Optimale gezondheidsuitkomsten in het Maasstad ziekenhuis

Frederique Nagtegaal 27-05-2021
703 keer bekeken 0 reacties

Om van uitkomstgerichte zorg de dagelijkse praktijk te maken, is het belangrijk dat de uitkomstinformatie voor zorgprofessionals en patiënten toegankelijk en toepasbaar is. ICT speelt hierbij een belangrijke rol. Het ministerie van VWS - en specifiek de Directie Informatiebeleid - neemt het voortouw in dit thema.

Meerwaarde van ICT

ICT kan een grote meerwaarde bieden bij het efficiënt verzamelen en uitwisselen van gegevens. Ook kan ICT eraan bijdragen dat uitkomstinformatie toegankelijk en begrijpelijk is. Zo kunnen zorgverleners betere zorg op maat leveren voor hun patiënten, en hebben patiënten beter inzicht in de behandelopties en in hun voortgang.

Doelen van ICT en toegankelijkheid

Uiterlijk zijn de volgende zaken gerealiseerd eind 2022:

 • Inrichtingsprincipes implementeerbaarheid voor dataverzameling en uitwisseling die in experimenten is onderzocht (POCI) en in concrete voorbeeldimplementaties (POCII) is aangetoond.
 • Ontwerpeisen voor generieke data-elementen - afgestemd op zorginformatiebouwstenen (ZIBs) - voor de (in lijn 1) ontwikkelde uitkomstensets.
 • Eenduidige datastructuur voor de opgeleverde ‘uitkomstbouwstenen’ / zorginformatiebouwstenen.
 • Terugkoppeling van patiëntgerapporteerde uitkomsten via Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) of ander communicatiekanaal naar patiënten.
 • Afsprakenstelsel met IT leveranciers om uitkomsten te kunnen extraheren uit systemen.
 • Loket voor IT / informatie / implementatievoorbereiding en ondersteuning voor zorgaanbieders en leveranciers (met veranderaanpak).
 • Inrichten beheer van technische standaarden van de uitkomstensets passend binnen het zorginformatiestelsel (Informatieberaad).
 • Bogen van uitwisseling uitkomstinformatie binnen traject “elektronische uitwisseling in de zorg”.

Digitaal beschikbaar

Om dit te bereiken schept de werkgroep de technische kaders en randwoordwaarden om klinische en patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs) digitaal beschikbaar te maken. Hiermee ondersteunt de werkgroep de andere lijnen binnen het programma. De werkgroep sluit aan bij bestaande kwaliteitsregistraties en landelijke programma’s zoals MedMij, Registratie aan de Bron, VIPP en de commissie Van der Zande. Zo hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

Ondersteuning

Werkgroep lijn 4 ondersteunt vooral het werk dat plaatsvindt in de werkgroep van lijn 1. We maken zoveel mogelijk gebruik van de gegevens die al in het zorgproces worden vastgelegd. Omdat het programma als doel heeft om ”implementeerbare sets van uitkomstinformatie” (informatiepakketten) op te leveren, is een belangrijk onderdeel van lijn 4 het uitvoeren van een zogenoemde Proof of Concept (PoC). Dit betekent dat de informatiepakketten die zijn ontwikkeld, in de praktijk worden getoetst. Zo kunnen we bekijken welke aanpassingen er nodig zijn om tot (nog) betere en toegankelijke uitkomstinformatie te komen.

 

In het Maasstad ziekenhuis werken ze met een dashboard dat reumapatiënten en hun behandelteam helpt om samen te beslissen. Dit dashboard visualiseert verschillende (medische) gegevens van de patiënt, uitkomstinformatie, vragenlijsten, medicatie, labuitslagen en het gewrichtsonderzoek.

Joint Decision-dashboard

Reumapatiënten in het Maasstad Ziekenhuis hadden behoefte aan een instrument dat uitkomstinformatie over hun gezondheid begrijpelijk weergeeft. Daarom heeft het behandelteam samen met de patiënten het Joint Decision-dashboard ontwikkeld.

Informatie begrijpelijk weergegeven

Dit dashboard brengt verschillende (medische) gegevens van de patiënt en het behandelteam samen en maakt ze visueel. Het dashboard toont uitkomstinformatie afkomstig uit vragenlijsten, medicatie, labuitslagen en het gewrichtsonderzoek. Door deze databronnen te combineren, wordt de doelmatigheid van behandelingen in één oogopslag inzichtelijk. Dit dashboard organiseert de zorg dichterbij, zodat patiënten in het ziekenhuis kunnen langskomen als dat nodig is, maar ook op afstand gemonitord kunnen worden.

In 5 deelprojecten aan de slag

Het project is opgesplitst in 5 deelprojecten. Deze projecten zijn losse onderdelen die allemaal samen hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelstelling. Het gaat hierbij om:

 1. de ontwikkeling van een real-time samen-beslis-dashboard;
 2. centrale database in cloud-omgeving voor anonieme landelijke referentiegroep (DHD);
 3. de opzet van clouddienstenbeleid;
 4. PROMs digitalisering & website;
 5. de ontwikkeling van een web-based applicatie en voorlichtingsmaterialen ter ondersteuning van het samen beslissen en zelfregie van de patiënt.

Samen voor elkaar krijgen

Verschillende partijen hebben bijgedragen aan het succes van het Joint Decision Support-project:

 • Patiënt en behandelteam.
  Het dashboard was één van de wensen van ons reumapatiëntenpanel. Dat panel bestaat uit ruim 60 actieve leden. De patiënten zijn intensief betrokken bij de opzet, doorontwikkeling en implementatie van het dashboard. Zij maakten hun wensen kenbaar en gaven terugkoppeling over de duidelijkheid, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.
 • Maasstad Ziekenhuis (afdelingen Business Intelligence & IT), Macaw, Microsoft en DHD.
  De bouw, verfijning en verrijking van het dashboard en het dataplatform is het resultaat van de co-creatie van deze groep IT-specialisten. De schaalbaarheid en verspreiding is geborgd met Macaw-Microsoft als leverancier van de meeste Nederlandse zorginstellingen, en met DHD als derde partij.
 • Behandeling Begrepen (BB), Voorlichting op Maat (VOM) en PeerCode.
  Samen met BB hebben we een duidelijke medische animatievideo ontwikkeld. De video geeft patiënten uitleg over de vereiste voorbereiding en de noodzakelijke basiskennis voor samen beslissen. Daarnaast is er met VOM (Erasmus MC) en PeerCode een web-based reuma-applicatie ontwikkeld. Deze applicatie geeft gepersonaliseerde patiëntinformatie, als voorbereiding op gesprekken met zorgverleners en voor de opvolging van die gesprekken. Ook geeft de applicatie praktische informatie over hoe (reuma)patiënten door zelfmanagement hun klachtenkunnen verhelpen of verlichten.
 • Santeon, ICHOM-werkgroep, en LUMC Medische Besliskunde.
  Reuma is een van de aandoeningen die onderdeel uitmaken van het Santeon Value-Based Health Care (VBHC)-programma, waarvan het Maasstad ziekenhuis de medische leiding neemt. 7 ziekenhuizen werken in dit programma samen aan landelijke verbetercycli op basis van vooraf gedefinieerde scorekaarten. Samen met de ICHOM-werkgroep voor inflammatoire aandoeningen is de landelijke implementatie van de ICHOM PRO-standaardset gerealiseerd en geborgd. De sectie Medische Besliskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) was betrokken bij de evaluatiefase om de effectiviteit van het dashboard inzichtelijk te maken.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Joint Decision Support voor samen beslissen bij reuma.

Vragen?

Heb je vragen over het dashboard van het Maasstad Ziekenhuis? Deirisa Lopes Barreto is te bereiken via e-mail.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Samen Beslissen met behulp van een dashboard in het Maasstad Ziekenhuis

Samen Beslissen op de poli Reumatologie in het Maasstad Ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis - Waarom vragenlijsten invullen?

Waarderen

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Snel naar...

Veelgestelde vragen
Ondersteuning nodig?
Praktijkvoorbeelden

 

Wil je video's zien op dit platform? Accepteer dan de cookies van derden.

 

Contact

Neem vooral contact met ons op met tips of suggesties!

Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg is onderdeel van het Programma Uitkomstgerichte Zorg.

Volg ons op LinkedIn 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.