Submenu

Samen beslissen bij kinderen met overgewicht en obesitas

Wilmke Boersma 15-08-2022
1111 keer bekeken 0 reacties

In Inzicht in uitkomsten stellen we landelijke implementeerbare sets vast van uitkomstinformatie voor Samen beslissen en Leren & verbeteren. De uitkomstinformatie bestaat uit klinische uitkomsten én uitkomsten die de patiënt rapporteert. Zowel aandoeningsspecifiek als generiek. Per aandoening zijn aandoeningsspecifieke werkgroepen geformeerd.

Generieke PROMs

Een werkgroep met gemandateerden van alle HLA-partijen en experts, heeft het Adviesrapport set generieke PRO(M)s opgesteld met de PROM-cyclus als uitgangspunt. Hierbij is aangesloten bij (inter)nationale initiatieven. Een aantal patiëntgerapporteerde uitkomsten is voor veel aandoeningen relevant, en met dezelfde generieke PROMs te meten. Met behulp van een handreiking generieke PROMs bieden wij ondersteuning bij het gebruik van generieke PROMs.

Doelen

 • Samen beslissen, waarbij de zorgverlener de individuele uitkomsten van de patiënt en landelijk verzamelde uitkomsten van vergelijkbare patiëntgroepen bespreekt om gerichter zorg op maat te kunnen bieden.
 • Leren & verbeteren, door de zorgverlener met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten van patiëntgroepen.
 • Keuzeinformatie over zorgaanbieder en voor zorginkoop, met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten.

Projectteam

Er is een projectteam ingericht om een uniforme werkwijze te borgen. De werkgroepen worden ondersteund door een technisch voorzitter, secretaris, methodoloog vanuit het Zorginstituut en een ICT-expert uit Nictiz. De werkgroepen bestaan uit mensen vanuit alle HLA-partijen. Eventueel sluiten nog inhoudelijk experts aan. 

Proces aandoeningsspecifieke werkgroepen

 1. Werksessie 1+2. Doel: afbakening aandoening via omschrijving van patiëntenpopulatie met in- en exclusiecriteria. 
 2. Werksessie 2+3+4. Doel: identificeren momenten waarop samen beslissen kan worden ondersteund met uitkomstinformatie en identificeren van Leer- en Verbeterhypotheses.
 3. Werksessie 4+5. Doel: identificeren van uitkomstdomeinen.
 4. Werksessie 6+7. Doel: nagaan welke meetinstrumenten (zoals PROMs) geschikt zijn voor gebruik bij de uitkomstdomeinen.  
 5. Werksessie 5+6+7. Ondersteuners werken een dataset uit behorende bij de set van uitkomstinformatie, gebaseerd op zorginformatiebouwstenen. Zodat ze geschikt zijn om te implementeren in alle EPD's. Het concept eindproduct gaat vervolgens een commentaarronde in. 
 6. Werksessie 8. De aandoeningswerkgroep verwerkt het commentaar tot een eindproduct.

In cocreatie met jongeren van 12-17 jaar met overgewicht of obesitas worden in dit project bestaande digitale tools geïntegreerd tot een afgestemde ‘persoonlijke gezondheidsomgeving’ (PGO).

Deze PGO bevordert het leerproces over hoe we informatie uit uitkomstmaten kunnen inzetten voor kinderen met overgewicht of obesitas.

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Overgewicht en obesitas bij kinderen is een groot maatschappelijk probleem, vanwege de negatieve gevolgen voor de gezondheid en de stijgende zorgkosten. De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) staat bekend als meest effectief in de recente richtlijn ‘Diagnostiek, ondersteuning en zorg voor kinderen met obesitas’ (Partnerschap Overgewicht Nederland, 2022).

De GLI moet in 2030 in alle gemeenten beschikbaar zijn (Nationaal Preventieakkoord VWS, 2018). Doel is het verbeteren van leefstijl, door interventies op het gebied van bewegen, eten en slapen. Betrokken zorgprofessionals zijn kinderfysiotherapeuten, diëtisten, jeugdverpleegkundigen en kinderartsen.

In de praktijk blijkt alleen dat de effectiviteit van de huidige zorg niet optimaal is en dat niet alle kinderen met overgewicht en obesitas bereikt worden. Door de stijgende aantallen kinderen met overgewicht en obesitas en door de tekorten aan professionals in de zorg, wordt het in de toekomst naar verwachting nog moeilijker om alle kinderen en jongeren passende ondersteuning te bieden.

Doel

Vanuit de eerstelijns kinderfysiotherapiepraktijk is het initiatief ontstaan om het kind meer regie te geven, door het kind zelf digitaal uitkomstmaten te laten vastleggen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De belangrijke uitkomstmaten, genoemd in de richtlijn, vormen de basis van het samen beslissen, in combinatie met het opstellen van doelen die aansluiten bij het kind en de context. In dit project wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande tools, met aanpassing ervan door de input van kinderen.

Implementatie

In cocreatie met jongeren van 12 tot 17 jaar worden in dit project bestaande digitale tools geïntegreerd tot een afgestemd PGO. De keuze voor deze leeftijdsrange ligt bij het feit dat zelfreflectie en het vermogen om eigen wensen en ideeën te kunnen verwoorden al voldoende aanwezig is bij deze leeftijdscategorie. De PGO bevordert ook het leerproces over hoe de informatie uit uitkomstmaten op meerdere vlakken ingezet kan worden voor kinderen met overgewicht of obesitas. De werkwijze is op te schalen naar landelijke implementatie.

Doelstellingen

 1. Door het zélf invoeren van uitkomstmaten krijgt het kind meer regie en inzicht, waardoor therapietrouw kan verbeteren.
 2. De uitkomstmaten vormen de basis van het gesprek tussen kind, ouder en zorgprofessional(s), waarbij afstemming van de doelen op de individuele wensen van het kind gebeurt.
 3. Het gebruik van het platform kan interdisciplinaire informatie-uitwisseling ondersteunen.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur dan een email naar Marloes Meurs of Marike Boonzaaijer.

Afbeeldingen

Waarderen

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.