Submenu

Samen beslissen bij kinderen met overgewicht en obesitas

Wilmke Boersma 15-08-2022
5995 keer bekeken 0 reacties

In cocreatie met jongeren van 12-17 jaar met overgewicht of obesitas worden in dit project bestaande digitale tools geïntegreerd tot een afgestemde ‘persoonlijke gezondheidsomgeving’ (PGO).

Deze PGO bevordert het leerproces over hoe we informatie uit uitkomstmaten kunnen inzetten voor kinderen met overgewicht of obesitas.

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Overgewicht en obesitas bij kinderen is een groot maatschappelijk probleem, vanwege de negatieve gevolgen voor de gezondheid en de stijgende zorgkosten. De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) staat bekend als meest effectief in de recente richtlijn ‘Diagnostiek, ondersteuning en zorg voor kinderen met obesitas’ (Partnerschap Overgewicht Nederland, 2022).

De GLI moet in 2030 in alle gemeenten beschikbaar zijn (Nationaal Preventieakkoord VWS, 2018). Doel is het verbeteren van leefstijl, door interventies op het gebied van bewegen, eten en slapen. Betrokken zorgprofessionals zijn kinderfysiotherapeuten, diëtisten, jeugdverpleegkundigen en kinderartsen.

In de praktijk blijkt alleen dat de effectiviteit van de huidige zorg niet optimaal is en dat niet alle kinderen met overgewicht en obesitas bereikt worden. Door de stijgende aantallen kinderen met overgewicht en obesitas en door de tekorten aan professionals in de zorg, wordt het in de toekomst naar verwachting nog moeilijker om alle kinderen en jongeren passende ondersteuning te bieden.

Doel

Vanuit de eerstelijns kinderfysiotherapiepraktijk is het initiatief ontstaan om het kind meer regie te geven, door het kind zelf digitaal uitkomstmaten te laten vastleggen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De belangrijke uitkomstmaten, genoemd in de richtlijn, vormen de basis van het samen beslissen, in combinatie met het opstellen van doelen die aansluiten bij het kind en de context. In dit project wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande tools, met aanpassing ervan door de input van kinderen.

Implementatie

In cocreatie met jongeren van 12 tot 17 jaar worden in dit project bestaande digitale tools geïntegreerd tot een afgestemd PGO. De keuze voor deze leeftijdsrange ligt bij het feit dat zelfreflectie en het vermogen om eigen wensen en ideeën te kunnen verwoorden al voldoende aanwezig is bij deze leeftijdscategorie. De PGO bevordert ook het leerproces over hoe de informatie uit uitkomstmaten op meerdere vlakken ingezet kan worden voor kinderen met overgewicht of obesitas. De werkwijze is op te schalen naar landelijke implementatie.

Doelstellingen

  1. Door het zélf invoeren van uitkomstmaten krijgt het kind meer regie en inzicht, waardoor therapietrouw kan verbeteren.
  2. De uitkomstmaten vormen de basis van het gesprek tussen kind, ouder en zorgprofessional(s), waarbij afstemming van de doelen op de individuele wensen van het kind gebeurt.
  3. Het gebruik van het platform kan interdisciplinaire informatie-uitwisseling ondersteunen.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur dan een email naar Marloes Meurs of Marike Boonzaaijer.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen