DICA kijkt samen vooruit met dynamisch dashboard

Frederique Nagtegaal ♛ 26-05-2021
536 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Het project ‘Samen Vooruitkijken’ van Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) maakt het beter mogelijk om uitkomstinformatie te gebruiken om samen te beslissen over behandelingen bij endeldarmkanker, via een dynamisch dashboard.

Op een dynamisch dashboard wordt deze informatie zo weergeven dat patiënten en hun zorgverleners die gemakkelijk kunnen gebruiken.

Het project ‘Samen Vooruitkijken’ is een samenwerking tussen:

Databureau MRDM is de ontwikkelpartner van dit project.

Dynamisch dashboard

‘Samen Vooruitkijken’ maakt het mogelijk om uitkomstinformatie te gebruiken voor het gesprek met de huisarts en de medisch specialist. Via een dynamisch dashboard kunnen zij uitkomsten vergelijken van soortgelijke patiënten bij verschillende behandelingen op basis van Real-World-Data. De opbrengsten van dit project worden vastgelegd in een handboek en een e-learning. Zo kunnen we de implementatie in andere ziekenhuizen stimuleren, en gebruik van het dashboard voor andere ziektebeelden.

Endeldarmkanker

Het dashboard wordt momenteel ontwikkeld voor patiënten met endeldarmkanker. Hiervoor gebruiken we data van de DCRA. Het gaat om een registratie van alle darmkankeroperaties in Nederland. Op basis van deze data maakt het dashboard bijvoorbeeld inzichtelijk welke complicaties er zijn opgetreden, hoe lang de opnameduur was, en of er binnen 90 dagen heropnames waren. Via filters kunnen de gegevens worden geselecteerd van de voor de patiënt relevante groep. Filteropties zijn onder meer:

  • leeftijd
  • geslacht
  • Body Mass Index (BMI)
  • fysieke conditie vóór de operatie
  • kenmerken van de tumor

Daarnaast toont het dashboard informatie uit vragenlijsten die patiënten zelf hebben ingevuld (PROMs).

Chirurgen, verpleegkundigen en patiënten hebben feedback gegeven op het concept-dashboard. Zo verbeteren we het dashboard doorlopend met inbreng vanuit verschillende perspectieven.

Implementatiehandboek

Naast de ontwikkeling van het dashboard, stellen we een implementatiehandboek op. Het implementatiehandboek licht het gebruik van het dashboard toe. Dit boek kan gebruikt worden door andere ziekenhuizen en voor uitbreiding naar andere ziektebeelden. Aan het eind van het project volgt een evaluatie.

Pilot

Tijdens een pilot testen we het dashboard en het handboek in ziekenhuizen. De pilot is gestart in oktober 2020. We onderzoeken de mogelijkheid om huisartsen in dit proces mee te nemen, door te bekijken of én hoe zij met de beschikbare uitkomstinformatie kunnen werken. Zo brengen we in kaart hoe en op welk moment de uitkomstinformatie het beste in het zorgproces kan worden opgenomen. En hoe die informatie in de spreekkamer zinvol kan worden ingezet.

Structurele en duurzame inbedding

Na dit project blijft het dashboard landelijk beschikbaar. Het dashboard wordt zo ingericht dat het ook voor andere ziektebeelden gebruikt kan worden. Het beheer van het dashboard wordt opgenomen in de DICA-cyclus. Zo is die cyclus verzekerd van een up-to-date dataverzameling, verwerking en rapportage van de samenwerking tussen arts en patiënt.

Vragen?

Heb je vragen over het project 'Samen Vooruitkijken'? Mirthe Groothuis is te bereiken via e-mail.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Afbeeldingen

Waarderen

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.