Tool voor kleine mensen met grote kinderwens

Frederique Nagtegaal ♛ 01-06-2021
334 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

De online Grote Wensenlijsttool van de Belangenvereniging van Kleine Mensen biedt (keuze)ondersteunende informatie voor kleine mensen met een kinderwens. De informatie is gericht op het herkennen, voorkomen en beperken van psychosociale gevolgen van een primaire groeistoornis.

In Nederland hebben ongeveer 3000 volwassenen door een primaire groeistoornis een lengte van minder dan 1,35 meter. Een groeistoornis heeft veel impact op het leven van mensen in lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch opzicht. Bij een actieve kinderwens komen kleine mensen voor nieuwe uitdagingen te staan. Zij moeten nadenken over o.a.:

  • erfelijkheid;
  • de impact van zwanger zijn en bevallen op een klein lichaam;
  • de zorg en opvoeding van een kind en nog veel meer.

Grote Wensenlijsstool

Ervaringsdeskundigen hebben de Grote Wensenlijsttool ontwikkeld voor kleine mensen met een kinderwens, onder begeleiding van de Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) en Curias. En met subsidie van het Zorginstituut Nederland. De website ‘Kleine mensen met een grote kinderwens is een veilige plaats waar kleine mensen ervaringen en informatie kunnen delen over alle aspecten waar zij met hun kinderwens tegenaan lopen.

Doelstellingen

De tool biedt inzichten in de risico’s en de afwegingen die kleine mensen kunnen maken rondom hun kinderwens, persoonlijk of als stel. Op de website is informatie te vinden over onder meer erfelijkheid en mogelijke psychosociale gevolgen van zwanger worden voor de kleine mensen zelf en hun partners. Met deze informatie kunnen kleine mensen goed voorbereid het gesprek aangaan met hun arts, om uiteindelijk samen te beslissen over hoe zij hun kinderwens willen vervullen.

Aanpak

De tool kleinmensmetkinderwens.nl is in co-creatie gemaakt. Van begin tot eind. Van detail tot grote lijn. Van inhoud tot vormgeving. De ervaringsdeskundigen hebben de inhoud zorgvuldig uitgedacht en de website ontwikkeld onder begeleiding van de BVKM en Curias. Ook hebben ervaringsdeskundigen er uiteindelijk zelf voor gekozen de informatie toegankelijk te maken in de vorm van een website. Dit is een veilige plek waar kleine mensen met een kinderwens anoniem en laagdrempelig informatie kunnen vinden. De website verwijst naar meer informatie van betrouwbare bronnen. Praktijkvoorbeelden en ervaringen van anderen laten zien hoe een kinderwens van kleine mensen in de praktijk vorm kan krijgen.

Geleerde lessen en tips

  • De belangrijkste voorwaarde voor het succes van de website kleinmensmetkinderwens.nl als tool, is het nauw betrekken van de mensen om wie het gaat. De inhoud is gebaseerd op kwalitatief onderzoek en verhalen van ervaringsdeskundigen.
  • Een andere voorwaarde voor succes, is de samenwerking met zorgverleners die werken met mensen met een groeistoornis. Deze klankbordgroep wordt na afloop van het project een adviesraad, ondergebracht bij de BVKM. Het project heeft bovendien een aanjagende rol gespeeld bij de oprichting van een expertisecentrum.
  • BVKM is een kleine vereniging met een beperkt budget. De vereniging wordt gerund door vrijwilligers. De projectleiding en projectuitvoering door onafhankelijke onderzoekers van Curias heeft bijgedragen aan het succes van de tool.
  • Het uitvoeren van kwalitatief onderzoek is zeker aan te raden. In dit soort onderzoek kunnen de ervaringen van de doelgroep goed worden vastgelegd. Zo zijn de inhoud en relevantie van het product goed onderbouwd.

Vragen?

Heb je vragen over de Grote Wensenlijsttool? Stuur een e-mail naar Uriëll Malanda.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.