Samen beslissen bij ouderen met kanker

Frederique Nagtegaal ♛ 16-09-2021
92 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Het formuleren van gepersonaliseerde behandelopties voor ouderen met kanker. Dit project ondersteunt zorgverleners hierbij. Medisch-technische informatie wordt samengebracht met informatie over kwetsbaarheid, behandeldoelen en bekende achtergrondinformatie uit de eerste lijn.

De behandelopties worden gecommuniceerd naar betrokken zorgverleners, waaronder de huisarts, zodat deze - als het gewenst is - kan ondersteunen in de besluitvorming.

Ouderen en diagnose kanker

Per jaar krijgen ongeveer 35.000 patiënten van 75 jaar of ouder de diagnose kanker. En dit aantal stijgt. Tegelijkertijd nemen behandelmogelijkheden toe. Deze behandelingen kunnen grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. Een goede balans tussen medisch-technische mogelijkheden, en de wensen en mogelijkheden van de patiënt, is daarom essentieel. Informatie over de patiënt die voor de besluitvorming belangrijk is, is vaak wel al beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn informatie over:

  • kwetsbaarheid;
  • behandeldoelen;
  • context, en
  • coping.

Zoals bekend bij de huisarts, Praktijk ondersteuning Huisarts (POH) of bij een verpleegkundige die een geriatrisch assessment doet.

Gezamenlijke besluitvorming

Bovendien is er vaak geen sprake van daadwerkelijke gezamenlijke besluitvorming. Ondanks verschillende pogingen daartoe. Eerder onderzoek laat zien dat patiënten vaak niet op de hoogte zijn van het feit dat er verschillende behandelopties zijn. Ook kennen zij de voor- en nadelen van deze opties niet. Patiënten die bewust voor een keuze staan, geven aan hierover graag met de huisarts in gesprek te willen. De huisarts beschikt alleen niet altijd (op tijd) over alle relevante informatie voor dit gesprek.

Doel

Oudere patiënten met kanker in staat te stellen om samen met zorgverleners tot een passend behandelbesluit te komen.

Werkwijze

We implementeren een werkwijze met de volgende onderdelen.

  • Faciliteren dat alle relevante informatie over een patiënt wordt betrokken bij besluitvorming

Samen met patiënten en zorgverleners bepalen we welke informatie relevant is. En hoe en wanneer deze gecommuniceerd moet worden. De relevante informatie uit diverse bronnen wordt op gestructureerde wijze verzameld en beschikbaar gesteld, met behulp van een digitale infrastructuur. Hiermee zorgen we ervoor dat behandelopties inclusief voor- en nadelen tijdig bij de betrokken zorgverleners terechtkomen. Zodat deze gebruikt wordt voor gezamenlijke besluitvorming.

  • Vergroten betrokkenheid patiënt en naasten bij besluitvorming

Samen met patiënten, naasten en zorgverleners inventariseren we welke informatie de patiënt voorafgaand aan/tijdens het besluitvormingsproces wil ontvangen. Op deze manier is de patiënt goed op de hoogte van zijn eigen rol en die van de verschillende zorgverleners. Dat gebruiken we om een systeem te ontwikkelen. Hierbij wordt specifieke aandacht besteed aan het begrijpelijk maken van deze informatie voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Daarbij willen we de rol van de patiënt in gezamenlijke besluitvorming stimuleren. Dat doen we o.a. door expliciet te benoemen dat de huisarts en POH over dezelfde informatie beschikken. Beiden kunnen als gesprekspartner benaderd worden.

Samenwerking

Het projectteam bestaat uit huisartsen en onderzoekers huisartsgeneeskunde en een vertegenwoordiging uit de tweede en derde lijn. We betrekken Zorgbelang, de NFK en  patiënten als gelijkwaardige samenwerkingspartner in de projectgroep. Bovendien zijn al deze partijen betrokken bij de ontwikkeling van de verschillende onderdelen van het project. De werkwijze wordt geïmplementeerd op de afdelingen chirurgie van het UMCG, Martiniziekenhuis en Wilhelminaziekenhuis Assen.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Daan Brandenbarg.

Afbeeldingen

Waarderen

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.