Samen beslissen bij laatste levensfase: proactieve zorgplanning

Frederique Nagtegaal ♛ 16-09-2021
96 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

In Drenthe en omgeving werken verschillende organisaties samen om aan de slag te gaan met het bevorderen van het gesprek over de laatste levensfase. Dit gebeurt via multidisciplinaire samenwerking en implementatie van Advance Care Planning (ACP).

De samenwerking vindt plaats tussen organisaties uit welzijn, zorg, huisartsenzorg en ziekenhuizen, aangesloten bij de Alliantie Drentse zorg met ouderen, Netwerk Dementie Drenthe en Netwerken palliatieve zorg Drenthe-Steenwijkerland.

Inleiding

De urgentie van dit onderwerp is meer naar voren gekomen in de tijd van de Coronapandemie. Veel ouderen (ruim 67%, onderzoek 2018) hebben behoefte in gesprek te gaan met hulpverleners over de wensen en behoeften voor de laatste levensjaren. Dat schrijft de Raad van Ouderen in het advies ‘Voorbereiden op het Levenseinde’ aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

In Drenthe heeft echter maar 14% van de 75-plussers deze levenseindewensen vastgelegd bij de huisarts. Uit onderzoek bij zorgorganisaties in Drenthe blijkt dat zorgverleners nog weinig vroegtijdig met inwoners in gesprek gaan over het levenseinde. Veel zorgverleners ervaren handelingsverlegenheid. Daarnaast wordt er niet tot nauwelijks samengewerkt en informatie gedeeld met andere zorgverleners die betrokken zijn bij de kwetsbare ouderen.  
Wanneer de wensen van kwetsbare ouderen niet zijn vastgelegd, kunnen in spoedsituaties de verkeerde keuzes worden gemaakt, die niet aansluiten bij de wensen van de patiënt.

Doel 

Kwetsbare ouderen zijn beter in staat om keuzes te maken voor de laatste levensfase op basis van eigen wensen, behoeftes en uitkomstinformatie uit de behandeling en zorgverlening. Organisaties optimaliseren de samenwerking, communicatie en overdracht om het ACP-gesprek te kunnen voeren, waarbij ouder en zorgverlener beter samen kunnen beslissen. De afspraken die hierover samen met de oudere gemaakt en vastgelegd worden in het ACP-plan, hebben effect in de hele keten.

Implementatie

De implementatie wordt uitgevoerd via 3 projecten:

  1. Implementatie ACP-stappenplan en ACP-gesprekvoering via coaching op de werkprocessen bij alle zorgorganisaties: (ziekenhuizen (incl. eerste hulp), VVT, thuiszorg (incl. Zorgcentrale), huisartsen (incl. huisartsenpost), SEH, GGZ, Gehandicaptenzorg, Welzijn, WMO-gemeenten)  
  2. In kaart brengen klantreis met als doel voorkomen onnodige opnames in ANW uren. 
  3. Aanpassingen in ICT, betere mogelijkheden tot digitale uitwisseling van gegevens in de keten.

Doelstellingen

  • Bewustwording en zelfregie bevorderen bij kwetsbare ouderen in Drenthe. 80% van de kwetsbare ouderen heeft eind 2023 zijn of haar wensen voor de laatste levensfase vastgelegd bij de huisarts. 
  • Implementatie en borging van ACP-stappenplan en ACP-gespreksvoering in de hele keten. Optimalisering van de samenwerking, communicatie en overdracht tussen de verschillende zorgverleners en de kwetsbare oudere. Zorgverleners betrokken bij kwetsbare ouderen in Drenthe, zijn in staat om met kwetsbare ouderen het gesprek aan te gaan over het levenseinde. En werken hierin samen met alle zorgverleners die betrokken zijn. 
  • Veilig digitaal delen van ACP-informatie volgens geldende wet- en regelgeving.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar: 

Hennita Schoonheim-Lunenborg
Jaap te Velde

Afbeeldingen

Online talkshow ACP

Voorbereiden op de laatste levensfase

Waarderen

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.