Meer beweging in Samen beslissen met project CONtext

Frederique Nagtegaal ♛ 01-10-2021
278 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

 • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
 • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Het Radboudumc brengt meer beweging in Samen beslissen met het project CONtext. In het gesprek met kankerpatiënten wordt bewust gevraagd naar waarden, doelen, leefsituatie en wat iemand belangrijk vindt (context). Dit wordt bespreekbaar gemaakt en overgedragen naar collega's.

Zo kunnen patiënt en arts een meer weloverwogen keuze maken en besluit nemen. Hierdoor neemt de tevredenheid toe en heeft de patiënt minder spijt over gemaakte keuzes.

Wat houdt CONtext in?

 • Het gaat over Samen beslissen binnen de context van de patiënt.
 • Het gaat hier over het actief betrekken van de casemanager/verpleegkundige bij deze gesprekken.
 • Het bewust bespreken, bewust noteren en bewust overdragen van deze besluitvormingsgesprekken, ook aan de huisarts.
 • Het geven van een time-out aan de patient om over de verschillende besluiten na te denken.

Toolbox

Voor medisch specialisten (in opleiding), (gespecialiseerd) verpleegkundigen en casemanagers is een trainingsprogramma ontwikkeld in de vorm van een digitale toolbox met verschillende onderwijsmodules. De toolbox bevat diverse materialen die bruikbaar zijn voor andere ziekenhuizen bij de uitrol van deze werkwijze binnen hun afdelingen. Daarnaast zijn de modules in de toolbox overdraagbaar voor inzet bij een brede doelgroep. De modules kunnen opgenomen worden in opleidingen en richtlijnen voor diverse beroepsgroepen. Zo wordt aandacht voor Samen beslissen geborgd in de spreekkamer.

Doelen

 1. Het bijdragen aan optimale kwaliteit van leven. Door in het besluitvormingsproces en medische uitkomstinformatie over behandelingen op maat af te stemmen op persoonlijke context van de patient.
 2. Het optimaliseren van de patiënttevredenheid als SDM-uitkomst om kans spijt over gemaakte keuzes te verkleinen.

Resultaten

 • Met CONtext wordt een methode geboden die inzetbaar is voor een grote patiëntenpopulatie (ook niet-oncologie en in de curatieve sector). De ontwikkelde instrumenten kunnen als blauwdruk gebruikt worden door andere afdelingen/ ziekenhuizen. Hierbij is aangesloten op bestaande generieke instrumenten en landelijke ontwikkelingen zoals watertoedoet.info, de Kantelkaart en de (geaccrediteerde) e-learning van de NFK.
   
 • Alle kennis/producten/trainingsmaterialen inclusief ontwikkelde instrumenten zijn bedoeld als blauwdruk voor implementatie bij andere afdelingen.

De Toolbox Samen beslissen is ontwikkeld en gratis beschikbaar gesteld. Het trainingsmateriaal voor zorgverleners wordt laagdrempelig gedeeld via het digitale leerplein en de webpagina.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Samen beslissen over kwaliteit van leven bij kanker.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Maartje van Geel.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Samen Beslissen in het Radboudumc

Waarderen

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.