Expertises ziekenhuizen zichtbaar voor kankerpatiënten

Frederique Nagtegaal ♛ 17-09-2021
322 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Nederlandse Kanker Federatie (NFK) heeft een website ontwikkeld met keuze-informatie voor kankerpatiënten. Met deze betekenisvolle, betrouwbare en objectieve keuze-informatie kunnen kankerpatiënten ziekenhuizen met elkaar vergelijken op het gebied van expertise.

De zorg voor kanker is complex en ontwikkelt zich snel. In de spreekkamer is het belangrijk dat je tegenover een arts zit die zich helemaal heeft gespecialiseerd in jouw vorm van kanker. Je kunt pas echt goed samen beslissen, als de arts de expertise heeft om voor jou de best mogelijke zorg te leveren of te regelen.

Keuze-informatie over ziekenhuizen

Met echt betekenisvolle keuze-informatie over ziekenhuizen kunnen kankerpatiënten ziekenhuizen objectief vergelijken. Zo kan een patiënt een ziekenhuis kiezen dat past bij zijn vorm van kanker en persoonlijke situatie.

Vertaalslag

Het NFK heeft een vertaalslag gemaakt van data naar keuze-informatie. Ook is onderzocht in welke mate uitkomstinformatie kan leiden tot betekenisvolle keuze-informatie, en welke informatie vervolgens nodig is om tot de juiste keuze-informatie te komen.

Bewustwording bij zorgverleners

Patiënten kunnen de keuze-informatie (eventueel in overleg met hun huisarts) gebruiken om bewust voor een ziekenhuis te kiezen dat past bij hun vorm van kanker en hun persoonlijke situatie. De methode van NFK stelt ook huisartsen in staat om patiënten te helpen bij hun keuze. Het is belangrijk dat huisartsen zich realiseren dat het kiezen van de juiste spreekkamer een bewuste keuze is. En een medisch specialist die de diagnose stelt zich ervan bewust is dat voor een patiënt het kiezen van de juiste spreekkamer een onderdeel is van (of voorwaarde voor) het Samen beslissen-proces en de kwaliteit van zorg.

Methode betekenisvolle keuze-informatie

De methode die is ontwikkeld om tot betekenisvolle keuze-informatie te komen bestaat uit een gegevensset die nodig is om de mate van expertise te onderbouwen, bestaande uit:

  • klinische data uit bestaande registraties;
  • structuurinformatie aan te leveren door het ziekenhuis.
  • een PREM oncologie, die binnen dit project is ontwikkeld door NFK en in toenemende mate wordt overgenomen door ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden;
  • een methode voor analyse, interpretatie en duiding van de data;
  • een methode om de data te vertalen in een beeldvormende beschrijving;
  • een methode om patiënten en naasten te bereiken (via huisarts, website en campagne).

De website bevat instrumenten, informatie, filmpjes en webinar om patiënten te “empoweren” in het maken van een ziekenhuiskeuze. Ook bevat het een interactieve, gebruiksvriendelijke keuzehulp met daarin de beschrijvingen van de ziekenhuizen.

Uitbreiding website

De NFK wil de website in de komende jaren uitbreiden, zodat meer ziekenhuizen worden beschreven en kankersoorten worden toegevoegd. Nu al biedt de website veel nuttige informatie voor alle patiënten die een bewuste keuze willen maken voor een ziekenhuis. Ook als hun ziekenhuis of kankersoort niet in de keuzehulp is opgenomen.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Site wijst de weg naar ziekenhuis waar je op je plek bent.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Irene Dingemans.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.