E-learning 'Goed Begrepen'

Wilmke Boersma 29-07-2022
101 keer bekeken 0 reacties

Op deze pagina vind je opleidingsmaterialen op het gebied van samen beslissen. Ben je een opleider en wil je ook materialen aanleveren? Vul dan het formulier in.

Hier vind je het totale aanbod van scholing en opleidingsmaterialen vanuit het project Scholing & Opleiding in Samen Beslissen, onderdeel van programma uitkomstgerichte zorg.

Pharos biedt de e-learning 'Goed Begrepen' aan over het informeren van en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen.

Doelgroep

geneeskunde-bachelor (NLQF-niveau 6)
geneeskunde-master (NLQF-niveau 7)
hbo-verpleegkundige (NLQF-niveau 6)
medisch specialist (NLQF-niveau 8)
physician assistant (NLQF-niveau 7)
verpleegkundig specialist (NLQF-niveau 7)

Setting

hospicezorg
huisartsenpraktijk/gezondheidscentrum
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
transmurale zorg
verpleeghuiszorg
ziekenhuiszorg

Materiaal

achtergrondmateriaal
casuïstiek
oefenmateriaal
opleiding of cursus
(pré-post) toets aanvragen
video/animatie

CanMEDS-rollen

communicatie
gezondheidsbevorderaar/maatschappelijk handelen
professionaliteit en kwaliteit/professionaliteit

Kosten

nee

Accreditatie bij

ABAN (artsen-algemeen)

De e-learning Goed Begrepen bestaat uit vier delen. De eerste drie vormen samen de e-learning (herkennen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, vermoeden bespreken, eenvoudige/begrijpelijke communicatie en terugvragen, samen beslissen). Kaart vier is een ‘bibliotheek’ met de video’s en hulpmiddelen die in de e-learning genoemd of gebruikt worden, aangevuld met een aantal aanvullende hulpmiddelen.

Op welke competenties samen beslissen is dit onderwijsmateriaal van toepassing?

 • De zorgprofessional onderkent dat ‘samen beslissen’ leidt tot een hogere kwaliteit van zorg.
 • De zorgprofessional begeleidt het proces van ‘samen beslissen’.
 • De zorgprofessional beschikt over gesprekstechnieken en vaardigheden om het proces van ‘samen beslissen’ te faciliteren.
 • De zorgprofessional gaat uit van de persoonlijke voorkeuren en de context van de patiënt.
 • De zorgprofessional ondersteunt en moedigt de patiënt actief aan mee te doen in het proces van ‘samen beslissen’ (empowerment).
 • De zorgprofessional draagt zorg voor begrijpelijke kennisoverdracht en informatie-uitwisseling, en maakt gebruik van tools die ‘samen beslissen’ ondersteunen.
 • De zorgprofessional is een betrouwbare en professionele gesprekspartner.

Aan welke leerdoelen draagt dit onderwijsmateriaal bij?

De leerdoelen van deze e-learning sluiten aan op verschillende competenties (EPA’s) en CanMEDS-rollen. Na het doorlopen van deze e-learning heb je onder andere meer kennis van:

 • de begrippen laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden;
 • het belang van schooljaren;
 • de specifieke benadering van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Meer vaardigheid in:

 • Het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden en die bespreekbaar maken.
 • Het communiceren met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden / het in eenvoudige taal overbrengen van informatie / het vermijden van jargon.
 • Het gebruikmaken van passend voorlichtings- en beeldmateriaal.
 • Het toepassen van de terugvraagmethode.
 • Samen beslissen.

Op het gebied van de palliatieve zorg meer kennis en vaardigheden in:

 • Het goed naar de patiënt en zijn naasten luisteren, vragen stellen en empathie tonen.
 • Het geven van voorlichting, advies en instructie aan patiënt en/of naasten, zodat zij keuzes kunnen maken voor gewenste palliatieve zorg.
 • Het bewust zijn van het belang rekening te houden met cultuur.

Meer informatie

Overige informatie

Naast de ABAN-accreditatie, zijn onderstaande vier accreditaties verleend:

 • ABFE - 2 punten;
 • ABAN - Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en Cluster 2: medisch specialisten – 2 punten;
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – 3 punten;
 • NVvPO - praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen – 2 punten.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.