E-learning 'Goed Begrepen'

Wilmke Boersma 29-07-2022
191 keer bekeken 0 reacties

Pharos biedt de e-learning 'Goed Begrepen' aan over het informeren van en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen.

Doelgroep

geneeskunde-bachelor (NLQF-niveau 6)
geneeskunde-master (NLQF-niveau 7)
hbo-verpleegkundige (NLQF-niveau 6)
medisch specialist (NLQF-niveau 8)
physician assistant (NLQF-niveau 7)
verpleegkundig specialist (NLQF-niveau 7)

Setting

hospicezorg
huisartsenpraktijk/gezondheidscentrum
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
transmurale zorg
verpleeghuiszorg
ziekenhuiszorg

Materiaal

achtergrondmateriaal
casuïstiek
oefenmateriaal
opleiding of cursus
(pré-post) toets aanvragen
video/animatie

CanMEDS-rollen

communicatie
gezondheidsbevorderaar/maatschappelijk handelen
professionaliteit en kwaliteit/professionaliteit

Kosten

nee

Accreditatie bij

ABAN (artsen-algemeen)

De e-learning Goed Begrepen bestaat uit vier delen. De eerste drie vormen samen de e-learning (herkennen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, vermoeden bespreken, eenvoudige/begrijpelijke communicatie en terugvragen, samen beslissen). Kaart vier is een ‘bibliotheek’ met de video’s en hulpmiddelen die in de e-learning genoemd of gebruikt worden, aangevuld met een aantal aanvullende hulpmiddelen.

Op welke competenties samen beslissen is dit onderwijsmateriaal van toepassing?

 • De zorgprofessional onderkent dat ‘samen beslissen’ leidt tot een hogere kwaliteit van zorg.
 • De zorgprofessional begeleidt het proces van ‘samen beslissen’.
 • De zorgprofessional beschikt over gesprekstechnieken en vaardigheden om het proces van ‘samen beslissen’ te faciliteren.
 • De zorgprofessional gaat uit van de persoonlijke voorkeuren en de context van de patiënt.
 • De zorgprofessional ondersteunt en moedigt de patiënt actief aan mee te doen in het proces van ‘samen beslissen’ (empowerment).
 • De zorgprofessional draagt zorg voor begrijpelijke kennisoverdracht en informatie-uitwisseling, en maakt gebruik van tools die ‘samen beslissen’ ondersteunen.
 • De zorgprofessional is een betrouwbare en professionele gesprekspartner.

Aan welke leerdoelen draagt dit onderwijsmateriaal bij?

De leerdoelen van deze e-learning sluiten aan op verschillende competenties (EPA’s) en CanMEDS-rollen. Na het doorlopen van deze e-learning heb je onder andere meer kennis van:

 • de begrippen laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden;
 • het belang van schooljaren;
 • de specifieke benadering van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Meer vaardigheid in:

 • Het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden en die bespreekbaar maken.
 • Het communiceren met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden / het in eenvoudige taal overbrengen van informatie / het vermijden van jargon.
 • Het gebruikmaken van passend voorlichtings- en beeldmateriaal.
 • Het toepassen van de terugvraagmethode.
 • Samen beslissen.

Op het gebied van de palliatieve zorg meer kennis en vaardigheden in:

 • Het goed naar de patiënt en zijn naasten luisteren, vragen stellen en empathie tonen.
 • Het geven van voorlichting, advies en instructie aan patiënt en/of naasten, zodat zij keuzes kunnen maken voor gewenste palliatieve zorg.
 • Het bewust zijn van het belang rekening te houden met cultuur.

Meer informatie

Overige informatie

Naast de ABAN-accreditatie, zijn onderstaande vier accreditaties verleend:

 • ABFE - 2 punten;
 • ABAN - Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en Cluster 2: medisch specialisten – 2 punten;
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – 3 punten;
 • NVvPO - praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen – 2 punten.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen