Nascholing samen beslissen POH-GGZ

Wilmke Boersma 29-07-2022
156 keer bekeken 0 reacties

Prelum biedt een diepgaande, losstaande, nascholing aan, die ingaat op de achtergronden, de principes en de praktijk van samen beslissen voor de POH-GGZ. Het bestaat uit drie delen: besluitvorming in consulten, praten over therapietrouw en de praktijk van samen beslissen.

Doelgroep

praktijkondersteuner (NLQF-niveau 4)

Setting

huisartsenpraktijk/gezondheidscentrum

Materiaal

E-learning
lesmodule

CanMEDS-rollen

communicatie
professionaliteit en kwaliteit/professionaliteit
samenwerking

Kosten

ja

Accreditatie bij

POH

Op welke competenties samen beslissen is dit onderwijsmateriaal van toepassing?

 • De zorgprofessional onderkent dat ‘samen beslissen’ leidt tot een hogere kwaliteit van zorg.
 • De zorgprofessional begeleidt het proces van ‘samen beslissen’.
 • De zorgprofessional onderkent het belang van samenwerking en communicatie met andere zorgprofessionals en (sociale) zorgdragers uit het netwerk van de patiënt en weet wanneer deze te betrekken.

Aan welke leerdoelen draagt dit onderwijsmateriaal bij?

Na afloop van deze nascholing:

 • Ken je de uitgangspunten en de onderbouwing van samen beslissen (gedeelde besluitvorming);
 • Kun je het belang van het in kaart brengen van het patiëntperspectief benoemen;
 • Kun je de stappen in het proces van samen beslissen benoemen en omschrijven;
 • Ken je het belang van het bevorderen van keuzebewustzijn bij patiënten;
 • Ken je de effecten van samen beslissen op therapie- of controletrouw;
 • Kun je het belang van samen beslissen bij leefstijladviezen omschrijven;
 • Kun je de overeenkomsten en verschillen beschrijven tussen samen beslissen, motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken;
 • Ken je de principes van risicocommunicatie;
 • Kun je de principes van samen beslissen toepassen in een multidisciplinair overleg over een patiënt of cliënt.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen