Webinars 'samenwerking in indicatiestelling'

Wilmke Boersma 26-08-2022
385 keer bekeken 0 reacties

V&VN organiseert een congresreeks van vijf webinars waar we samen de verdieping gaan zoeken binnen de indicatiestelling in de aanspraak wijkverpleging. Hierdoor kun je je kennis en kunde over indicatiestelling verdiepen en verbreden.

Doelgroep

hbo-verpleegkundige (NLQF-niveau 6)
verpleegkundig specialist (NLQF-niveau 7)

Setting

kindergeneeskunde
thuiszorg
transmurale zorg

Materiaal

opleiding of cursus
webinar

CanMEDS-rollen

communicatie
professionaliteit en kwaliteit/professionaliteit
samenwerking

Kosten

ja

Accreditatie bij

V&VN (verzorgenden/verpleegkundigen)

Met onderwerpen als cliëntmotivatie, advance care planning, betrekken cliëntsysteem, samenwerking specialist & generalist en interdisciplinaire samenwerking. Daarnaast is er een groot afsluitend offline-event op vrijdag 25 november 2022. Over professionele kaders, een massale intercollegiale toetsing. Daarnaast gaat José van Dorst als inspirational speaker spreken over praktijkvariatie bij indicatiestelling in de wijkverpleging!

Op welke competenties samen beslissen is dit onderwijsmateriaal van toepassing?

  • De zorgprofessional begeleidt het proces van ‘samen beslissen’.
  • De zorgprofessional onderkent dat ‘samen beslissen’ leidt tot hogere kwaliteit van zorg.
  • De zorgprofessional beschikt over gesprekstechnieken en vaardigheden om het proces van ‘samen beslissen’ te faciliteren.
  • De zorgprofessional gaat uit van de persoonlijke voorkeuren en context van de patiënt.
  • De zorgprofessional ondersteunt en moedigt de patiënt actief aan mee te doen in het proces van ‘samen beslissen’ (empowerment).
  • De zorgprofessional draagt zorg voor begrijpelijke kennisoverdracht en informatie-uitwisseling, en maakt gebruik van tools die ‘samen beslissen’ ondersteunen.
  • De zorgprofessional is een betrouwbare en professionele gesprekspartner.
  • De zorgprofessional onderkent het belang van samenwerking en communicatie met andere zorgprofessionals en (sociale) betrokkenen uit het netwerk van de patiënt en weet wanneer deze te betrekken.

Aan welke leerdoelen draagt dit onderwijsmateriaal bij?

  • Bevorderen van kennis en kunde van het indiceren binnen de aanspraak wijkverpleging.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Caroline Smeets

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen