E-learning Besluitvorming na beroerte

Wilmke Boersma 09-12-2022
278 keer bekeken 0 reacties

De e-learning 'besluitvorming na beroerte' van het Amsterdam UMC gaat over het besluiten over levensverlengend handelen in de post-acute fase na een ernstige beroerte. Besluit je om te behandelen? Of zie je in overleg met familie af van sommige behandelingen? De e-learning sluit af met een toets.

Doelgroep

geneeskunde-master (NLQF-niveau 7)
hbo-verpleegkundige (NLQF-niveau 6)
medisch specialist (NLQF-niveau 8)
physician assistant (NLQF-niveau 7)
verpleegkundig specialist (NLQF-niveau 7)

Setting

hospicezorg
huisartsenpraktijk/gezondheidscentrum
transmurale zorg
verpleeghuiszorg
ziekenhuiszorg

Materiaal

E-learning
opleiding of cursus
(pré-post) toets aanvragen
website

CanMEDS-rollen

communicatie
samenwerking
vakinhoudelijk handelen/medisch handelen

Kosten

nee

Op welke competenties samen beslissen is dit onderwijsmateriaal van toepassing?

  • De zorgprofessional gaat uit van de persoonlijke voorkeuren en de situatie van de patiënt.
  • De zorgprofessional zorgt voor een begrijpelijke kennisoverdracht en informatie-uitwisseling, en gebruikt tools die ‘samen beslissen’ ondersteunen.
  • De zorgprofessional zorgt voor een begrijpelijke kennisoverdracht en informatie-uitwisseling, en maakt gebruik van tools die 'samen beslissen' ondersteunen.

Aan welke leerdoelen draagt dit onderwijsmateriaal bij?

Door het volgen van deze e-learning leer je:

  • Moeilijke beslissingen over levensverlengend handelen te onderzoeken en onderbouwen. Dit doe je aan de hand van het Keuze, Noodzaak, Comfort-model voor besluitvorming, over het wel of niet inzetten van sondevoeding.

Meer informatie

De e-learning is, naast genoemde doelgroepen, specifiek gericht op:

  • neurologen (in opleiding)
  • cva-verpleegkundigen
  • verpleegkundigen Palliatieve Zorg.
  • andere artsen die in aanraking komen met deze besluitvorming.

Na het doorlopen van de e-learning en het behalen van de toets, is er een certificaat te downloaden. Er is géén accreditatie aangevraagd.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anneke van Dijk.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen