FMS en V&VN; De Kern van Samen Beslissen

Wilmke Boersma 19-12-2022
505 keer bekeken 0 reacties

De Federatie Medisch Specialisten en de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland bieden een lesmodule aan, aan de hand van indringende realistische fragmenten van gesprekken tussen patiënt en naasten en zorgprofessionals. Met de fragmenten reflecteer je op het proces van Samen Beslissen.

Doelgroep

geneeskunde-bachelor (NLQF-niveau 6)
geneeskunde-master (NLQF-niveau 7)
hbo-verpleegkundige (NLQF-niveau 6)
mbo-verpleegkundige (NLQF-niveau 4)
medisch specialist (NLQF-niveau 8)
physician assistant (NLQF-niveau 7)
praktijkondersteuner (NLQF-niveau 4)
verpleegkundig specialist (NLQF-niveau 7)

Setting

geestelijke gezondheidszorg
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
verpleeghuiszorg
ziekenhuiszorg

Materiaal

casuïstiek
lesmodule
lespakket
oefenmateriaal
video/animatie

CanMEDS-rollen

communicatie
gezondheidsbevorderaar/maatschappelijk handelen
samenwerking

Kosten

nee

Accreditatie bij

ABAN (artsen-algemeen)
V&VN (verzorgenden/verpleegkundigen)

Op welke competenties samen beslissen is dit onderwijsmateriaal van toepassing?

 • De zorgprofessional weet dat ‘Samen Beslissen’ leidt tot een hogere kwaliteit van zorg.
 • De zorgprofessional begeleidt het proces van ‘Samen Beslissen’.
 • De zorgprofessional beschikt over gesprekstechnieken en vaardigheden om het proces van ‘Samen Beslissen’ te leiden.
 • De zorgprofessional gaat uit van de persoonlijke voorkeuren en de situatie van de patiënt.
 • De zorgprofessional ondersteunt en moedigt de patiënt actief aan mee te doen in het proces van ‘Samen Beslissen’ (empowerment).
 • De zorgprofessional zorgt voor een begrijpelijke kennisoverdracht en informatie-uitwisseling, en gebruikt tools die ‘samen beslissen’ ondersteunen.
 • De zorgprofessional is een betrouwbare en professionele gesprekspartner.
 • De zorgprofessional weet het belang van samenwerking en communicatie met andere zorgprofessionals en (sociale) zorgdragers uit het netwerk van de patiënt en weet wanneer deze te betrekken.

Aan welke leerdoelen draagt dit onderwijsmateriaal bij?

Aan het einde van deze module:

 • Hebben deelnemers inzicht in gedrags- en communicatieaspecten die het proces van daadwerkelijk sámen met de patiënt beslissen ondersteunen.
 • Hebben deelnemers inzicht in de wijze waarop zij zelf hun gedrag en communicatie kunnen inzetten of aanpassen in het proces van Samen Beslissen.
 • Hebben deelnemers inzicht in de toegevoegde waarde van interprofessionele samenwerking in het proces van Samen Beslissen.

Meer informatie

Aan de hand van indringende realistische fragmenten van gesprekken tussen patiënt en naasten en zorgprofessionals, reflecteer je op het proces van Samen Beslissen. Wat is het nu écht? En: wat vraagt dat van jou als zorgprofessional? Hoe zorg je daarbij voor de beste uitkomst voor de patiënt?

Je volgt de beslismomenten met betrokken zorgprofessionals gedurende de route van de patiënt. Vanaf het eerste bezoek aan de huisarts tot aan het consult in het ziekenhuis, behandelig en ontslag. De Kern van Samen Beslissen kent naast 2 gevarieerde patiëntroutes, 3 verdiepingsmodules gericht op interprofessioneel samenwerken, bijzondere doelgroepen en de rol van de verpleegkundige.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Auk Dijkstra of Alice Bakker

Afbeeldingen

Cookie-instellingen