Samen Beslissen is beter beslissen met de cursus van PQ Consult

Melissa Gussenhoven 13-01-2023
375 keer bekeken 0 reacties

Door het volgen van de 'Introductiecursus Samen Beslissen' is de zorgprofessional goed op de hoogte van het grote belang van gezamenlijke besluitvorming in de spreekkamer, zowel voor de patiënt als voor de professional, alsook voor de sfeer in het ziekenhuis en ten slotte voor de samenleving.

Doelgroep

geneeskunde-bachelor (NLQF-niveau 6)
geneeskunde-master (NLQF-niveau 7)
hbo-verpleegkundige (NLQF-niveau 6)
medisch specialist (NLQF-niveau 8)
physician assistant (NLQF-niveau 7)
verpleegkundig specialist (NLQF-niveau 7)

Setting

huisartsenpraktijk/gezondheidscentrum
ziekenhuiszorg

Materiaal

achtergrondmateriaal

CanMEDS-rollen

communicatie
gezondheidsbevorderaar/maatschappelijk handelen
professionaliteit en kwaliteit/professionaliteit

Kosten

ja

Wat zijn de voor- en nadelen en wat zijn de valkuilen? Door het volgen van de 'Samen Beslissen in de praktijk - gesprekstraining' leert de professional daadwerkelijk werken met de consultvorm Samen Beslissen door te oefenen met situaties uit de dagelijkse praktijk. Door het werken in een kleine groep vindt er ook veel waardevolle uitwisseling van kennis en ervaring van de deelnemers onderling plaats en het zorgt voor een gevoel van veiligheid.

Op welke competenties samen beslissen is dit onderwijsmateriaal van toepassing?

  • De zorgprofessional beschikt over gesprekstechnieken en vaardigheden om het proces van ‘Samen Beslissen’ te faciliteren.
  • De zorgprofessional ondersteunt en moedigt de patiënt actief aan te participeren in het proces van ‘Samen Beslissen’ (empowerment).
  • De zorgprofessional draagt zorg voor begrijpelijke kennisoverdracht en informatie-uitwisseling, en maakt gebruik van tools die ‘Samen Beslissen’ ondersteunen.

Hoe ziet de cursus eruit?

Het materiaal bestaat uit informatie over de scholingen op gebied van Samen Beslissen die PQ Consult aanbiedt. Een cursus is altijd maatwerk. In overleg wordt een scholing voor uw ziekenhuis of afdeling samengesteld. Accreditatie kan worden aangevraagd per doelgroep. PQ levert daartoe alle benodigde materialen aan.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met PQ Consult via Helma Westerhof

Afbeeldingen

Cookie-instellingen