E-learning serie 'De kern van Samen Beslissen'

Robin van Tilborg 13-11-2023
308 keer bekeken 0 reacties

5 e-learningmodules over de kern van samen beslissen. Aan de hand van indringende realistische fragmenten van gesprekken van zorgprofessionals met patiënt, reflecteer je op het proces van Samen Beslissen. Wat is het nu écht? En: wat betekent het voor jou in je dagelijkse werkzaamheden?

Doelgroep

geneeskunde-bachelor (NLQF-niveau 6)
geneeskunde-master (NLQF-niveau 7)
hbo-verpleegkundige (NLQF-niveau 6)
mbo-verpleegkundige (NLQF-niveau 4)
medisch specialist (NLQF-niveau 8)
physician assistant (NLQF-niveau 7)
verpleegkundig specialist (NLQF-niveau 7)

Setting

kindergeneeskunde
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
verpleeghuiszorg
ziekenhuiszorg

Materiaal

E-learning

CanMEDS-rollen

communicatie
gezondheidsbevorderaar/maatschappelijk handelen
samenwerking

Accreditatie bij

ABAN (artsen-algemeen)
V&VN (verzorgenden/verpleegkundigen)
VSR (verpleegkundig specialisten)

Het materiaal is onderverdeeld in compacte micro-learnings van ongeveer 15 minuten.

Aan welke leerdoelen draagt dit onderwijsmateriaal bij?

De deelnemer:

1. Onderkent dat ‘samen beslissen’ leidt tot hogere kwaliteit van zorg

2. Heeft inzicht in de eigen begeleidingsrol in het proces van ‘samen beslissen’ en kent en herkent daarin de 4 stappen van samen beslissen

3. Kent, herkent en reflecteert op gesprekstechnieken en vaardigheden om het proces van ‘samen beslissen’ te faciliteren

4. Gaat uit van persoonlijke voorkeuren en de context van de patiënt

5. Ondersteunt en moedigt de patiënt actief aan te participeren in het proces van ‘samen beslissen’ (empowerment)

6. Draagt zorg voor begrijpelijke kennisoverdracht en maakt gebruik van tools die ‘samen beslissen’ ondersteunen

7. Is een betrouwbare en professionele gesprekspartner

8. Onderkent het belang van samenwerking en communicatie met andere zorgprofessionals en (sociale) actoren uit het netwerk van de patiënt en weet wanneer deze te betrekken

Link

E-learning: De kern van Samen Beslissen

Contact

Naam: Frieda de Graaf

Emailadres: opleiding@demedischspecialist.nl

 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen