Radboudumc ontsluit heup- en knieartrose database

27-05-2021
4013 keer bekeken 0 reacties

Keuzehulp Artreuze van het Radboudumc helpt patiënten met knie- en heupartrose, hun naasten en zorgverleners om samen te beslissen. Het project moet uitkomstinformatie gepersonaliseerd ontsluiten en begrijpelijk maken door deze bijvoorbeeld te visualiseren.

Thema/lijn

Samen beslissen

Organisatie

Universitair Medisch Centrum (UMC)

Aanpak

Keuzehulp

Specialisme

Orthopedie

Met dit project geeft het Radboudumc een impuls aan de ontwikkeling van technologie om uitkomstinformatie interactief te ontsluiten en te integreren in een keuzehulp. 

Vervanging van knie of heup

Een totale knieprothese vervangt het gehele kniegewricht. Een totale heupprothese vervangt het hele heupgewricht. De orthopedisch chirurg adviseert een prothese als een gewricht ernstig beschadigd is en de patiënt daar in het dagelijks leven te veel last van heeft. De beschadiging van een knie- of heupgewricht is meestal een gevolg van slijtage. Deze slijtage heet ook wel artrose.

Doel

Iedere patiënt krijgt dezelfde informatie over risico’s op complicaties na een totale gewrichtsvervanging. Maar er zijn factoren die het risico op het oplopen van een complicatie beïnvloeden. Het doel van het Arteuze-project: patiënten beter voorlichten over hun persoonlijke risico’s bij een totale gewrichtsvervanging van knie of heup.

Informatie over complicaties

In het Radboudumc zijn veel gegevens beschikbaar over eerder uitgevoerde totale heup- en knieoperaties. Daarbij is bekend welke patiënten na de operatie een complicatie hebben gehad, zoals:

  • infecties;
  • zenuwschade;
  • nabloedingen;
  • delier;
  • zenuwschade;
  • trombose.

Op basis van deze gegevens kunnen we vaststellen welke aandoeningen, leefstijlgewoonten of medicatie van invloed zijn op het oplopen van complicaties na een heup- of knievervanging. Op basis van deze resultaten heeft het Radboudumc voorspelmodellen ontwikkeld. Hiermee kunnen zorgverleners hun patiënten beter voorlichten over de persoonlijke risico’s op complicaties.

Keuzehulp

De ontwikkelde modellen zijn geïntegreerd in 2 nieuw ontwikkelde keuzehulpen. De ene keuzehulp is speciaal voor patiënten met heupartrose en de ander speciaal voor patiënten met knieartrose. De keuzehulpen bieden de patiënten meer inzicht in hun persoonlijke risico’s. De patiënt en de arts kunnen op basis van die informatie en de persoonlijke voorkeuren van de patiënt samen een weloverwogen beslissing maken over een gewrichtvervangende operatie.

Ervaringsverhaal

Lees ook het ervaringsverhaal: Keuzehulp Artreuze geeft inzicht in persoonlijke risico’s artrosepatiënten.

Vragen?

Heb je vragen over de keuzehulp bij knie- en heupartrose van het Radboudumc? Stuur een e-mail naar Sebastiaan van de Groes of Lieke Sweerts.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen