Eerlijke voorlichting aan ouders van kinderen met sondevoeding

01-06-2021
2804 keer bekeken 0 reacties

Psychosociale gevolgen van sondevoeding bij kinderen te beperken of voorkomen is het doel van de Praatplaat Sondevoeding van Vereniging Nee-eten. De praatplaat geeft ouders informatie over deze gevolgen en helpt inzicht te krijgen in de keuzes die zij samen met zorgverleners kunnen maken.

Specialisme

Diëtetiek
Kindergeneeskunde
Psychosociaal

De Praatplaat Sondevoeding is ontwikkeld in een co-creatie van ouders en zorgverleners.

Sondevoeding bij kinderen

Jaarlijks hebben zo’n 5.000 kinderen sondevoeding nodig. Een deel van deze kinderen ontwikkelt daarna ernstige eetproblemen. Bijvoorbeeld doordat ze een hongergevoel niet herkennen of omdat ze een negatief gevoel hebben over hun mondgebied. Ouders voelen zich verantwoordelijk. Soms zijn zij op elk moment van de dag bezig met de eetproblemen van hun kind. Deze ouders hebben vaak veel vragen:

  • Kan het kind zelf iets doen aan het eetprobleem?
  • Is sondevoeding wel de juiste keuze geweest?
  • Hadden we eerder kunnen stoppen met de sondevoeding?

Het eetprobleem en de bijkomende vragen kunnen spanningen geven en gevolgen hebben voor de relatie van de ouders onderling. De psychosociale gevolgen van sondevoeding bij kinderen kunnen dus groot zijn. De kinderarts geeft ouders wel informatie over het gebruik van de sonde, maar (nog) niet of nauwelijks over de mogelijke psychosociale gevolgen van de sondevoeding.

Praatplaat Sondevoeding

Met de Praatplaat Sondevoeding kunnen ouders samen met zorgverleners beslissen wat het beste is voor hun kind, in hun specifieke situatie. Zo krijgen ouders meer regie en grip op het proces en kunnen psychosociale gevolgen bij sondevoeding op de lange termijn beperkt worden.

Resultaten

  • Co-creatie van ervaringsdeskundige ouders met zorgverleners heeft een optimaal product opgeleverd. Het product sluit aan bij de behoeften van de ouders én van de zorgverleners.
  • De Praatplaat Sondevoeding heeft een preventieve werking. De praatplaat helpt psychosociale problemen bij een kind met sondevoeding te voorkomen of beperken. Zo hoeven eetproblemen minder vaak achteraf te worden opgelost.
  • Dankzij samenwerking met het veld (o.a. Nutricia en beroepsverenigingen) is de Praatplaat Sondevoeding van Nee-eten in elk ziekenhuis verkrijgbaar. Ook is de praatplaat digitaal vrij toegankelijk. De plaat kan ook worden nabesteld via de website van Nee-eten.
  • De Praatplaat biedt ouders van kinderen met sondevoeding goede handvatten voor het gesprek met de zorgverlener. Zo kunnen ouders samen met zorgverleners beslissen over de sondevoeding voor hun kind.
  • Zorgverleners hebben enthousiast gereageerd op de Praatplaat. Er is een nascholing aan gewijd en publiciteit gegeven via diverse media.
Praatplaat Sondevoeding

Vragen?

Heb je vragen over de Praatplaat Sondevoeding? Stuur een e-mail naar Uriëll Malanda.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen