Individuele voorspelling over effect looptherapie dankzij KomPas

09-06-2021
6584 keer bekeken 0 reacties

KomPas is een interactieve tool voor mensen met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en genereert een individuele voorspelling over het effect van looptherapie en leefstijlbegeleiding. De cliënt en fysiotherapeut kunnen deze informatie bespreken en samen besluiten over de behandeling.

Thema/lijn

Inzicht in uitkomsten
Samen beslissen

Organisatie

Eerste lijn

Wat is PAV?

PAV is vaatvernauwing in de beenslagaders door slagaderverkalking. Claudicatio intermittens (etalagebenen) komt het meest voor. Mensen met PAV krijgen als behandeling eerst looptherapie met leefstijlbegeleiding. Pas daarna is meer ingrijpende behandeling mogelijk. De looptherapie volgt de adviezen uit behandelrichtlijnen. Maar er is nog maar weinig aandacht voor gezamenlijke besluitvorming.

KomPas bij PAV

Het doel van dit project is het optimaliseren van de looptherapie voor patiënt en therapeut, door te ondersteunen bij gezamenlijke besluitvorming om het behandeltraject invulling te geven. Dit is gedaan door de ontwikkeling en implementatie van het KomPas. Het KomPas is een online hulpmiddel dat gepersonaliseerd inzicht geeft in het te verwachten resultaat van therapie voor de individuele patiënt. Met behulp van het KomPas worden therapeuten en patiënten ondersteund in het maken van gezamenlijke beslissingen om zo de zorg te personaliseren en optimaliseren.

Resultaat

Het grootste resultaat van het project is de landelijke invoering van het KomPas. Daardoor kunnen alle PAV-patiënten in Nederland een persoonlijke voorspelling krijgen. Een grote groep patiënten kan het KomPas gebruiken. In de afgelopen 2 jaar kregen we veel enthousiaste reacties van therapeuten en patiënten. Zij vinden het KomPas van toegevoegde waarde.

Persoonlijke voorspelling met impact

Therapeuten verzamelen al jarenlang data van hun patiënten in de praktijk. Het KomPas is een heel mooi voorbeeld van de vruchten die je als therapeut en patiënt kunt plukken van de inspanningen om informatie gestructureerd te verzamelen. Al een paar duizend patiënten hebben een persoonlijke voorspelling gezien en dit aantal neemt dagelijks toe. De grote impact van het KomPas is mede te danken aan de manier waarop het netwerk Chronisch ZorgNet is georganiseerd. Dit helpt om overal in Nederland het KomPas goed te laten landen in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan gestructureerde dataverzameling, leren van het werkveld, verspreiden van kennis via de bestaande trainingsmogelijkheden. Er is veel in het netwerk geïnvesteerd om het te krijgen waar het nu is: een landelijk goed georganiseerd kwaliteitsnetwerk.

Samenwerking

Het project is uitgevoerd als samenwerkingsverband van:

  • Chronisch ZorgNet;
  • de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc;
  • Harteraad;
  • de University of Colorado.

Alle partijen zijn in alle projectfasen betrokken geweest.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Met KomPas stap voor stap minder last van etalagebenen.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Steffie Spruijt.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Etalagebenen KomPas

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen