Samen beslissen in de traumazorg

17-09-2021
3476 keer bekeken 0 reacties

Traumapatiënten en zorgverleners gaan samen gerichter het gesprek aan kiezen de best passende behandeling. Dit kan via de inzet van data en informatie, de ontwikkeling van keuzehulpen en de implementatie van gerichte vragenlijsten. Hierdoor zijn alle partijen beter geïnformeerd.

Thema/lijn

Samen beslissen

Aanpak

Keuzehulp
PROM/ICHOM

Specialisme

Revalidatie

Verstrekkende gevolgen

Een ongeval, ook wel een trauma genoemd, kan verstrekkende gevolgen hebben voor de fysieke en mentale gesteldheid van een patiënt. Met dit project is er een impuls gegeven aan samen beslissen binnen de keten van traumazorg. Door gebruik te maken van beschikbare uitkomstinformatie, en door efficiënt uitkomstinformatie te genereren tijdens de behandeling.

Verbeterpunten en behoeftes

Op basis van onderzoek zijn verbeterpunten en behoeftes in kaart gebracht bij patiënten en zorgverleners. Aan de hand van deze informatie zijn 3 producten ontwikkeld en geïmplementeerd.

1) Keuzehulp Herstel na botbreuk

De keuzehulp Herstel na botbreuk geeft patiënten de benodigde informatie over hun herstel en wat patiënten te wachten staat. Het helpt patienten beter en gerichter het gesprek te voeren met de zorgverlener. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de situatie vooraf en de situatie van nu in kaart te brengen. Wat zorgverleners helpt om inzichten te krijgen in de patiënt en zijn of haar doelen. Met deze keuzehulp kunnen patiënten en zorgverleners beter in gesprek gaan met elkaar om gezamenlijk tot een gepersonaliseerd behandelplan te komen.

Daarnaast is er een predictiemodel ontwikkeld in samenwerking met Tilburg University, dat aan de hand van data van vergelijkbare patiënten inzichten kan geven in hun te verwachten herstel.

2) Clavicula keuzehulp

De Clavicula keuzehulp biedt de mogelijkheid om - samen met de zorgverlener - met de juiste informatie een weloverwogen keuze te maken voor de behandeling. Hierbij kan de patiënt in zijn eigen tijd de voor- en nadelen bekijken en krijgt hij de mogelijkheid om een voorkeur aan te geven. Samen met de behandelend arts kiest hij vervolgens een behandeling. Artsen ervaren dat patiënten door de keuzehulp beter geïnformeerd zijn en weloverwogen een voorkeur aangeven.

3) PROMIS CAT vragenlijsten

Een belangrijk onderdeel is de integratie van de PROMIS CAT vragenlijsten in de EPD’s. Dit geeft artsen meer inzichten in de status van de patiënten en geeft artsen de mogelijkheid om gerichter het gesprek aan te gaan.

Resultaten in de praktijk

De afgelopen 2 jaar hebben we de Clavicula keuzehulp geïmplementeerd bij 4 regionale ziekenhuizen. Inmiddels is de keuzehulp al ongeveer 200 keer uitgereikt en ongeveer 165 keer ingevuld. Daarnaast hebben we de PROMIS CAT vragenlijsten geïmplementeerd bij 3 ziekenhuizen. Verder hebben we de keuzehulp Herstel na botbreuk en het predictiemodel ontwikkeld, wat patiënten meer inzichten geeft in hun hersteltraject en wat ze te wachten staat.

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT)
  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • diverse regionale en landelijke ziekenhuizen
  • ZorgKeuzeLab, als ontwikkel- en implementatiepartner

Ervaringsverhaal

Lees ook het ervaringsverhaal over dit project: Keuzehulpen en slimme vragenlijsten doen hun intrede in de traumazorg.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Nicky Neequaye of Mariska de Jongh.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen