Samen beslissen met uitkomstinformatie in geboortezorg

09-06-2021
6767 keer bekeken 0 reacties

In het BUZZ-project introduceren we samen beslissen met uitkomstinformatie in de geboortezorg. BUZZ staat voor Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere. Het gaat om uitkomsten en ervaringen die voor de vrouwen zelf het meest relevant zijn.

Thema/lijn

Inzicht in uitkomsten
Samen beslissen

Organisatie

Universitair Medisch Centrum (UMC)

Specialisme

Voortplantingsgeneeskunde/ Gynaecologie

Zwangere vrouwen en vrouwen die net zijn bevallen kunnen het gesprek voeren met hun verloskundig zorgverlener over de uitkomsten van hun zwangerschap en bevalling. En over hun ervaringen met de ontvangen zorg. We doen ervaring op in 6 regio’s. De resultaten zijn een implementatiehandleiding en tools voor de gehele Nederlandse geboortezorg.

Samenwerking

BUZZ is een project van de afdelingen Public Health en Verloskunde & Gynaecologie van het Erasmus MC Rotterdam, samen met de verloskundige samenwerkingsverbanden in Utrecht (Alliant), Leiden, Zwolle, Haarlem e.o. (Rondom Zwanger), Rotterdam (Sophia) en integrale geboortezorgorganisatie Annature in Breda.

Inzicht in situatie zwangere

Met BUZZ willen we het gebruik bevorderen van uitkomstinformatie bij Samen beslissen door cliënten en zorgverleners. De uitkomstinformatie komt uit de ICHOM Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte. Het gaat in het bijzonder om de patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten en ervaringen (PROMs en PREMs). Er zijn 5 meetmomenten tijdens de zwangerschap en na de bevalling waarop we ervaringen uitvragen. Door klinische uitkomsten te koppelen aan patiënt-gerapporteerde uitkomsten, krijgt de cliënt inzicht in haar eigen situatie. De verloskundig zorgverlener en de cliënt bespreken deze uitkomsten, zodat zij samen goed onderbouwd en geïnformeerd kunnen beslissen welke zorg nodig is in haar situatie. De zwangere kan de informatie gebruiken om haar geboortezorgplan op te stellen (in overeenstemming met de ‘Zorgstandaard Integrale Geboortezorg’). En om keuzes te maken in de zorg na de bevalling, voor haarzelf en haar kind.

Ook aan de slag met empowerment

Zorgverleners die bij BUZZ zijn betrokken, hebben in het project ervaring opgedaan met gerichte gespreksvoering in de spreekkamer en het vergroten van empowerment van vrouwen. Door het meten en bespreken van uitkomsten en ervaringen, werden zorgverleners zich meer bewust van wat hun cliënten belangrijk vinden. Daarnaast deden zorgverleners ervaring op met de verandering van organisatie die de nieuwe werkwijze meebracht, ook op ICT-vlak. Diverse tools die in dit project zijn ontwikkeld zijn nu gratis beschikbaar op de website waardegedrevengeboortezorg.nl:

  • een voorlichtingsfolder en een informed consent-formulier voor cliënten;
  • de e-learning ‘Gezamenlijke besluitvorming met uitkomstinformatie’;
  • informatie over dashboards;
  • zakkaartjes voor de zorgverleners, en;
  • een overzicht met alert-waarden.

Allemaal praktijkgerichte tools die bruikbaar zijn in de spreekkamer en die waardevol zijn als kwaliteitsinstrumenten.

Nieuwe werkwijze

Het project versterkt ook de samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen en hun gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel. En daarmee de integrale geboortezorg. Ook biedt de nieuwe werkwijze een kans voor het verbeteren van de samenwerking en afstemming van zorg met kraamzorg, lactatiekundigen, JGZ, fysiotherapeuten en huisartsen.

Leren en verbeteren

Het grootste leermoment is dat tijd, begeleiding en ondersteuning nodig zijn bij het implementeren van Samen beslissen met uitkomstinformatie. Ondersteuning en begeleiding door een projectleider of projectcoördinator, die hiervoor tijd en middelen beschikbaar heeft. En die kan rekenen op support van de bestuurlijk verantwoordelijken van de organisatie en het VSV. De nieuwe werkwijze vraagt ook een cultuuromslag bij zorgverleners en in de organisatie. Het bespreken van patiënt-gerapporteerde uitkomsten en ervaringen zet de cliënte echt centraal en legt de focus op wat zij belangrijk vindt.

En door!

De 7 regio’s gaan op eigen kracht verder met het meten en bespreken van uitkomsten. Op basis van de eerste evaluaties besluiten zij deze werkwijze uit te breiden in hun VSV/IGO, of om eerst nog meer ervaring op te doen. Op de website waardegedrevengeboortezorg.nl zijn de ontwikkelde tools beschikbaar, en publiceren we de resultaten van de evaluaties en een implementatiehandleiding. Daarmee kunnen andere regio’s in Nederland zelf aan de slag met Samen beslissen met uitkomstinformatie.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Vragenlijsten afgestemd op beleving zwangere vrouw.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Uriëll Malanda.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen