Meer beweging in samen beslissen met project CONtext

01-10-2021
3680 keer bekeken 0 reacties

Het Radboudumc brengt meer beweging in samen beslissen met het project CONtext. In het gesprek met kankerpatiënten wordt bewust gevraagd naar waarden, doelen, leefsituatie en wat iemand belangrijk vindt (context). Dit wordt bespreekbaar gemaakt en overgedragen naar collega's.

Thema/lijn

Samen beslissen

Organisatie

Universitair Medisch Centrum (UMC)

Specialisme

Oncologie

Zo kunnen patiënt en arts een meer weloverwogen keuze maken en besluit nemen. Hierdoor neemt de tevredenheid toe en heeft de patiënt minder spijt over gemaakte keuzes.

Wat houdt CONtext in?

  • Het gaat over samen beslissen binnen de context van de patiënt.
  • Het gaat hier over het actief betrekken van de casemanager/verpleegkundige bij deze gesprekken.
  • Het bewust bespreken, bewust noteren en bewust overdragen van deze besluitvormingsgesprekken, ook aan de huisarts.
  • Het geven van een time-out aan de patient om over de verschillende besluiten na te denken.

Toolbox

Voor medisch specialisten (in opleiding), (gespecialiseerd) verpleegkundigen en casemanagers is een trainingsprogramma ontwikkeld in de vorm van een digitale toolbox met verschillende onderwijsmodules. De toolbox bevat diverse materialen die bruikbaar zijn voor andere ziekenhuizen bij de uitrol van deze werkwijze binnen hun afdelingen. Daarnaast zijn de modules in de toolbox overdraagbaar voor inzet bij een brede doelgroep. De modules kunnen opgenomen worden in opleidingen en richtlijnen voor diverse beroepsgroepen. Zo wordt aandacht voor samen beslissen geborgd in de spreekkamer.

Doelen

  1. Het bijdragen aan optimale kwaliteit van leven. Door in het besluitvormingsproces en medische uitkomstinformatie over behandelingen op maat af te stemmen op persoonlijke context van de patient.
  2. Het optimaliseren van de patiënttevredenheid als SDM-uitkomst om kans op spijt over gemaakte keuzes te verkleinen.

Resultaten

  • Met CONtext wordt een methode geboden die inzetbaar is voor een grote patiëntenpopulatie (ook niet-oncologie en in de curatieve sector). De ontwikkelde instrumenten kunnen als blauwdruk gebruikt worden door andere afdelingen/ ziekenhuizen. Hierbij is aangesloten op bestaande generieke instrumenten en landelijke ontwikkelingen zoals watertoedoet.info, de Kantelkaart en de (geaccrediteerde) e-learning van de NFK.
     
  • Alle kennis/producten/trainingsmaterialen inclusief ontwikkelde instrumenten zijn bedoeld als blauwdruk voor implementatie bij andere afdelingen.

De Toolbox Samen beslissen is ontwikkeld en gratis beschikbaar gesteld. Het trainingsmateriaal voor zorgverleners wordt laagdrempelig gedeeld via het digitale leerplein en de webpagina.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Samen beslissen over kwaliteit van leven bij kanker.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Maartje van Geel.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Samen Beslissen in het Radboudumc

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen