Submenu

Samen beslissen vast onderdeel zorgproces NVZ-leden

Samira Tatuhey 03-09-2021
2878 keer bekeken 0 reacties

Om van uitkomstgerichte zorg de dagelijkse praktijk te maken, is het belangrijk dat de uitkomstinformatie voor zorgprofessionals en patiënten toegankelijk en toepasbaar is. ICT speelt hierbij een belangrijke rol. Het ministerie van VWS - en specifiek de Directie Informatiebeleid - neemt het voortouw in dit thema.

Meerwaarde van ICT

ICT kan een grote meerwaarde bieden bij het efficiënt verzamelen en uitwisselen van gegevens. Ook kan ICT eraan bijdragen dat uitkomstinformatie toegankelijk en begrijpelijk is. Zo kunnen zorgverleners betere zorg op maat leveren voor hun patiënten, en hebben patiënten beter inzicht in de behandelopties en in hun voortgang.

Doelen van ICT en toegankelijkheid

Uiterlijk zijn de volgende zaken gerealiseerd eind 2022:

  • Inrichtingsprincipes implementeerbaarheid voor dataverzameling en uitwisseling die in experimenten is onderzocht (POCI) en in concrete voorbeeldimplementaties (POCII) is aangetoond.
  • Ontwerpeisen voor generieke data-elementen - afgestemd op zorginformatiebouwstenen (ZIBs) - voor de (in lijn 1) ontwikkelde uitkomstensets.
  • Eenduidige datastructuur voor de opgeleverde ‘uitkomstbouwstenen’ / zorginformatiebouwstenen.
  • Terugkoppeling van patiëntgerapporteerde uitkomsten via Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) of ander communicatiekanaal naar patiënten.
  • Afsprakenstelsel met IT leveranciers om uitkomsten te kunnen extraheren uit systemen.
  • Loket voor IT / informatie / implementatievoorbereiding en ondersteuning voor zorgaanbieders en leveranciers (met veranderaanpak).
  • Inrichten beheer van technische standaarden van de uitkomstensets passend binnen het zorginformatiestelsel (Informatieberaad).
  • Bogen van uitwisseling uitkomstinformatie binnen traject “elektronische uitwisseling in de zorg”.

Digitaal beschikbaar

Om dit te bereiken schept de werkgroep de technische kaders en randwoordwaarden om klinische en patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs) digitaal beschikbaar te maken. Hiermee ondersteunt de werkgroep de andere lijnen binnen het programma. De werkgroep sluit aan bij bestaande kwaliteitsregistraties en landelijke programma’s zoals MedMij, Registratie aan de Bron, VIPP en de commissie Van der Zande. Zo hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

Ondersteuning

Werkgroep lijn 4 ondersteunt vooral het werk dat plaatsvindt in de werkgroep van lijn 1. We maken zoveel mogelijk gebruik van de gegevens die al in het zorgproces worden vastgelegd. Omdat het programma als doel heeft om ”implementeerbare sets van uitkomstinformatie” (informatiepakketten) op te leveren, is een belangrijk onderdeel van lijn 4 het uitvoeren van een zogenoemde Proof of Concept (PoC). Dit betekent dat de informatiepakketten die zijn ontwikkeld, in de praktijk worden getoetst. Zo kunnen we bekijken welke aanpassingen er nodig zijn om tot (nog) betere en toegankelijke uitkomstinformatie te komen.

 

De NVZ heeft de scan Waardegedreven zorg uitgezet onder haar leden om te weten waar de ziekenhuizen staan met waardegedreven zorg, en op welke manier de NVZ kan ondersteunen. Uit de scan blijkt dat NVZ-leden de ambitie hebben om samen beslissen vast onderdeel van het zorgproces te maken.

Waardegedreven zorg, ook wel uitkomstgerichte zorg of Value Based Healthcare, staat hoog op de agenda bij zorginstellingen. Twee derde van de deelnemers heeft een visie geformuleerd op Waardegedreven zorg. De overige instellingen voeren activiteiten uit om voor Waardegedreven zorg te bevorderen.

Samen beslissen met uitkomstinformatie

Veel van die activiteiten zijn gericht op samen beslissen. 8 op de 10 instellingen heeft concrete doelstellingen geformuleerd voor samen beslissen. De meest gebruikte instrumenten zijn samen beslissen op basis van uitkomstinformatie, het gebruik van de 3 goede vragen en gebruik van keuzehulpen. 6 op de 10  instellingen meet ook de tevredenheid van patiënten bij samen beslissen. Als grootste knelpunt wordt de benodigde tijdsinvestering gezien.

Leren & verbeteren onderdeel van verbetercyclus

Uitkomstinformatie is bij een derde van de respondenten vast onderdeel van de verbetercyclus: resultaten worden structureel besproken, hierop worden acties ondernomen en het resultaat wordt geëvalueerd. Structureel gebruik van Patient -Reported Outcome Measures (PROMs) is nog beperkt. Grootste knelpunt dat wordt genoemd, is de benodigde ICT. Vrijwel alle instellingen maken ook gebruik van patiëntervaringen om te leren en verbeteren.

Aan de slag

Ziekenhuizen en categorale instellingen kunnen gebruikmaken van meerdere instrumenten om samen beslissen en leren & verbeteren verder vorm te geven. Bekijk de praktijkvoorbeelden samen beslissen, of stuur een hulpvraag in voor een coach of ambassadeur.

Meer weten?

Bekijk de resultaten van de scan Waardegedreven zorg en lees meer op de website van de NVZ.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.