Submenu

Routekaart Waardegedreven zorg wijst de weg

Frederique Nagtegaal ♛ 24-09-2021
1627 keer bekeken 0 reacties

Om van uitkomstgerichte zorg de dagelijkse praktijk te maken, is het belangrijk dat de uitkomstinformatie voor zorgprofessionals en patiënten toegankelijk en toepasbaar is. ICT speelt hierbij een belangrijke rol. Het ministerie van VWS - en specifiek de Directie Informatiebeleid - neemt het voortouw in dit thema.

Meerwaarde van ICT

ICT kan een grote meerwaarde bieden bij het efficiënt verzamelen en uitwisselen van gegevens. Ook kan ICT eraan bijdragen dat uitkomstinformatie toegankelijk en begrijpelijk is. Zo kunnen zorgverleners betere zorg op maat leveren voor hun patiënten, en hebben patiënten beter inzicht in de behandelopties en in hun voortgang.

Doelen van ICT en toegankelijkheid

Uiterlijk zijn de volgende zaken gerealiseerd eind 2022:

  • Inrichtingsprincipes implementeerbaarheid voor dataverzameling en uitwisseling die in experimenten is onderzocht (POCI) en in concrete voorbeeldimplementaties (POCII) is aangetoond.
  • Ontwerpeisen voor generieke data-elementen - afgestemd op zorginformatiebouwstenen (ZIBs) - voor de (in lijn 1) ontwikkelde uitkomstensets.
  • Eenduidige datastructuur voor de opgeleverde ‘uitkomstbouwstenen’ / zorginformatiebouwstenen.
  • Terugkoppeling van patiëntgerapporteerde uitkomsten via Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) of ander communicatiekanaal naar patiënten.
  • Afsprakenstelsel met IT leveranciers om uitkomsten te kunnen extraheren uit systemen.
  • Loket voor IT / informatie / implementatievoorbereiding en ondersteuning voor zorgaanbieders en leveranciers (met veranderaanpak).
  • Inrichten beheer van technische standaarden van de uitkomstensets passend binnen het zorginformatiestelsel (Informatieberaad).
  • Bogen van uitwisseling uitkomstinformatie binnen traject “elektronische uitwisseling in de zorg”.

Digitaal beschikbaar

Om dit te bereiken schept de werkgroep de technische kaders en randwoordwaarden om klinische en patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs) digitaal beschikbaar te maken. Hiermee ondersteunt de werkgroep de andere lijnen binnen het programma. De werkgroep sluit aan bij bestaande kwaliteitsregistraties en landelijke programma’s zoals MedMij, Registratie aan de Bron, VIPP en de commissie Van der Zande. Zo hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

Ondersteuning

Werkgroep lijn 4 ondersteunt vooral het werk dat plaatsvindt in de werkgroep van lijn 1. We maken zoveel mogelijk gebruik van de gegevens die al in het zorgproces worden vastgelegd. Omdat het programma als doel heeft om ”implementeerbare sets van uitkomstinformatie” (informatiepakketten) op te leveren, is een belangrijk onderdeel van lijn 4 het uitvoeren van een zogenoemde Proof of Concept (PoC). Dit betekent dat de informatiepakketten die zijn ontwikkeld, in de praktijk worden getoetst. Zo kunnen we bekijken welke aanpassingen er nodig zijn om tot (nog) betere en toegankelijke uitkomstinformatie te komen.

 

​​​​​​​Werk je in een instelling voor medisch specialistische zorg en wil je aan de slag met waardegedreven zorg (WGZ), maar weet je niet waar te beginnen? De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft een Routekaart WGZ ontwikkeld met keuzes en stappen voor implementatie.

3 fases

De routekaart bestaat uit een organisatie- en een informatiseringsvraagstuk. Om invulling te geven aan deze vraagstukken worden 3 fases doorlopen. De routekaart geeft per fase aan wat het doel is, wie er verantwoordelijk is en met welke aspecten rekening moet worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan patiëntbetrokkenheid, tijdsinvestering of financiering.

Keuze voor ICT

De routekaart geeft speciale aandacht aan informatisering. Uitkomstinformatie speelt een grote rol bij WGZ. Deze informatie is belangrijk voor zowel de patiënt als de zorgprofessional. Ze draagt bij aan het leren en verbeteren en helpt artsen en patiënten samen te beslissen. Belangrijk is dat deze informatie gemakkelijk vindbaar is, en op het juiste moment beschikbaar. Een goed ICT-systeem ondersteunt dit. De Routekaart WGZ geeft inzicht in de essentiële keuzefactoren die invloed hebben op de keuze voor een ICT-systeem.

Niet opnieuw het wiel uitvinden

De routekaart is gebaseerd op ervaringen van ziekenhuizen die waardegedreven zorg hebben geïmplementeerd, of die het keuzeproces voor een ICT-systeem hebben doorlopen. Op deze manier hoeven instellingen niet opnieuw het wiel uit te vinden. De routekaart kan worden gebruikt door ziekenhuizen, maar ook door andere instellingen voor medisch specialistische zorg, óók als zij geen lid zijn van de NVZ. Bij de routekaart hoort een ‘framework’, een soort leeswijzer.

NVZ-programma Waardegedreven zorg

In 2018 startte de NVZ het programma Waardegedreven zorg. Samen met haar leden geeft de NVZ hiermee invulling aan de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022. Eén van de ambities was om in 2022 voor 50% van de ziektelast uitkomstinformatie in te zetten om te leren en te verbeteren én om samen beslissen door arts en patiënt te vergemakkelijken. Zo ontwikkelde de NVZ onder meer de Routekaart WGZ, als hulpmiddel voor bestuurders, kwartiermakers en projectleiders die WGZ willen implementeren, maar niet weten hoe te starten. De routekaart biedt handvatten, een stappenplan en geeft overzicht en informatie over de te maken keuzes en de uitvoering ervan. 

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.