Submenu

Onderweg naar landelijke uitkomstgerichte zorg met proof of concepts

Frederique Nagtegaal ♛ 12-10-2021
1888 keer bekeken 0 reacties

Om van uitkomstgerichte zorg de dagelijkse praktijk te maken, is het belangrijk dat de uitkomstinformatie voor zorgprofessionals en patiënten toegankelijk en toepasbaar is. ICT speelt hierbij een belangrijke rol. Het ministerie van VWS - en specifiek de Directie Informatiebeleid - neemt het voortouw in dit thema.

Meerwaarde van ICT

ICT kan een grote meerwaarde bieden bij het efficiënt verzamelen en uitwisselen van gegevens. Ook kan ICT eraan bijdragen dat uitkomstinformatie toegankelijk en begrijpelijk is. Zo kunnen zorgverleners betere zorg op maat leveren voor hun patiënten, en hebben patiënten beter inzicht in de behandelopties en in hun voortgang.

Doelen van ICT en toegankelijkheid

Uiterlijk zijn de volgende zaken gerealiseerd eind 2022:

 • Inrichtingsprincipes implementeerbaarheid voor dataverzameling en uitwisseling die in experimenten is onderzocht (POCI) en in concrete voorbeeldimplementaties (POCII) is aangetoond.
 • Ontwerpeisen voor generieke data-elementen - afgestemd op zorginformatiebouwstenen (ZIBs) - voor de (in lijn 1) ontwikkelde uitkomstensets.
 • Eenduidige datastructuur voor de opgeleverde ‘uitkomstbouwstenen’ / zorginformatiebouwstenen.
 • Terugkoppeling van patiëntgerapporteerde uitkomsten via Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) of ander communicatiekanaal naar patiënten.
 • Afsprakenstelsel met IT leveranciers om uitkomsten te kunnen extraheren uit systemen.
 • Loket voor IT / informatie / implementatievoorbereiding en ondersteuning voor zorgaanbieders en leveranciers (met veranderaanpak).
 • Inrichten beheer van technische standaarden van de uitkomstensets passend binnen het zorginformatiestelsel (Informatieberaad).
 • Bogen van uitwisseling uitkomstinformatie binnen traject “elektronische uitwisseling in de zorg”.

Digitaal beschikbaar

Om dit te bereiken schept de werkgroep de technische kaders en randwoordwaarden om klinische en patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs) digitaal beschikbaar te maken. Hiermee ondersteunt de werkgroep de andere lijnen binnen het programma. De werkgroep sluit aan bij bestaande kwaliteitsregistraties en landelijke programma’s zoals MedMij, Registratie aan de Bron, VIPP en de commissie Van der Zande. Zo hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

Ondersteuning

Werkgroep lijn 4 ondersteunt vooral het werk dat plaatsvindt in de werkgroep van lijn 1. We maken zoveel mogelijk gebruik van de gegevens die al in het zorgproces worden vastgelegd. Omdat het programma als doel heeft om ”implementeerbare sets van uitkomstinformatie” (informatiepakketten) op te leveren, is een belangrijk onderdeel van lijn 4 het uitvoeren van een zogenoemde Proof of Concept (PoC). Dit betekent dat de informatiepakketten die zijn ontwikkeld, in de praktijk worden getoetst. Zo kunnen we bekijken welke aanpassingen er nodig zijn om tot (nog) betere en toegankelijke uitkomstinformatie te komen.

 

Nictiz en ICTU voeren een proof of concept (POC) uit van uitkomstgerichte zorg in het kader van ‘betere toegang tot relevante en actuele uitkomstinformatie’. Een proof of concept is een methode om te toetsen of een product aan de behoeften uit de praktijk voldoet.

Fases

De POC van het Programma Uitkomstgerichte Zorg bestaat uit verschillende fases. Eerst wordt onderzocht of de benodigde data-elementen voor de uitkomstinformatie daadwerkelijk gestructureerd aan de bron geregistreerd worden in verschillende Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s). Deze data-elementen worden gevormd door de (concept)uitkomstensets voor de volgende aandoeningen:

 • knie artrose
 • chronische nierschade
 • alvleesklierkanker
 • Inflammatory Bowel Disease (IBD)

En door de generieke Patient Reported Outcome Measures (PROM). Dit is een set van vragenlijsten die gebruikt worden om gezondheid(problemen) in kaart te brengen vóór, tijdens en na een behandeling.

Van data naar uitkomstinformatie in de spreekkamer

Naast het onderzoek naar de vastlegging van deze data-elementen, wordt ook gekeken hoe de data vervolgens uit de systemen wordt gehaald voor gegevensuitwisseling. En waar die gegevens naartoe gaan voor analyse. Zo ontstaat een beter beeld van wat het landelijke proces kan zijn om van data naar uitkomstinformatie te gaan. En hoe die informatie weer gebruikt kan worden in de spreekkamer. De huidige situatie van de informatiestromen en interoperabiliteitsoplossingen wordt in kaart gebracht bij de zorgaanbieders die meedoen. Dit biedt inzichten voor implementatie van uitkomstensets voor samen beslissen, en leren en verbeteren op landelijk niveau.

Leerdoelen

Om de leerdoelen voor de eerste proof of concept (POC I) op te stellen, zijn interviews gehouden met verschillende koplopers op het gebied van uitkomstgerichte zorg. Zowel bij ziekenhuizen als verschillende initiatieven. Uit deze interviews zijn verschillende ideeën en interesses opgehaald om te beproeven. Daaruit is een selectie gemaakt met de volgende overkoepelende leerdoelen voor de 4 aandoeningen en de generieke PROM:

 1. Dataregistratie: in kaart brengen welke data-elementen worden geregistreerd van de (concept)uitkomstensets van de 4 aandoeningen en de generieke PROM, en op welke manier.
 2. Data-extractie: in kaart brengen hoe en waar data uit de systemen wordt gehaald om te verzamelen en (waar van toepassing) uitwisseling plaatsvindt.
 3. Indicator & informatiemodel: in kaart brengen hoe data-analyse plaatsvindt. En welke rol kwaliteitsregistraties en dataverwerkers kunnen hebben bij deze analyse.
 4. Visualisatie van samen beslissen: in kaart brengen óf en hoe dashboards worden toegepast.

Vervolg

Eind december 2021 is POC I afgerond. De resultaten hiervan worden gedeeld in de werkgroepen. Op die manier kom je (nog) beter tot toegankelijke uitkomstinformatie. Maar ook krijg je op die manier inzicht en kun je aansluiten bij de principes van Registratie aan de Bron: eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik van gegevens.

Na POC I volgt een tweede POC in 2022. De bevindingen van POC I bepalen de invulling van POC II. De geleerde lessen uit deze 2 POC’s helpen bij het vaststellen van de landelijke randvoorwaarden voor implementatie. Dit geeft ziekenhuizen en klinieken straks handvatten om de sets voor uitkomstinformatie technisch te kunnen implementeren.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de proof of concepts uitkomstgerichte zorg? Neem contact op met Evelien Been van Nictiz (06 86 83 23 11), of Mijke Sluis van ICTU (06 28 44 44 27).

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.