Submenu

Samen beslissen bij kinderen met overgewicht en obesitas

Wilmke Boersma 15-08-2022
3173 keer bekeken 0 reacties

Om van uitkomstgerichte zorg de dagelijkse praktijk te maken, is het belangrijk dat de uitkomstinformatie voor zorgprofessionals en patiënten toegankelijk en toepasbaar is. ICT speelt hierbij een belangrijke rol. Het ministerie van VWS - en specifiek de Directie Informatiebeleid - neemt het voortouw in dit thema.

Meerwaarde van ICT

ICT kan een grote meerwaarde bieden bij het efficiënt verzamelen en uitwisselen van gegevens. Ook kan ICT eraan bijdragen dat uitkomstinformatie toegankelijk en begrijpelijk is. Zo kunnen zorgverleners betere zorg op maat leveren voor hun patiënten, en hebben patiënten beter inzicht in de behandelopties en in hun voortgang.

Doelen van ICT en toegankelijkheid

Uiterlijk zijn de volgende zaken gerealiseerd eind 2022:

 • Inrichtingsprincipes implementeerbaarheid voor dataverzameling en uitwisseling die in experimenten is onderzocht (POCI) en in concrete voorbeeldimplementaties (POCII) is aangetoond.
 • Ontwerpeisen voor generieke data-elementen - afgestemd op zorginformatiebouwstenen (ZIBs) - voor de (in lijn 1) ontwikkelde uitkomstensets.
 • Eenduidige datastructuur voor de opgeleverde ‘uitkomstbouwstenen’ / zorginformatiebouwstenen.
 • Terugkoppeling van patiëntgerapporteerde uitkomsten via Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) of ander communicatiekanaal naar patiënten.
 • Afsprakenstelsel met IT leveranciers om uitkomsten te kunnen extraheren uit systemen.
 • Loket voor IT / informatie / implementatievoorbereiding en ondersteuning voor zorgaanbieders en leveranciers (met veranderaanpak).
 • Inrichten beheer van technische standaarden van de uitkomstensets passend binnen het zorginformatiestelsel (Informatieberaad).
 • Bogen van uitwisseling uitkomstinformatie binnen traject “elektronische uitwisseling in de zorg”.

Digitaal beschikbaar

Om dit te bereiken schept de werkgroep de technische kaders en randwoordwaarden om klinische en patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs) digitaal beschikbaar te maken. Hiermee ondersteunt de werkgroep de andere lijnen binnen het programma. De werkgroep sluit aan bij bestaande kwaliteitsregistraties en landelijke programma’s zoals MedMij, Registratie aan de Bron, VIPP en de commissie Van der Zande. Zo hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

Ondersteuning

Werkgroep lijn 4 ondersteunt vooral het werk dat plaatsvindt in de werkgroep van lijn 1. We maken zoveel mogelijk gebruik van de gegevens die al in het zorgproces worden vastgelegd. Omdat het programma als doel heeft om ”implementeerbare sets van uitkomstinformatie” (informatiepakketten) op te leveren, is een belangrijk onderdeel van lijn 4 het uitvoeren van een zogenoemde Proof of Concept (PoC). Dit betekent dat de informatiepakketten die zijn ontwikkeld, in de praktijk worden getoetst. Zo kunnen we bekijken welke aanpassingen er nodig zijn om tot (nog) betere en toegankelijke uitkomstinformatie te komen.

 

In cocreatie met jongeren van 12-17 jaar met overgewicht of obesitas worden in dit project bestaande digitale tools geïntegreerd tot een afgestemde ‘persoonlijke gezondheidsomgeving’ (PGO).

Deze PGO bevordert het leerproces over hoe we informatie uit uitkomstmaten kunnen inzetten voor kinderen met overgewicht of obesitas.

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Overgewicht en obesitas bij kinderen is een groot maatschappelijk probleem, vanwege de negatieve gevolgen voor de gezondheid en de stijgende zorgkosten. De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) staat bekend als meest effectief in de recente richtlijn ‘Diagnostiek, ondersteuning en zorg voor kinderen met obesitas’ (Partnerschap Overgewicht Nederland, 2022).

De GLI moet in 2030 in alle gemeenten beschikbaar zijn (Nationaal Preventieakkoord VWS, 2018). Doel is het verbeteren van leefstijl, door interventies op het gebied van bewegen, eten en slapen. Betrokken zorgprofessionals zijn kinderfysiotherapeuten, diëtisten, jeugdverpleegkundigen en kinderartsen.

In de praktijk blijkt alleen dat de effectiviteit van de huidige zorg niet optimaal is en dat niet alle kinderen met overgewicht en obesitas bereikt worden. Door de stijgende aantallen kinderen met overgewicht en obesitas en door de tekorten aan professionals in de zorg, wordt het in de toekomst naar verwachting nog moeilijker om alle kinderen en jongeren passende ondersteuning te bieden.

Doel

Vanuit de eerstelijns kinderfysiotherapiepraktijk is het initiatief ontstaan om het kind meer regie te geven, door het kind zelf digitaal uitkomstmaten te laten vastleggen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De belangrijke uitkomstmaten, genoemd in de richtlijn, vormen de basis van het samen beslissen, in combinatie met het opstellen van doelen die aansluiten bij het kind en de context. In dit project wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande tools, met aanpassing ervan door de input van kinderen.

Implementatie

In cocreatie met jongeren van 12 tot 17 jaar worden in dit project bestaande digitale tools geïntegreerd tot een afgestemd PGO. De keuze voor deze leeftijdsrange ligt bij het feit dat zelfreflectie en het vermogen om eigen wensen en ideeën te kunnen verwoorden al voldoende aanwezig is bij deze leeftijdscategorie. De PGO bevordert ook het leerproces over hoe de informatie uit uitkomstmaten op meerdere vlakken ingezet kan worden voor kinderen met overgewicht of obesitas. De werkwijze is op te schalen naar landelijke implementatie.

Doelstellingen

 1. Door het zélf invoeren van uitkomstmaten krijgt het kind meer regie en inzicht, waardoor therapietrouw kan verbeteren.
 2. De uitkomstmaten vormen de basis van het gesprek tussen kind, ouder en zorgprofessional(s), waarbij afstemming van de doelen op de individuele wensen van het kind gebeurt.
 3. Het gebruik van het platform kan interdisciplinaire informatie-uitwisseling ondersteunen.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur dan een email naar Marloes Meurs of Marike Boonzaaijer.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.