Submenu

Connect@Heart: samen beslissen voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en cardiometabole

Robin van Tilborg 31-08-2023
2192 keer bekeken 0 reacties

Om van uitkomstgerichte zorg de dagelijkse praktijk te maken, is het belangrijk dat de uitkomstinformatie voor zorgprofessionals en patiënten toegankelijk en toepasbaar is. ICT speelt hierbij een belangrijke rol. Het ministerie van VWS - en specifiek de Directie Informatiebeleid - neemt het voortouw in dit thema.

Meerwaarde van ICT

ICT kan een grote meerwaarde bieden bij het efficiënt verzamelen en uitwisselen van gegevens. Ook kan ICT eraan bijdragen dat uitkomstinformatie toegankelijk en begrijpelijk is. Zo kunnen zorgverleners betere zorg op maat leveren voor hun patiënten, en hebben patiënten beter inzicht in de behandelopties en in hun voortgang.

Doelen van ICT en toegankelijkheid

Uiterlijk zijn de volgende zaken gerealiseerd eind 2022:

 • Inrichtingsprincipes implementeerbaarheid voor dataverzameling en uitwisseling die in experimenten is onderzocht (POCI) en in concrete voorbeeldimplementaties (POCII) is aangetoond.
 • Ontwerpeisen voor generieke data-elementen - afgestemd op zorginformatiebouwstenen (ZIBs) - voor de (in lijn 1) ontwikkelde uitkomstensets.
 • Eenduidige datastructuur voor de opgeleverde ‘uitkomstbouwstenen’ / zorginformatiebouwstenen.
 • Terugkoppeling van patiëntgerapporteerde uitkomsten via Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) of ander communicatiekanaal naar patiënten.
 • Afsprakenstelsel met IT leveranciers om uitkomsten te kunnen extraheren uit systemen.
 • Loket voor IT / informatie / implementatievoorbereiding en ondersteuning voor zorgaanbieders en leveranciers (met veranderaanpak).
 • Inrichten beheer van technische standaarden van de uitkomstensets passend binnen het zorginformatiestelsel (Informatieberaad).
 • Bogen van uitwisseling uitkomstinformatie binnen traject “elektronische uitwisseling in de zorg”.

Digitaal beschikbaar

Om dit te bereiken schept de werkgroep de technische kaders en randwoordwaarden om klinische en patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs) digitaal beschikbaar te maken. Hiermee ondersteunt de werkgroep de andere lijnen binnen het programma. De werkgroep sluit aan bij bestaande kwaliteitsregistraties en landelijke programma’s zoals MedMij, Registratie aan de Bron, VIPP en de commissie Van der Zande. Zo hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

Ondersteuning

Werkgroep lijn 4 ondersteunt vooral het werk dat plaatsvindt in de werkgroep van lijn 1. We maken zoveel mogelijk gebruik van de gegevens die al in het zorgproces worden vastgelegd. Omdat het programma als doel heeft om ”implementeerbare sets van uitkomstinformatie” (informatiepakketten) op te leveren, is een belangrijk onderdeel van lijn 4 het uitvoeren van een zogenoemde Proof of Concept (PoC). Dit betekent dat de informatiepakketten die zijn ontwikkeld, in de praktijk worden getoetst. Zo kunnen we bekijken welke aanpassingen er nodig zijn om tot (nog) betere en toegankelijke uitkomstinformatie te komen.

 

In de regio van Rijn & Duin gaan verschillende organisaties samenwerken aan het project ‘Hart voor Verbinden’. Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en cardiometabole ziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes beslissen in dit project samen met hun zorgverleners over hun zorg

Zorgverlener is verantwoordelijk voor het geven van de informatie

In 2021 had 24,5% van de Nederlandse bevolking onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden voor beslissingen over de eigen gezondheid en zorg. Een groot deel van deze groep bestaat uit mensen met cardiometabole ziekten. Alle patiënten willen goede zorg en begrijpelijke informatie ontvangen. Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden willen dit ook, maar dan zonder zich gestigmatiseerd te voelen in de praktijk. Om patiënten goed en respectvol te behandelen is het van belang dat de zorgverlener de verantwoordelijkheid voor het geven van goede informatie bij zichzelf legt. Dat kan door terug te vragen of  de informatie goed is uitgelegd. Het doel is om mensen met verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden actief te betrekken bij hun gezondheid. Dit wordt bereikt door meer aandacht voor medische informatie en het gebruik van wearables, zoals digitale weegschalen en bloeddrukmeters.

Hart voor Verbinden implementeert daarvoor 4 wetenschappelijk bewezen interventies. Dit gebeurt in samenwerking met 18 huisartsenpraktijken, 4 eerstelijns apotheken en 1 ziekenhuis. Het gaat om de volgende zorgactiviteiten:

 1. Het gebruik van de terugvraagmethode in apotheken om na te gaan of zorgverleners patiënten begrijpelijk informeren over hun medicijngebruik.
 2. Het gebruik van wearables door patiënten. Zo kunnen zij zelf metingen verrichten, bijvoorbeeld hun bloeddruk en gewicht.
 3. Patiënten informeren over gezonde leefstijl.
 4. Het bevorderen van therapietrouw door begrijpelijke etiketten.

Uitkomstinformatie wordt uitgewisseld tussen zorgverleners en patiënten

Tijdens het project worden alle zorgverleners in de regio ondersteund met scholing over deze onderwerpen. Uitkomstinformatie wordt uitgewisseld tussen zorgverleners en patiënten en ervaringen worden gedeeld vanuit een bestaand regionaal platform dat wordt opgeschaald.

Het project Hart voor Verbinden streeft naar een beter begrip van het gebruik van geneesmiddelen, verbeterde therapietrouw en een gezondere leefstijl voor alle patiënten. Met persoonsgerichte communicatie en advies op basis van uitkomstinformatie willen we bewezen effectieve cardiometabole behandelingen, zoals medicatie en leefstijlinterventies, optimaliseren voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en hun naasten.

De samenwerkende organisaties in dit project zijn Coöperatie Rijn en Duin, Nationaal eHealth Living Lab (NeLL), LUMC, Pharos, Stichting Health Base, Nivel, Zorgbelang en Zorg&Zekerheid.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Tobias Bonten (t.n.bonten@lumc.nl).

Link

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.