Submenu

Webcast: waarom werkt uitkomstgerichte zorg?

Frederique Nagtegaal ♛ 09-02-2022
1137 keer bekeken 0 reacties

De Kennisagenda van het Programma Uitkomstgerichte Zorg bevat integrale kennisvragen voortkomend uit de thema's. Ze zijn bedoeld om werkzame bestanddelen van de huidige en toekomstige praktijken te onderzoeken. Beantwoording van de kennisvragen vindt plaats via kort-cyclisch toegepast onderzoek en systematisch literatuuronderzoek.

Kennisvragen

In het Programma Uitkomstgerichte Zorg is duidelijk geworden dat de partners van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg (MSZ) niet alleen willen ontwikkelen. We onderzoeken ook de werkzaamheid van huidige en toekomstige praktijken. Dat doen we door antwoorden te zoeken op integrale kennisvragen, die voortkomen uit de 4 thema's en de Veranderaanpak. Deze vragen brengen we samen in de Kennisagenda, die nadrukkelijk gaat over toegepast onderzoek met een korte doorlooptijd. We onderzoeken bijvoorbeeld op welke manier we uitkomstinformatie het beste kunnen presenteren in de spreekkamer, om samen te kunnen beslissen wat voor de patient de beste behandeling is. 

Uitvoering

Een programmacommissie en een beoordelingscommissie voeren de Kennisagenda uit. De programmacommissie bestaat uit afgevaardigen van de HLA-partijen met procesbegeleiding, en ambtelijke ondersteuning vanuit de NFU. Deze commissie is verantwoordelijk voor:

  • het inventariseren van kennisvragen;
  • het prioriteren en vertalen naar een kennisagenda, en;
  • het bewaken van de samenhang met het programma Uitkomstgerichte Zorg.

Ook draagt de commissie zorg voor de planning en actualisatie van de Kennisagenda. De beoordelingscommissie is onderdeel van ZonMw. Deze commissie zet subsidieoproepen uit voor beantwoording van de kennisvragen, beoordeelt de aanvragen en kent middelen toe aan geselecteerde initiatieven (projecten). 

Systematisch literatuuronderzoek

Naast de Kennisagenda loopt momenteel een systematisch literatuuronderzoek naar de toegevoegde waarde van bestaande Uitkomstgerichte Zorg-praktijken. Via wetenschappelijk onderzoek van buitenlandse en Nederlandse literatuur, maken we een overzichtsartikel van de actuele stand van het werken met de principes van uitkomstgerichte zorg in Nederland. Het gaat om 4 reviews:

  1. de toepassing van PROMS in het klinisch proces in het bereiken van betere uitkomsten;
  2. organisatie van zorg;
  3. kosten & bekostigen, en;
  4. leren & verbeteren. 

Het resultaat van het onderzoek is een rapport met een overzicht van beschikbare kennis over werking, effecten, structuren en randvoorwaarden bij de invoering van uitkomstgerichte zorg (UZ). Deze resultaten moeten bijdragen aan het stimuleren en motiveren van zorgprofessionals voor het werken volgens UZ. Maar ook aan het faciliteren van de implementatie van het programma. Kennishiaten die mogelijk relevant zijn voor de Kennisagenda, voegen we toe in de eerste en tweede tranche in 2021.

Via een ambitieus literatuuronderzoek hebben 4 onderzoeksgroepen het afgelopen jaar in beeld gebracht wat de werking en toegevoegde waard is van uitkomstgerichte zorg. En waaróm het werkt. De onderzoekers lichten de resultaten toe in een webcast op 10 maart.

Webcast uitkomstgerichte zorg

Tijdens de webcast presenteren de onderzoekers praktische lessen en praktijkvoorbeelden. De webcast draagt bij aan de discussie over hoe nu verder. Arie Franx – ambassadeur Uitkomstgerichte Zorg en mede-voorzitter van het Linnean Initiatief – gaat tijdens de bijeenkomst in gesprek over wat de resultaten uit de verschillende reviews betekenen voor praktijk, beleid en onderzoek.

Factsheets

De onderzoeksgroepen van IQ Healthcare, ESHPM, Erasmus MC en Amsterdam UMC publiceerden in juni 2021 al voorlopige resultaten in 8 factsheets op het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg. Het literatuuronderzoek is gesubsidieerd in het kader van de Kennisagenda Uitkomstgerichte zorg.

Meld je aan

Meer informatie over de webcast of aanmelden? Dat kan via de website van Linnean.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.