Submenu

Samen beslissen bij kinderen in de eerste- en tweedelijns paramedische zorg

Wilmke Boersma 23-08-2022
5147 keer bekeken 0 reacties

In Friesland werken zorg- en patiëntenorganisaties samen om samen beslissen met kinderen door uitkomstinformatie te bevorderen. Met behulp van de Veranderaanpak en Design Thinking wordt samen beslissen in samenwerking met alle stakeholders ingevoerd in de eerste- en tweedelijns paramedische zorg.

Kinderen die gebruikmaken van paramedische zorg in de eerste en tweede lijn, geven aan dat zij graag willen aangeven wat hun eigen wensen en ideeën voor de behandeling zijn. Dat vinden ze prettiger dan een door professionals opgesteld behandelplan te bespreken. Ook willen kinderen meer invloed op het hóe van hun behandeling, zodat die goed aansluit bij de situatie van het individuele kind.

Deze ervaringen sluiten aan bij landelijke trends: zorgprofessionals geven aan hun patiënten zoveel mogelijk bij een beslissing te betrekken, maar de patiënten zelf ervaren juist dat het beslissen nog niet samen met hen gebeurt (Nivel, 2020).

Doel

Het doel van dit project is zorgen dat kinderen in Friesland meer regie ervaren over hun behandeling, wat betreft zowel de inhoud als de praktische invulling. De voorwaarden die hiervoor nodig zijn, vatten we samen in subdoelstellingen:

  • Kinderen krijgen gedurende het beslissingsproces (uitkomst)informatie op hun eigen niveau.
  • Uitkomstinformatie op basis van een gezamenlijk geselecteerd instrument.
  • Zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn implementeren samen beslissen in hun werkwijze met behulp van coaching.

Implementatie

In dit project gebeurt het samenwerken vanuit de principes van Design Thinking met alle stakeholders. Kinderen, ouders en zorgprofessionals stellen samen de huidige en gewenste situatie vast en selecteren een instrument voor uitkomstinformatie.

Vervolgens vindt de implementatie van samen beslissen en het gebruik van het gekozen instrument voor uitkomstinformatie plaats. Zorgprofessionals krijgen coaching en maken gebruik van hun eigen ervaringen én de ervaringen van kinderen en hun ouders. In deze fase sluiten we aan bij ontwikkelingen op het gebied van het Elektronisch patiëntendossier (EPD) en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) voor de informatie-uitwisseling.

In de laatste fase staan borging, evaluatie en het verspreiden van opgedane kennis centraal. De evaluatie gebeurt met alle stakeholders, om samen tot een goed beschreven werkwijze te komen die ook bruikbaar is in vergelijkbare settingen. De opgedane kennis wordt gedeeld via een symposium, op (social) media en op de kanalen van het Zorginstituut en dit platform.

Resultaten

De beoogde resultaten van dit project hebben te maken met regie van het kind over de eigen behandeling. Door samen beslissen in te voeren in de eerste- en tweedelijns paramedische zorg in Friesland, neemt de tegenstelling af tussen hoe zorgprofessionals en patiënten samen beslissen ervaren.

Gebruik van een instrument voor uitkomstinformatie stelt kinderen en zorgprofessionals in staat om een goed onderbouwde beslissing te nemen over de behandeling. De samenwerking tussen eerste- en tweedelijnszorgprofessionals zal door de gezamenlijke deelname aan dit project verbeteren. Daardoor is informatie over ander zorgaanbod binnen de keten beschikbaar in de beslisgesprekken met kinderen en hun ouders. Hiermee volgt een bijdrage aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plek.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Kiki van Heel.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen