Submenu

Samen beslissen makkelijker maken

Robin van Tilborg 31-08-2023
3678 keer bekeken 0 reacties

Voor mensen met darmkanker is veel informatie beschikbaar die helpt bij het maken van keuzes voor de behandeling. De hoeveelheid informatie is vaak overweldigend voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Dit project zorgt dat de patiënt op het juiste moment begrijpelijke informatie krijgt.

Achtergrond

Het St. Antonius Ziekenhuis en OperatieFit (een samenwerking met DeSportarts Utrecht - Julius Gezondheidscentra) ondernemen al veel op Samen beslissen. Voor mensen met darmkanker is veel informatie beschikbaar. Maar kan overweldigend zijn, zeker voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De informatie ondersteunt patiënten nu onvoldoende bij het samen beslissen. Daarnaast ervaren zorgprofessionals dat het proces van samen beslissen beter kan en zij willen hierin graag ondersteund worden.

Relevantie

Zorgprofessionals van het St. Antonius Ziekenhuis hebben goed contact met verschillende huisartsen in de regio. Ook is er een samenwerking met andere eerstelijns zorgverleners. Dit zijn onder anderen fysiotherapeuten en diëtisten. Al deze zorgprofessionals willen graag de samenwerking en de informatie-uitwisseling verbeteren, met name bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Urgentie

In samenwerking met SamHealth, Pierre Fabre en Stichting Darmkanker is een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat patiënten onvoldoende persoonlijke aandacht ervaren. Dit komt omdat volgens protocol wordt behandeld, de patiënt onvoldoende regie heeft over het behandeltraject en de patiënt onvoldoende begeleiding ervaart in met name het voor- en na traject. Dit blijkt ook uit een aantal ‘Deel Je Ervaring’-uitvragen die zijn uitgevoerd door de NFK.

Doel van het project

Met dit project wordt opnieuw bekeken welke informatie op welk moment en op welke manier het beste gedeeld kan worden met de patiënt. De patiënt wordt hierbij actief betrokken.

Het project heeft een aantal doelstellingen.

1. Het is voor patiënten duidelijk waar zij samen met hun zorgverlener over kunnen beslissen gedurende het gehele zorgproces. Hieronder valt ook voorzorg en nazorg.

2. Patiënten en hun zorgverleners worden daarbij ondersteund met het juiste materiaal en de juiste begeleiding. Dit is gericht op:

  • Begrijpelijke informatievoorziening.
  • Het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden van de patiënten. Onder meer door goede begeleiding van de zorgprofessional.
  • Het verbeteren van de vaardigheden van de zorgprofessional op het gebied van gespreksvoering en het bevorderen van het proces van samen beslissen.
  • Inzicht geven aan de patiënten welke ondersteunende interventies er zijn en hoe zij daar een beroep op kunnen doen.

OperatieFit, het St. Antonius Ziekenhuis en Stichting Darmkanker willen graag samen optrekken om deze doelstellingen te bereiken.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Arnica Nijhof (a.nijhof@stomavereniging.nl)

Links

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen