'Bij alles dacht ik: is dit wel echt samen beslissen?'

24-01-2022
2029 keer bekeken 0 reacties

De eerste resultaten van de Samen Beslissen-campagne zijn bekend. Ze zijn onderzocht in een tussenmeting onder zorggebruikers, over de periode september tot en met oktober 2021. Campagnemanager Caroline de Moor spreekt van een positieve trend: “Dit is een heel mooi begin.”

“De campagne Samen Beslissen is het leukste project dat ik tot nu toe heb gedaan”, vertelt De Moor enthousiast. “Na de lancering viel er wel wat van m’n schouders, toen bleek dat het goed werd opgepikt.” Ze heeft dan al meer dan een jaar aan de campagne gewerkt. “Over elke punt en elke komma hebben we nagedacht. Bij alles dacht ik: ‘Is wat wordt gezegd wel echt samen beslissen?’ Gelukkig hadden we een heel team van partners om ons heen wiens kennis ik kon gebruiken; uit de medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, de wijkverpleging en ook de paramedische zorg. Zij gaven tips over hoe alles het beste aansloot op de praktijk.”

Paars en roze

Ook over het beeld is veel nagedacht: “Moest het monumentaal en groots? Of juist klein en persoonlijk? De kleuren stonden ook niet meteen vast. Er waren verschillende meningen en mogelijkheden die we hebben uitgeprobeerd in de concepttest. Ik ben heel tevreden met het paars en roze, het valt lekker op. Het campagnebureau zei dat deze kleuren het beste bij de gezichten zouden passen. En dat is ook zo, door dat paars en roze zie je ieder vlekje, ieder detail, het is heel puur geworden.”

Geen fotomodellen

“De mensen op de foto’s zijn ‘echte’ mensen, het zijn geen reclamemodellen: ze werken in de zorg of hebben een zorgverleden. Ze komen uit het netwerk van de fotografe zelf, zij plaatste een social media-oproep waarop ze veel reacties ontving. Alle geportretteerden waren heel persoonlijk betrokken. De gezichten werden willekeurig ingezet. Het kan dus dat het beroep ‘verpleegkundige’ bij het gezicht van een dokter werd geplaatst, of andersom. Dat vonden alle modellen prima. En dat vind ik best bijzonder in een wereld waar titels belangrijk zijn.”  

Alles online

Door de coronacrisis konden veel afspraken niet in levenden lijve plaatsvinden. “Ik heb een jaar lang niemand in het echt gezien, alles gebeurde online. Dat was wel raar. In eerste instantie wilden we de campagne al in mei lanceren, maar toen zaten we net weer volop in een coronagolf. Ziekenhuizen en andere instellingen hadden in die tijd geen ruimte om de campagne actief te steunen. Dus dat vonden we geen goed moment. We hebben toen besloten de lancering uit te stellen tot na de zomer.”

Groot compliment

De eerste keer dat De Moor zelf met de campagne in aanraking kwam, was thuis. “Daar heb ik altijd Radio 1 aan staan. Ik stond in de keuken toen de commercial voorbijkwam, dat was heel bijzonder. Veel media hebben er iets mee gedaan, zoals Radio 1, het AD en Hart van Nederland. Het is heel gaaf dat de serieuze en de grote media het zo oppikten. Maar het grootste compliment is nog wel dat door het zien van de campagne, meer partijen wilden meedoen. Vanaf half januari hebben we er 7 extra partners bij. Dan is de campagne ook te zien binnen de GGZ en bij apotheken, tandartsen, verloskundigen, kraamverzorgenden en bedrijfsartsen.”

Cijfers

De tussenmeting werd gehouden onder zorggebruikers van 18 jaar en ouder. De verschillen met de 0-meting zijn nog klein, maar dat is te verwachten door de korte looptijd. De eerste resultaten van de campagne laten in ieder geval een voorzichtig positief beeld zien. Zo zijn er al 2 doelstellingen behaald: 

  1. De zorgverlener vraagt de patiënt wat belangrijk voor hem is.
  2. De zorgverlener geeft de patiënt het gevoel dat hij mag meebeslissen.

Ook het voornemen van zorggebruikers om zich voor te bereiden op het gesprek met de zorgverlener en om vooraf na te denken over samen beslissen, is flink gestegen.

Château Meiland

De campagne bereikte met name ouderen tussen 55-64 jaar en 65-plussers. Opvallend is dat televisie de meeste impact had: 83% van de ondervraagden heeft de commercial gezien. In totaal bereikte de tv-campagne 73% van de gehele doelgroep; dit percentage zag de tv-reclame gemiddeld 6,5 keer. Een goede score, want een tv-commercial blijft pas hangen nadat hij 3 tot 5 keer is bekeken. In het reclameblok van Château Meiland scoorde de commercial het hoogste aantal kijkers, gevolgd door de Postcode Loterij en het 8 uurjournaal. 

Mattie en Marieke

Als radiocommercial werd de campagne gemiddeld 10,7 keer geluisterd. Dat is een groot bereik en lijkt daardoor veel, maar een radioreclame moet vaker gehoord worden om te beklijven. Dat komt omdat luisteraars vaak andere dingen aan het doen zijn terwijl de radio aan staat. De commercial bereikte het grootste publiek op Qmusic tijdens de uitzending van Mattie en Marieke. Daarna volgde de show van Jeroen Nieuwenhuizen op Radio 10.
Online deed de campagne het erg goed op Facebook en Instagram.

Huisartsen

De resultaten van de tussenmeting zijn positief: ruim een derde van de zorggebruikers geeft aan dat ze de campagne herkent. Deze groep heeft vaker het gevoel te kunnen meebeslissen over behandelkeuzes.
De jongere doelgroep herkent de campagne minder vaak, daar wordt dit jaar extra aandacht aan besteed. Hetzelfde geldt voor mensen die een bezoek brengen aan de huisarts. Dat kan komen omdat huisartsen minder gebruikmaken van het campagnemateriaal. Het kan ook zo zijn dat deze patiënten minder bezig zijn met zorg omdat ze niet zo vaak bij de huisarts komen. Dan komt zo’n campagne minder bij ze binnen.

Tweede flight

Half april start de tweede campagneflight waarbij de massamedia weer worden ingezet: tv, radio, online en print. Kort daarvoor start de campagne al online. Deze tweede massamediale flight loopt tot half juni 2022. Tot eind december is de campagne nog online zichtbaar en binnen de muren van zorginstellingen. Eind 2022 meten we de resultaten weer voor een eindrapportage.

Download of bestel gratis campagnemateriaal

Ben je lid van een van de campagnepartners? Bestel of download dan gratis campagnemateriaal uit de toolkit Begin een goed gesprek.

Afbeeldingen

Lancering campagne Samen Beslissen

Cookie-instellingen