Conferentie ‘Uitkomstgerichte zorg, blijvend in beweging’: in gesprek met koplopers

Wilmke Boersma 15-12-2022
3705 keer bekeken 0 reacties

Een gesprek met mensen uit de zorg die in de praktijk allang werk maken van uitkomstgerichte zorg. Welke volgende stappen gaan ze zetten? Welke barrières moeten we daarbij samen slechten?

Directeur Cristina Guerrero Paez van Borstkankervereniging Nederland, MDL-arts Marieke Pierik van het Maastricht UMC+, ZKN-bestuursvoorzitter en directeur-bestuurder van de Rugpoli Hanneke Klopper, projectleider clinical data intelligence Joris van Dijk en Santeon-directeur Pieter de Bey, steken van wal over hun kijk op 'Blijvend in beweging'.

Coördinator veranderaanpak Uitkomstgerichte Zorg Jan de Boer stelt ieder van hen vijf prikkelende vragen volgens een JA/NEE-concept. Dat leidt regelmatig tot onverwacht verrassende antwoorden.

Kapstok

Zo antwoordt Guerrero Paez met ‘ja’ op de stelling: de borstkankerzorg in Nederland is niet goed georganiseerd. "Zorgverleners doen goed werk, maar de financiering van zorg zorgt voor verkeerde prikkels." Zij wil het komende jaar dan ook inzetten op samen beslissen: "Een goed gesprek is de kapstok voor uitkomstgerichte zorg." 

Voor Pierik staan de zorgstandaarden hoog op de agenda. "Er is bijvoorbeeld een standaard uitkomstenset voor IBD (Inflammatory Bowel Disease, ofwel inflammatoire darmziekte), maar zorgprofessionals registreren nu nog in verschillende EPD-systemen (EPD: Elektronisch patiëntendossier) en niet iedereen gebruikt een uniforme standaard, zoals de zorginformatiebouwstenen (zibs). Dat moet beter kunnen: ik wil dat de uitkomstenset straks overal uniform in het EPD staat en zorgprofessionals niet meer zaken moeten overtypen."

 

 

 

 

 

Eerlijk delen

Ook Klopper wil zich meer bezighouden met de uitkomstensets: "Door ze te standaardiseren en in te voeren, kunnen we ook benchmarken en gaan leren van elkaar. Maar om transparant data te delen, zijn wel afspraken nodig dat dit veilig gebeurt. Zorgprofessionals moeten ervaren dat het gaat om optimaliseren en niet om straffen." 

Van Dijk zit op hetzelfde spoor: "Veilig delen gaat in drie fases: eerst zelf inzicht in data krijgen, dan delen met collega’s en daarna in breder verband. Meer samen doen in een transmurale aanpak kan veel winst opleveren. Dat het landelijk EPD is afgeschoten door de politiek maakt het complex, maar niet onmogelijk, om data te ontsluiten."

"Ik kom voor een kritische blik. We hebben niet veel tijd in de spreekkamer en moeten dus weten of de data die we vergaren, ook echt bijdragen aan het gesprek. Verder ben ik benieuwd naar hoe de EPD’s op elkaar gaan aansluiten"
- Peter de Jager, internist-intensivist en voorzitter van de commissie kwaliteit en innovatie van de Nederlandse Internisten Vereniging

Gewoon beginnen

Tot slot spoort De Bey de deelnemers aan tot actie. "Ga het gewoon doen. En durf goede ideeën en best practices van elkaar te kopiëren. Punten die vandaag ook zijn gedeeld in het demolab op het netwerkplein. Dan kunnen we ons sneller richten op de borging en opschalen." 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen