Submenu

Radboudumc ontsluit heup- en knieartrose database

Frederique Nagtegaal ♛ 27-05-2021
3328 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Keuzehulp Artreuze van het Radboudumc helpt patiënten met knie- en heupartrose, hun naasten en zorgverleners om samen te beslissen. Het project moet uitkomstinformatie gepersonaliseerd ontsluiten en begrijpelijk maken door deze bijvoorbeeld te visualiseren.

Thema/lijn

Samen beslissen

Organisatie

Universitair Medisch Centrum (UMC)

Aanpak

Keuzehulp

Specialisme

Orthopedie

Met dit project geeft het Radboudumc een impuls aan de ontwikkeling van technologie om uitkomstinformatie interactief te ontsluiten en te integreren in een keuzehulp. 

Vervanging van knie of heup

Een totale knieprothese vervangt het gehele kniegewricht. Een totale heupprothese vervangt het hele heupgewricht. De orthopedisch chirurg adviseert een prothese als een gewricht ernstig beschadigd is en de patiënt daar in het dagelijks leven te veel last van heeft. De beschadiging van een knie- of heupgewricht is meestal een gevolg van slijtage. Deze slijtage heet ook wel artrose.

Doel

Iedere patiënt krijgt dezelfde informatie over risico’s op complicaties na een totale gewrichtsvervanging. Maar er zijn factoren die het risico op het oplopen van een complicatie beïnvloeden. Het doel van het Arteuze-project: patiënten beter voorlichten over hun persoonlijke risico’s bij een totale gewrichtsvervanging van knie of heup.

Informatie over complicaties

In het Radboudumc zijn veel gegevens beschikbaar over eerder uitgevoerde totale heup- en knieoperaties. Daarbij is bekend welke patiënten na de operatie een complicatie hebben gehad, zoals:

  • infecties;
  • zenuwschade;
  • nabloedingen;
  • delier;
  • zenuwschade;
  • trombose.

Op basis van deze gegevens kunnen we vaststellen welke aandoeningen, leefstijlgewoonten of medicatie van invloed zijn op het oplopen van complicaties na een heup- of knievervanging. Op basis van deze resultaten heeft het Radboudumc voorspelmodellen ontwikkeld. Hiermee kunnen zorgverleners hun patiënten beter voorlichten over de persoonlijke risico’s op complicaties.

Keuzehulp

De ontwikkelde modellen zijn geïntegreerd in 2 nieuw ontwikkelde keuzehulpen. De ene keuzehulp is speciaal voor patiënten met heupartrose en de ander speciaal voor patiënten met knieartrose. De keuzehulpen bieden de patiënten meer inzicht in hun persoonlijke risico’s. De patiënt en de arts kunnen op basis van die informatie en de persoonlijke voorkeuren van de patiënt samen een weloverwogen beslissing maken over een gewrichtvervangende operatie.

Ervaringsverhaal

Lees ook het ervaringsverhaal: Keuzehulp Artreuze geeft inzicht in persoonlijke risico’s artrosepatiënten.

Vragen?

Heb je vragen over de keuzehulp bij knie- en heupartrose van het Radboudumc? Stuur een e-mail naar Sebastiaan van de Groes of Lieke Sweerts.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.