Submenu

Amsterdam UMC verbetert platform KLIK dankzij PROMs

Frederique Nagtegaal ♛ 03-06-2021
2561 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

 • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
 • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

KLIK (Kwaliteit van leven in kaart) is een platform voor het herkennen van psychosociale problemen van zieke kinderen. Om het gebruik onder patiënten en hun ouders en de zorgverleners te vergroten, moest het platform verbeterd worden op een aantal punten.

Thema/lijn

Inzicht in uitkomsten

Organisatie

Universitair Medisch Centrum (UMC)

Aanpak

PROM/ICHOM

Specialisme

Kindergeneeskunde
Psychosociaal

Patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen

Patiëntenorganisaties, zorgverleners en beleidsmakers willen graag weten hoe patiënten hun gezondheid ervaren. Dit meten we via patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs). Dit zijn vragenlijsten die de ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en functioneren meten vanuit het gezichtspunt van de patiënt. Via het platform KLIK worden PROMs in de spreekkamer gebruikt. Zo ontstaat een gesprek tussen patiënt en behandelaar. Via PROMs wordt bijgehouden hoe het met de patiënt gaat, met name op psychosociaal gebied. Door onze jarenlange ervaring met PROMs, hebben we verschillende hindernissen ontdekt en oplossingen gevonden. Wij zijn er ontzettend trots op dat we het portaal verder hebben ontwikkeld met deze oplossingen.

Doel

Het doel van dit project is: het beter in kaart brengen van psychosociale problemen bij kinderen met lichamelijke aandoeningen en hun ouders, via verbeteringen in het KLIK-portaal.

Resultaten

 • Het Patient-Reported Outcome Measurement Information System (PROMIS®) is vertaald, goedgekeurd en beschikbaar binnen KLIK. PROMIS bevat vragenlijsten die afgenomen kunnen worden met behulp van Computerized Adaptive Testing (CAT). Zo worden vragenlijsten korter, bevatten ze minder herhaling en passen de vragen beter bij de situatie van de patiënt.
 • Op basis van focusgroepen is bepaald wat kinderen en ouders moeilijk en belangrijk vinden om te bespreken tijdens het gesprek met de behandelaar. Om kinderen en ouders te leren deze onderwerpen bespreekbaar te maken en mondiger te worden, zijn educatieve video’s ontwikkeld. 
 • Om de informatie over het psychosociaal functioneren van patiënten zo goed mogelijk te maken voor zorgprofessionals, zijn ziekte-specifieke en longitudinale normlijnen beschikbaar gemaakt. Daarnaast is met zorgprofessionals besproken wat zij de beste manier van terugkoppelen vinden.
 • Om de informatie op het KLIK-portaal te verbeteren, is een rapport opgesteld. In dat rapport staan psychosociale behandelingen, informatie en websites voor verschillende lichamelijke aandoeningen. Deze informatie is per ziektegroep samengevoegd in KLIK.
 • KLIK is nu voor iedereen beschikbaar. Patiënten kunnen zelf vragenlijsten invullen via KLIK, zonder dat hiervoor een account nodig is. Zo hebben alle patiënten en ouders de mogelijkheid om KLIK te gebruiken, zonder dat het initiatief vanuit hun zorginstelling komt.
 • KLIK werkt beter op de tablet en de mobiele telefoon.

Communicatie

Om KLIK meer bekendheid te geven in heel Nederland, is informatie over KLIK verspreid in samenwerking met o.a. de VSOP, VOKK en de Cyberpoli. Daarnaast is ieder half jaar een nieuwsbrief verspreid onder geïnteresseerden. Hiervoor is onder andere social media ingezet. 

Met patiënten(organisaties), ouders en zorgprofessionals is gesproken in overleggen, focusgroepen en via vragenlijsten. Wij vroegen hen wat vanuit hun oogpunt nodig was om de hindernissen te overwinnen.

Tips

 • Flexibiliteit is nodig, one size does not fit all.
 • Kennis van PROMs en begeleiding van het proces zijn heel belangrijk.
 • Betrek op tijd de belangrijke stakeholders en voeg bestaande initiatieven samen om psychosociale zorg beschikbaar, kenbaar en toepasbaar te maken. 

Toekomst

Voor de toekomst is het volgende van belang:

 • Nog beter aan de buitenwereld laten zien wat wij kunnen. Zowel advies geven, als een goed werkend PROM-portaal.
 • Vanuit de top van de ziekenhuizen moet (financiële) ondersteuning komen voor het doorvoeren van PROMs.
 • Onderzoeken of het gebruik van PROMs door bijvoorbeeld zorgverzekeraars gefinancierd kan worden. Het is belangrijk om psychosociale problemen op te sporen om ernstigere klachten te voorkomen.

Vragen?

Heb je vragen over het KLIK-platform? Stuur een e-mail naar Uriëll Malanda.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.