Submenu

Radboudumc brengt psychosociale veerkracht in kaart van kind en gezin

Frederique Nagtegaal ♛ 07-06-2021
2535 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

 • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
 • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Bij 1 op de 4 chronisch zieke kinderen gaat de zelfzorg thuis niet goed. Tot voor kort was er weinig aandacht voor sociale en emotionele problemen in de thuissituatie. Het Transit-project - een initiatief van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis - heeft hierin verandering gebracht.

Thema/lijn

Samen beslissen

Organisatie

Universitair Medisch Centrum (UMC)

Specialisme

Kindergeneeskunde
Psychosociaal

Amalia kinderziekenhuis

Jaarlijks worden ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar vanuit heel Nederland behandeld in het Amalia kinderziekenhuis. Een kwart van de kinderen met ingrijpende medische aandoeningen heeft sociale en emotionele problemen. Vaak omdat er persoonlijk of in het gezin iets speelt.

TRANSIT is een samenwerking van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis met een aantal partijen, zoals:

 • gemeenten in de regio Nijmegen
 • zorgverzekeraar VGZ
 • GGZ
 • GGD
 • kinderthuiszorg
 • Stichting Kind en Ziekenhuis

De veerkracht van een gezin wordt in kaart gebracht samen met het gezin. Vervolgens bepalen we samen wat kind en gezin nodig hebben.

Doel

Met TRANSIT kan de psychosociale veerkracht op tijd worden vastgesteld bij chronisch zieke kinderen en gezinnen. Het doel hiervan is de medische behandeling beter te laten aansluiten bij de omstandigheden van kinderen en hun gezinnen. Daarnaast moet vroeg duidelijk worden of en waar aanvullende psychosociale zorg nodig is. Zo kunnen medische en psychosociale professionals samen zorg dicht bij huis aanbieden. Een digitale omgeving is hierbij belangrijk om kennis uit te wisselen tussen de eerste- en tweedelijnszorg en om samenwerking te ondersteunen.

Resultaten

 • Informatieontwikkeling: samen met psychologen, maatschappelijk werkers, kinderartsen, verpleegkundig specialisten en de afdeling communicatie hebben we informatie ontwikkeld over sociale en emotionele gevolgen bij 5 aandoeningen. Deze aandoeningen zijn:
  DSD;
  nierziekten;
  anorectale malformatie;
  urogenitale aandoeningen;
  mitochondriële ziekten.

  De informatie geeft voor elke aandoening een beeld waar kind en ouders tegenaan kunnen lopen op sociaal of emotioneel vlak in het dagelijks leven. Verder is te lezen wanneer zij hulp nodig hebben en bij wie zij dan terecht kunnen.
 • Screeningsinstrument: om psychosociale kwetsbaarheid vast te stellen, wordt een zorgplan ontwikkeld samen met kinderen, ouders en professionals. Voor kinderen en hun gezinnen is informatie verzameld over sociale en emotionele gevolgen van aandoeningen die niet meer over gaan. Voor zorgverleners zijn werkwijzen ontwikkeld en is inzicht verkregen in de effecten van TRANSIT. Speciaal voor broers en zussen is een module ontwikkeld. Deze groep wordt vaak vergeten in de zorg rondom het zieke kind.
 • Eenvoudige en beveiligde online communicatie is mogelijk gemaakt.
 • Op de website van het Radboudumc is algemene informatie geplaatst over sociale en emotionele gevolgen, speciaal voor kinderen met een blijvende ziekte of aandoening en ouders. Deze informatie is ook te vinden in het ontwikkelde digitale platform.
 • Tot slot hebben we werkwijzen ontwikkeld voor psychosociale zorgverleners in de 1e en 2e lijn zorgverlening. In deze werkwijzen wordt de lichamelijke aandoening kort toegelicht en delen we kennis over de psychosociale behandeling en onze manier van samenwerken.

Wij werken samen met kind, ouders en zorgverleners aan complete kindzorg. Hiervoor verbinden wij niet alleen organisaties met elkaar, maar ook de domeinen somatiek en jeugdhulp. Somatiek is alle behandelingen die betrekking hebben op het menselijk lichaam. De zorg die wij bieden in ons netwerk sluit aan bij de behoeften van kind en gezin. Hiermee zorgen we voor de beste zorg en een zo normaal mogelijke ontwikkeling van het kind.

Werkende principes

Top 3 aanbevelingen voor andere projecten:

 1. Betrek zo vroeg mogelijk kind en ouders bij alle onderdelen van het project.
 2. Zoek zo vroeg mogelijk partners in de regio die willen meewerken aan een gemeenschappelijk doel. Plan ook periodiek afspraken zodat iedereen elkaar beter leert kennen en enthousiast blijft. 
 3. Weet vroegtijdig welke interne zorgverleners belangrijk zijn voor het invoeren van je producten. Maak kernteams en plan afspraken ver van tevoren.

Vragen?

Heb je vragen over TRANSIT? Stuur een e-mail naar Uriëll Malanda.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.