Submenu

IKNL ontwikkelt e-learning rond eetproblemen bij kanker

Frederique Nagtegaal ♛ 09-06-2021
1839 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

 • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
 • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Voor de psychosociale gevolgen van niet kunnen eten bij kanker, is niet genoeg aandacht. Het doel van dit project is om dit te verbeteren door informatie hierover te ontwikkelen voor patiënten en hun naasten.

Aanpak

E-learning

Specialisme

Diëtetiek
Oncologie
Psychosociaal

Ook moet er informatie komen voor verpleegkundigen om hen bewuster te maken van de psychosociale problemen die patiënten en hun naasten kunnen hebben door het niet kunnen eten.

Eetproblemen bij kanker

In Nederland stellen we jaarlijks meer dan 100.000 nieuwe gevallen van kanker vast. Rond de 800.000 Nederlanders leven met kanker of hebben kanker gehad. Veel mensen met kanker krijgen problemen met eten voor korte of lange tijd. Bij sommige patiënten zijn deze problemen blijvend.

Samenwerking

Psychosociale gevolgen door het niet kunnen eten bij kanker is een project van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met de patiëntenorganisaties:

 • Hematon
 • HOOFD-HALS
 • Longkanker Nederlan
 • Kanker.nl
 • Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKOF).

Doel

Met dit project willen we weten welke psychosociale gevolgen er zijn door het niet kunnen eten bij patiënten met kanker en hun naasten. Wat hebben patiënten nodig om met deze problemen om te gaan? Het project moet de volgende concrete producten opleveren:

Resultaten

In totaal zijn ongeveer 200 patiënten en naasten bereikt via interviews en vragenlijsten. De ervaringen van deze mensen worden ingezet om de toekomstige voedingszorg te verbeteren voor patiënten met kanker en hun naasten.

 • De digitale informatie zorgt voor meer bekendheid over de problemen bij patiënten en naasten. Zo weten zij dat zij hierin niet alleen staan en kunnen ze de problemen beter aan.
 • De gesprekshulp helpt patiënten en naasten bij het bespreken van deze problemen met zorgverleners. Dit geeft de patiënt en zijn naaste weer de regie en de overtuiging dat deze problemen serieus genomen worden.
 • De e-learning zorgt voor meer bewustwording bij verpleegkundigen dat deze psychosociale gevolgen een grote last kunnen zijn voor patiënten en naasten. Ook raken zij meer bewust dat er over deze problemen gesproken moet worden, en op welke manier de verpleegkundige hierbij kan helpen.

Beschikbare producten

Deze producten komen beschikbaar op de websites kanker.nl en voedingenkankerinfo.nl. De patiëntenvereniging HOOFD-HALS heeft een aanvraag gedaan om de gekregen informatie te gebruiken voor voedingsplatform “Als eten even moeilijk is – voor en door ervaringsdeskundigen”.

Randvoorwaarden

 • Patiënten en naasten moeten bereid zijn om tijd en moeite te steken in dit project. Het afnemen van een interview en het invullen van een vragenlijst kan voor patiënten en naasten emotioneel of fysiek zwaar zijn. Zij hielpen om de zorg voor toekomstige patiënten te verbeteren. De reacties op het project vanuit patiënten en naasten bleven het projectteam motiveren.
 • Daarnaast is de betrokkenheid en het enthousiasme van de patiëntenorganisaties, de zorgprofessionals, beroepsverenigingen en andere organisaties een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van dit project.

Aanbevelingen

Het project bleek meer werk dan vooraf ingeschat. Vooral het verwerken van de interviews kostte veel tijd. Ook zijn er meer diepte-interviews afgenomen dan vooraf bedacht was, omdat vanuit ethisch oogpunt besloten is alle aanmeldingen aan te nemen.

 1. Bespreek een gedetailleerde planning met het projectteam bij aanvang en tijdens het project.
 2. Besteed in deze planning niet alleen aandacht aan tijd maar ook aan de beschikbare middelen. Kan er werk uitbesteed worden? Wat voor invloed hebben ethische keuzes op de hoeveelheid werk, etc.
 3. Bespreek de piek van de werkdruk binnen het project en kijk of deze haalbaar is in de planning van alle projectleden.

Vragen?

Heb je vragen over de e-learning rond eetproblemen bij kanker? Stuur een e-mail naar Uriëll Malanda.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.