Submenu

Psychosociale zorg bij brozebottenziekte

Frederique Nagtegaal ♛ 09-06-2021
2958 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Mensen met brozebottenziekte moeten psychosociale zorg krijgen door brede informatievoorziening. Klachten worden onderzocht en in kaart gebracht. Dit moet leiden tot meer bewustwording van psychosociale klachten bij brozebottenziekte en dat (laagdrempelige) zorg hiervoor nodig is.

Specialisme

Psychosociaal

Osteogenesis Imperfecta (OI) is een zeldzame, ingrijpende bindweefselaandoening. De aandoening wordt ook wel brozebottenziekte genoemd, omdat de botten in het lichaam snel breken. Mensen met OI denken en voelen zoals iedereen, maar gaan door het leven met een zeer kwetsbaar lichaam. OI komt in verschillende vormen. Maar in vrijwel elke levensfase en bij elke vorm van de aandoening hebben mensen met OI te maken met psychosociale gevolgen. Dit kan een sterk negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van mensen met OI en hun naasten.

Doel

Stichting Care4BrittleBones, 2 landelijke expertisecentra en de patiëntenvereniging (VOI) hebben de handen ineen geslagen. Het doel is om de psychosociale onderdelen in kaart te brengen, bespreekbaar te maken en betere zorg te leveren. Samen willen zij de zorgbehoefte op psychosociaal gebied in kaart brengen, informatie geven over psychosociale gevolgen en uitzoeken of en hoe de zorg daarop kan inspelen. Zo kunnen mensen met OI in verschillende levensfases psychosociale gevolgen beperken of beter ermee leren leven.

Resultaten

Informatie en tools voor verschillende leeftijdsfases zijn te vinden op oivereniging.nl en care4brittlebones.org.

Randvoorwaarden

  • Goede samenwerking tussen Stichting Care4BrittleBones en patiëntenvereniging VOI, met de zorgverleners van de expertisecentra. De expertisecentra zijn betrokken vanaf de ontwikkeling van het projectvoorstel tot en met de uitvoering. Dat zorgt vanaf de start voor draagvlak onder de expertisecentra. 
  • Door kwalitatief onderzoek onder mensen met OI, kom je achter échte psychosociale problemen en het verhaal achter de cijfers. Daardoor is de behoefte van de doelgroep helder en kunnen de deelproducten daar goed op aansluiten. 

Tips

  • Betrek zorgverleners bij het project als ambassadeurs, zodat zij het project uitdragen. Dat vergroot draagvlak en helpt bij het invoeren van het projectresultaat.
  • Door kwalitatief onderzoek onder de doelgroep uit te voeren, ontdek je waar mensen met OI behoefte aan hebben. En waar de échte pijnpunten liggen. Daardoor kunnen producten goed aansluiten bij de behoefte van de patiënt.
  • Betrek patiënten bij de ontwikkeling van producten zodat het product aansluit bij de taal en behoefte van de patiënt.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Uriëll Malanda.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.