Submenu

Samen beslissen met uitkomstinformatie in geboortezorg

Frederique Nagtegaal ♛ 09-06-2021
5209 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

In het BUZZ-project introduceren we samen beslissen met uitkomstinformatie in de geboortezorg. BUZZ staat voor Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere. Het gaat om uitkomsten en ervaringen die voor de vrouwen zelf het meest relevant zijn.

Thema/lijn

Inzicht in uitkomsten
Samen beslissen

Organisatie

Universitair Medisch Centrum (UMC)

Specialisme

Voortplantingsgeneeskunde/ Gynaecologie

Zwangere vrouwen en vrouwen die net zijn bevallen kunnen het gesprek voeren met hun verloskundig zorgverlener over de uitkomsten van hun zwangerschap en bevalling. En over hun ervaringen met de ontvangen zorg. We doen ervaring op in 6 regio’s. De resultaten zijn een implementatiehandleiding en tools voor de gehele Nederlandse geboortezorg.

Samenwerking

BUZZ is een project van de afdelingen Public Health en Verloskunde & Gynaecologie van het Erasmus MC Rotterdam, samen met de verloskundige samenwerkingsverbanden in Utrecht (Alliant), Leiden, Zwolle, Haarlem e.o. (Rondom Zwanger), Rotterdam (Sophia) en integrale geboortezorgorganisatie Annature in Breda.

Inzicht in situatie zwangere

Met BUZZ willen we het gebruik bevorderen van uitkomstinformatie bij Samen beslissen door cliënten en zorgverleners. De uitkomstinformatie komt uit de ICHOM Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte. Het gaat in het bijzonder om de patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten en ervaringen (PROMs en PREMs). Er zijn 5 meetmomenten tijdens de zwangerschap en na de bevalling waarop we ervaringen uitvragen. Door klinische uitkomsten te koppelen aan patiënt-gerapporteerde uitkomsten, krijgt de cliënt inzicht in haar eigen situatie. De verloskundig zorgverlener en de cliënt bespreken deze uitkomsten, zodat zij samen goed onderbouwd en geïnformeerd kunnen beslissen welke zorg nodig is in haar situatie. De zwangere kan de informatie gebruiken om haar geboortezorgplan op te stellen (in overeenstemming met de ‘Zorgstandaard Integrale Geboortezorg’). En om keuzes te maken in de zorg na de bevalling, voor haarzelf en haar kind.

Ook aan de slag met empowerment

Zorgverleners die bij BUZZ zijn betrokken, hebben in het project ervaring opgedaan met gerichte gespreksvoering in de spreekkamer en het vergroten van empowerment van vrouwen. Door het meten en bespreken van uitkomsten en ervaringen, werden zorgverleners zich meer bewust van wat hun cliënten belangrijk vinden. Daarnaast deden zorgverleners ervaring op met de verandering van organisatie die de nieuwe werkwijze meebracht, ook op ICT-vlak. Diverse tools die in dit project zijn ontwikkeld zijn nu gratis beschikbaar op de website waardegedrevengeboortezorg.nl:

  • een voorlichtingsfolder en een informed consent-formulier voor cliënten;
  • de e-learning ‘Gezamenlijke besluitvorming met uitkomstinformatie’;
  • informatie over dashboards;
  • zakkaartjes voor de zorgverleners, en;
  • een overzicht met alert-waarden.

Allemaal praktijkgerichte tools die bruikbaar zijn in de spreekkamer en die waardevol zijn als kwaliteitsinstrumenten.

Nieuwe werkwijze

Het project versterkt ook de samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen en hun gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel. En daarmee de integrale geboortezorg. Ook biedt de nieuwe werkwijze een kans voor het verbeteren van de samenwerking en afstemming van zorg met kraamzorg, lactatiekundigen, JGZ, fysiotherapeuten en huisartsen.

Leren en verbeteren

Het grootste leermoment is dat tijd, begeleiding en ondersteuning nodig zijn bij het implementeren van Samen beslissen met uitkomstinformatie. Ondersteuning en begeleiding door een projectleider of projectcoördinator, die hiervoor tijd en middelen beschikbaar heeft. En die kan rekenen op support van de bestuurlijk verantwoordelijken van de organisatie en het VSV. De nieuwe werkwijze vraagt ook een cultuuromslag bij zorgverleners en in de organisatie. Het bespreken van patiënt-gerapporteerde uitkomsten en ervaringen zet de cliënte echt centraal en legt de focus op wat zij belangrijk vindt.

En door!

De 7 regio’s gaan op eigen kracht verder met het meten en bespreken van uitkomsten. Op basis van de eerste evaluaties besluiten zij deze werkwijze uit te breiden in hun VSV/IGO, of om eerst nog meer ervaring op te doen. Op de website waardegedrevengeboortezorg.nl zijn de ontwikkelde tools beschikbaar, en publiceren we de resultaten van de evaluaties en een implementatiehandleiding. Daarmee kunnen andere regio’s in Nederland zelf aan de slag met Samen beslissen met uitkomstinformatie.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Vragenlijsten afgestemd op beleving zwangere vrouw.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Uriëll Malanda.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.