Submenu

Individuele voorspelling over effect looptherapie dankzij KomPas

Frederique Nagtegaal ♛ 09-06-2021
4428 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

KomPas is een interactieve tool voor mensen met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en genereert een individuele voorspelling over het effect van looptherapie en leefstijlbegeleiding. De cliënt en fysiotherapeut kunnen deze informatie bespreken en samen besluiten over de behandeling.

Thema/lijn

Inzicht in uitkomsten
Samen beslissen

Organisatie

Eerste lijn

Wat is PAV?

PAV is vaatvernauwing in de beenslagaders door slagaderverkalking. Claudicatio intermittens (etalagebenen) komt het meest voor. Mensen met PAV krijgen als behandeling eerst looptherapie met leefstijlbegeleiding. Pas daarna is meer ingrijpende behandeling mogelijk. De looptherapie volgt de adviezen uit behandelrichtlijnen. Maar er is nog maar weinig aandacht voor gezamenlijke besluitvorming.

KomPas bij PAV

Het doel van dit project is het optimaliseren van de looptherapie voor patiënt en therapeut, door te ondersteunen bij gezamenlijke besluitvorming om het behandeltraject invulling te geven. Dit is gedaan door de ontwikkeling en implementatie van het KomPas. Het KomPas is een online hulpmiddel dat gepersonaliseerd inzicht geeft in het te verwachten resultaat van therapie voor de individuele patiënt. Met behulp van het KomPas worden therapeuten en patiënten ondersteund in het maken van gezamenlijke beslissingen om zo de zorg te personaliseren en optimaliseren.

Resultaat

Het grootste resultaat van het project is de landelijke invoering van het KomPas. Daardoor kunnen alle PAV-patiënten in Nederland een persoonlijke voorspelling krijgen. Een grote groep patiënten kan het KomPas gebruiken. In de afgelopen 2 jaar kregen we veel enthousiaste reacties van therapeuten en patiënten. Zij vinden het KomPas van toegevoegde waarde.

Persoonlijke voorspelling met impact

Therapeuten verzamelen al jarenlang data van hun patiënten in de praktijk. Het KomPas is een heel mooi voorbeeld van de vruchten die je als therapeut en patiënt kunt plukken van de inspanningen om informatie gestructureerd te verzamelen. Al een paar duizend patiënten hebben een persoonlijke voorspelling gezien en dit aantal neemt dagelijks toe. De grote impact van het KomPas is mede te danken aan de manier waarop het netwerk Chronisch ZorgNet is georganiseerd. Dit helpt om overal in Nederland het KomPas goed te laten landen in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan gestructureerde dataverzameling, leren van het werkveld, verspreiden van kennis via de bestaande trainingsmogelijkheden. Er is veel in het netwerk geïnvesteerd om het te krijgen waar het nu is: een landelijk goed georganiseerd kwaliteitsnetwerk.

Samenwerking

Het project is uitgevoerd als samenwerkingsverband van:

  • Chronisch ZorgNet;
  • de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc;
  • Harteraad;
  • de University of Colorado.

Alle partijen zijn in alle projectfasen betrokken geweest.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Met KomPas stap voor stap minder last van etalagebenen.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Steffie Spruijt.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Etalagebenen KomPas

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.