Submenu

STERK: Samen beslissen met Topics-SF in Eerstelijns Regio’s en in de Keten

16-09-2021
1996 keer bekeken 0 reacties

In dit project verkennen huisartsenpraktijken en ziekenhuisafdelingen geriatrie in 3 regio’s hoe ze samen beslissen in de keten kunnen toepassen met de PROM TOPICS-SF. Dit gebeurt via training van zorgverleners, faciliteren van digitale gegevensuitwisseling en bewustwording onder ouderen en naasten.

Samen beslissen op basis van uitkomstinformatie

Voor kwetsbare ouderen betekent persoonsgerichte zorg aansluiting bij persoonlijke doelen, wensen en grenzen. Om samen te kunnen beslissen, is persoonlijke ervaring van ouderen èn professionele kennis van zorgverleners nodig. Omdat kwetsbare ouderen vaak met verschillende zorgverleners te maken hebben - thuis of in het ziekenhuis - is een uitkomstmaat wenselijk. Een uitkomstmaat helpt ouderen hun persoonlijk ervaren gezondheid te beschrijven. Het is belangrijk dat meerdere zorgverleners de uitkomstmaat gebruiken. Daardoor sluit iedereen steeds zo goed mogelijk aan bij wat belangrijk is voor de oudere. 

Generieke PROM TOPICS-SF voor kwetsbare ouderen

De TOPICS-SF is een uitkomstmaat voor kwetsbare ouderen. In dit project gaan enkele huisartsenpraktijken van 3 regionale zorggroepen/geïntegreerde eerstelijnszorgorganisaties (GEZ) trainen, om te leren hoe TOPICS-SF gebruikt kan worden om samen te beslissen met de ouderen. Ook ouderen zelf worden geïnformeerd en geënthousiasmeerd om hun ervaren gezondheid met de TOPICS-SF te beschrijven, en na te denken over doelen en wensen. In elk van de 3 regio’s gaan de lokale ziekenhuizen (geriatrie-afdeling) ook werken volgens Samen beslissen met TOPICS-SF. Er wordt beter samengewerkt en beter gecommuniceerd. Zo wordt zorg verleend die aansluit bij wat voor de oudere belangrijk is. Het digitaal delen van informatie is een belangrijk aandachtspunt in dit project. 

Regionale opschaling met een toolbox met hulpmiddelen

De ervaringen van de betrokken partijen worden verzameld en vertaald in een toolbox met praktische hulpmiddelen. Daarmee kunnen de huisartsenpraktijken in hun eigen zorggroep de werkwijze opschalen. De landelijke partijen die de verschillende zorgverleners en ouderen vertegenwoordigen, verspreiden de projectresultaten onder hun achterban.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Annemarie Koopman.

Afbeeldingen

Samen beslissen: Voorbereiden op het gesprek met de geriater

Toolbox samen beslissen met de TOPICS-SF

Gespreksmodel samen beslissen met kwetsbare ouderen

PROM TOPICS-SF - Samen Beslissen

Ruth Pel: Shifting from 'What is the matter' to 'What matters to you'

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen