Submenu

Bevorderen van Advance Care Planning in eerste lijn

16-09-2021
1480 keer bekeken 0 reacties

Het Advance Care Planning-gesprek (ACP) wordt steeds vaker in de huisartsenpraktijk gevoerd. Het streven is om van 60% van de kwetsbare ouderen na 2 jaar vastgelegde keuzes in kaart te hebben.

Met dit project willen we een impuls geven door huisartspraktijken, wijkverpleegkundigen en ouderen gezamenlijk te laten optrekken in de gespreksvoering en registratie.

Doel

Het doel van dit project is het stimuleren van Samen beslissen rondom Advance Care Planning (ACP) in de eerste lijn. In de ACP beslist de kwetsbare oudere samen met de huisarts - of bevoegd eerstelijns zorgverlener zoals een wijkverpleegkundige - over de wensen, doelen en voorkeuren in de toekomst. Het doel hiervan is het optimaliseren van kwaliteit van zorg. Door geïnformeerd en holistisch samen te kunnen beslissen over de toekomst. In dit project staan de volgende uitkomstmaten centraal:

  • persoonsgerichte zorg en ondersteuning;
  • waar wil de kwetsbare oudere de laatste levensfase doorbrengen;
  • opname op IC;
  • reanimeren;
  • informatie delen in de keten.

Wijknetwerk

We willen een impuls geven door 20 huisartsen, Praktijk Ondersteuners Huisarts, wijkverpleegkundigen én ouderen te betrekken bij het formuleren van een gezamenlijke visie op ACP, en het vormen van een wijknetwerk. Ook ontvangen de professionals scholing over gespreksvoering, vastlegging van keuzes en gedurende het project leren en evalueren met ouderen samen. Het streven is om van 60% van de kwetsbare ouderen na 2 jaar vastgelegde keuzes in kaart te hebben met betrekking tot ACP.

Registratie

Het platform VIPLive wordt gebruikt voor het eenvoudig en centraal vastleggen van ACP, dat online wordt opengesteld voor patiënt en thuiszorg. Ook in een spoedsituatie kunnen zij de betreffende uitkomstmaten zien om onjuiste of ongewenste zorg te voorkomen. Dit kan worden gedeeld met huisartsenpost en de ziekenhuizen, via patiënt en thuiszorg. Het streven is dat dit in de toekomst direct naar genoemde partijen gaat.

De resultaten van dit project worden breed verspreid.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Wanda Krouwel.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen