Submenu

Samen beslissen bij ouderen met kanker

16-09-2021
1407 keer bekeken 0 reacties

Het formuleren van gepersonaliseerde behandelopties voor ouderen met kanker. Dit project ondersteunt zorgverleners hierbij. Medisch-technische informatie wordt samengebracht met informatie over kwetsbaarheid, behandeldoelen en bekende achtergrondinformatie uit de eerste lijn.

De behandelopties worden gecommuniceerd naar betrokken zorgverleners, waaronder de huisarts, zodat deze - als het gewenst is - kan ondersteunen in de besluitvorming.

Ouderen en diagnose kanker

Per jaar krijgen ongeveer 35.000 patiënten van 75 jaar of ouder de diagnose kanker. En dit aantal stijgt. Tegelijkertijd nemen behandelmogelijkheden toe. Deze behandelingen kunnen grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. Een goede balans tussen medisch-technische mogelijkheden, en de wensen en mogelijkheden van de patiënt, is daarom essentieel. Informatie over de patiënt die voor de besluitvorming belangrijk is, is vaak wel al beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn informatie over:

  • kwetsbaarheid;
  • behandeldoelen;
  • context, en
  • coping.

Zoals bekend bij de huisarts, Praktijk ondersteuning Huisarts (POH) of bij een verpleegkundige die een geriatrisch assessment doet.

Gezamenlijke besluitvorming

Bovendien is er vaak geen sprake van daadwerkelijke gezamenlijke besluitvorming. Ondanks verschillende pogingen daartoe. Eerder onderzoek laat zien dat patiënten vaak niet op de hoogte zijn van het feit dat er verschillende behandelopties zijn. Ook kennen zij de voor- en nadelen van deze opties niet. Patiënten die bewust voor een keuze staan, geven aan hierover graag met de huisarts in gesprek te willen. De huisarts beschikt alleen niet altijd (op tijd) over alle relevante informatie voor dit gesprek.

Doel

Oudere patiënten met kanker in staat te stellen om samen met zorgverleners tot een passend behandelbesluit te komen.

Werkwijze

We implementeren een werkwijze met de volgende onderdelen.

  • Faciliteren dat alle relevante informatie over een patiënt wordt betrokken bij besluitvorming

Samen met patiënten en zorgverleners bepalen we welke informatie relevant is. En hoe en wanneer deze gecommuniceerd moet worden. De relevante informatie uit diverse bronnen wordt op gestructureerde wijze verzameld en beschikbaar gesteld, met behulp van een digitale infrastructuur. Hiermee zorgen we ervoor dat behandelopties inclusief voor- en nadelen tijdig bij de betrokken zorgverleners terechtkomen. Zodat deze gebruikt wordt voor gezamenlijke besluitvorming.

  • Vergroten betrokkenheid patiënt en naasten bij besluitvorming

Samen met patiënten, naasten en zorgverleners inventariseren we welke informatie de patiënt voorafgaand aan/tijdens het besluitvormingsproces wil ontvangen. Op deze manier is de patiënt goed op de hoogte van zijn eigen rol en die van de verschillende zorgverleners. Dat gebruiken we om een systeem te ontwikkelen. Hierbij wordt specifieke aandacht besteed aan het begrijpelijk maken van deze informatie voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Daarbij willen we de rol van de patiënt in gezamenlijke besluitvorming stimuleren. Dat doen we o.a. door expliciet te benoemen dat de huisarts en POH over dezelfde informatie beschikken. Beiden kunnen als gesprekspartner benaderd worden.

Samenwerking

Het projectteam bestaat uit huisartsen en onderzoekers huisartsgeneeskunde en een vertegenwoordiging uit de tweede en derde lijn. We betrekken Zorgbelang, de NFK en  patiënten als gelijkwaardige samenwerkingspartner in de projectgroep. Bovendien zijn al deze partijen betrokken bij de ontwikkeling van de verschillende onderdelen van het project. De werkwijze wordt geïmplementeerd op de afdelingen chirurgie van het UMCG, Martiniziekenhuis en Wilhelminaziekenhuis Assen.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Daan Brandenbarg.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen