Submenu

Samen beslissen over behandelgrenzen bij IC-opname en reanimatie

Frederique Nagtegaal ♛ 16-09-2021
1009 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Bij een opname gebeurt er zoveel met een patiënt. Een zorgvuldig gesprek over mogelijke IC-opname en reanimatie is niet altijd mogelijk. De 'behandelgrenzen gesprekshulp' moet het gesprek van Samen beslissen met kwetsbare ouderen, huisarts en specialist over IC-opname en reanimatie verbeteren.

Tijdsdruk bij acute situatie

Bij een opname gebeurt er zoveel met een patiënt dat een zorgvuldig gesprek over mogelijke IC opname en reanimatie niet altijd mogelijk is. Doordat de omstandigheden verre van ideaal zijn, wordt de informatie door patiënten niet goed begrepen en onthouden. Ook staat de zorgverlener vaak onder grote tijdsdruk in een acute situatie. Zij zien vaak nieuwe patiënten. Daardoor wordt de beoordeling van haalbaarheid en wenselijkheid van deze behandelingen voor kwetsbare ouderen regelmatig overschat. Dit leidt tot onbedoelde overbehandeling, verschil van inzichten tussen patiënten, naasten en zorgverlener en - in het ergste geval – overlijden onder ongewilde omstandigheden. Zoals alleen, op een IC.

Doel

Doelstelling van het project is het verbeteren van Samen beslissen door kwetsbare ouderen, huisarts en specialist over IC-opname en reanimatie. Ondersteund door de behandelgrenzen gesprekshulp.

Werkwijze

Deze doelstelling wordt gerealiseerd door 4 activiteiten:

  1. de tweedelijns behandelgrenzen gesprekshulp geschikt maken voor de eerstelijn, en personaliseren met kwetsbaarheidmetingen en uitkomstinformatie uit de IC-kwaliteitsregistraties;
  2. toepassen gesprekshulp in 3 zorgregio’s;
  3. effectevaluatie;
  4. borgingsplan.

De gesprekshulp wordt transmuraal beschikbaar gesteld via digitale koppelingen. De inhoud van de gesprekshulp wordt publiekelijk gepubliceerd en beschikbaar gesteld tot de volgende geplande update na 2 jaar. De inzichten met betrekking tot de implementatie en de resultaten van de effectevaluatie worden gedeeld met andere zorgregio’s voor landelijke opschaling.

Projectpartners

  • Gesprekshulp-doorontwikkeling:, ANBO, NIV, Stichting Makkelijk Lezen, PATIENT+.
  • Implementatie: PATIENT+ en Q-Consult Zorg.
  • Zorgregio’s: Uden (Synchroon/Bernhoven), Dordrecht (Huisarts en Zorg/ASZ), Oost - Zuid Limburg (HOZL/ Zuyderland).
  • Zorgverzekeraars: VGZ en CZ.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Juliette Nieuwenhuis of Chantal Aarts.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.