Submenu

Veerkrachtig Samen beslissen met kwetsbare ouderen

Frederique Nagtegaal ♛ 16-09-2021
1198 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

 • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
 • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Kwetsbare ouderen gaan samen met hun eerstelijns zorgverleners vroegtijdig in gesprek over behandelwensen en de keuzes voor toekomstige zorg. Zij beslissen samen welke zorg het beste past bij wat zij belangrijk vinden in de eigen context.

Ongewenste zorg

Hierbij wordt informatie betrokken over de belasting en te verwachten uitkomsten van behandelingen, aangereikt door tweedelijns zorgverleners. Daarmee vorkomen we ongewenste zorg .

Vanuit burgerperspectief het juiste moment en de juiste wijze leren te duiden. Hierdoor kunnen zorgprofessionals vroegtijdige zorgplanning realiseren vanuit Samen beslissen. En de uitkomsten transmuraal delen in de regio’s Mijnstreek en Nijmegen. Interventies vinden plaats op 4 aspecten:

 1. burgers bewustmaken;
 2. timing en methodieken schetsen;
 3. professionals trainen, en;
 4. transmuraal delen bevorderen.

Interventie: proactieve zorgplanning

Door diverse activiteiten in de regio betrekken zorgverleners patiënten bij tijdige, proactieve zorgplanning. Vervolgens gebruiken eerstelijnszorgverleners

a) ontslag na opname ziekenhuis, of;

b) SEH-bezoek (logische contactmomenten) als trigger om een Samen beslissen gesprekstraject te starten.

Zorgverleners inventariseren samen met ouderen hun doelen en voorkeuren. Ze bespreken te verwachten uitkomsten en belasting van behandelmogelijkheden, die o.a. worden aangereikt door de tweede lijn. Zo komen ze samen tot een persoonlijk zorgplan op meerdere levensdomeinen.

Zorgverleners leren van elkaar. Ze worden ondersteund met diverse hulpmiddelen voor de gesprekken. Zij stemmen zorgplannen met elkaar af. En kijken waar een digitale oplossing wenselijk is. Zo ervaren ouderen zorg op maat en wordt ongewenste zorg voorkomen.  

Samenwerking

In dit project nemen diverse partijen deel, waarbij voor verschillende onderdelen verschillende partners het voortouw nemen. Denk aan:

 • zorgverleners uit de eerste en tweede lijn;
 • vertegenwoordigers van ouderen en mantelzorgers;
 • het sociaal domein;
 • zorgverzekeraars;
 • regionale expertgroepen en kennisinstellingen uit de 2 proefregio’s; Mijnstreek en Nijmegen.

Werkplan en opbrengsten

Ontwikkelen van een geïntegreerd, transmuraal model van proactieve zorgplanning voor ouderen. We implementeren de interventie in 2x10 eerstelijnscentra, via 6 werkpakketten. En in nauwe samenwerking met de praktijk.

Het proces bestaat uit:

 • doelen stellen;
 • geselecteerde werkvormen uitproberen;
 • op resultaten reflecteren, en;
 • vervolgens plannen bijstellen en opnieuw proberen.

Beide regio’s leggen hierbij eigen accenten. We brengen de context-specifieke succes- en faalfactoren in kaart en leren van elkaar de lessen voor grootschalig opschalen.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Inge Jochem.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.