Submenu

Langer verantwoord thuis bij dementie

Frederique Nagtegaal ♛ 16-09-2021
1103 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Dementie is in Nederland de volksziekte van deze tijd. In het proces van afwegen of het verantwoord is om met dementie thuis te blijven wonen, zijn veel partijen betrokken. Aan de uitkomst van dit samen beslis-proces wordt alleen onvoldoende gewicht toegekend.

Kwaliteitsuitkomsten dementie

Dementie is in Nederland de volksziekte met de hoogste ziektelast voor patiënt en mantelzorger, de snelst groeiende doodsoorzaak en de ziekte met de hoogste zorgkosten. Het diagnoseproces duurt lang. En gemiddeld leven mensen 6,5 jaar na de diagnose. Kwaliteitsuitkomsten zijn het meest optimaal als mensen zo lang mogelijk thuis wonen. In deze situatie zijn de zorgkosten ook het laagst. Langer thuis wonen vraagt om gezamenlijke besluitvorming en handelen als langer thuis wonen niet meer verantwoord is.

Mensen met dementie langer verantwoord thuis

Als mensen met dementie langer thuis blijven wonen, neemt de urgentie toe op het moment dat er wel tot opname wordt besloten. Het proces is dan vaak al voortschrijdend en opname kan op dat moment vaak niet uitgesteld worden. De huidige werkwijze houdt hier onvoldoende rekening mee. Er is geen of onvoldoende afstemming tussen het samen beslis-proces van cliënt, familie en alle betrokken professionals in de thuissituatie en het belang van de rechtspositie van de cliënt (WZD). Dat leidt in de praktijk tot vertraging in het opname- of verhuisproces van de cliënt. Met extra behandeling en snel schrijnend wordende situaties als gevolg.

Onverantwoord thuis wonen

Cliënten en hun mantelzorgers, wijkverpleging, huisartsen, casemanagers dementie en eerstelijns specialisten ouderengeneeskunde voelen de pijn van onverantwoord thuis wonen. Zij blijven de vaak schrijnende situaties oplossen. Hun vastgestelde uitkomst van intakegesprekken, familiegesprekken, multidisciplinaire overleggen en overleg met huisartsen en eerstelijns specialisten ouderenzorg kan van betekenis worden door deze beter en meer als uitkomstinformatie te benutten van samen beslissen. En door de WZD in de thuissituatie al inhoud te geven. Dat is relevant bij het maken van een weloverwogen keuze over het langer verantwoord thuis blijven wonen, of verhuizing naar een verpleeghuis.

Kwaliteit van leven

Benutten van beschikbare uitkomstinformatie, eerdere toepassing van de WZD en meer kennis over (onrustig) gedrag per cliënt, verbetert de kwaliteit van leven van de cliënt en zijn mantelzorger. Ook wordt onnodige behandeling voorkomen, vermindert werkdruk en werkstress bij de professionals en de druk op de toetsingssystemen neemt af.

Resultaat

Met de uitkomsten van de samen beslis-gesprekken - aangevuld met uitkomsten over leefgedrag - draagt het project bij aan het genereren van nieuwe uitkomstinformatie over de doelgroep ouderen met dementie. Het project levert - naast de opbrengsten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers - het volgende op.

  1. ‘Zachte’ uitkomstinformatie: door de al ingezette goede gesprekken in de thuissituatie, en de toepassing van de WZD in een eerder stadium, via bestaande gespreksmodellen tot uitkomstinformatie te verwerken.
  2. ‘Harde’ uitkomstinformatie: door inzet van bestaande technologie, waarmee inzicht in leefgedrag van betrokken cliënten wordt verkregen en gebruikt kan worden als uitkomstinformatie.

Omschreven uitkomstprofielen, die valide basis geven om samen verantwoord te beslissen over de gewenste woon- en leefomstandigheden, komen beschikbaar.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar:

Janny Kuperus (informatie over 'harde' uitkomstinformatie)
Hanneke Weststrate (informatie over 'zachte' uitkomstinformatie)

Lees ook

Meer regie over zorg voor kwetsbare ouderen

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.