Submenu

Samen beslissen over het juiste ziekenhuis

Frederique Nagtegaal ♛ 17-09-2021
2936 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Je huisarts verwijst je door naar het ziekenhuis. Hoe weet je dan dat juist dat ziekenhuis voor jou de beste keuze is? En hoe weet je als huisarts welke locatie het beste past bij de klachten en wensen van jouw patiënt? ZIO/TIPP en Mediquest ontwikkelden ZorgRank om daarbij te helpen.

ZorgRank

ZorgRank is een algoritme dat – gevoed met de juiste informatie – een top 3 presenteert die optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt. Maar de uiteindelijke keuze blijft aan huisarts en patiënt. Accountmanager Linda Wijnen van ZIO/TIPP en innovatiemanager Jeroen Homberg van Mediquest leggen uit hoe ZorgRank werkt en wat de voordelen zijn voor patiënt en arts.

Verwijsbureau TIPP is onderdeel van ZIO, een samenwerking van huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten in Maastricht en Heuvelland. ZIO verzorgt allerhande overhead-taken voor de aangesloten praktijken. Enkele jaren geleden is TIPP opgezet om verwijzingen naar de 2e lijn te verzorgen. Huisartsen kunnen hun patiënten in contact brengen met TIPP, dat vervolgens in overleg met de patiënt de optimale locatie selecteert voor verdere behandeling.

Versnipperde informatie

"De informatie die we nodig hebben voor een goede verwijzing, is versnipperd", zegt accountmanager Linda Wijnen van ZIO/TIPP. "Gegevens over bijvoorbeeld wachttijden, kwaliteit, reisafstand en contractering zitten in verschillende bestanden. Persoonlijke gegevens van de patiënt en diens voorkeuren vragen we aan de patiënt of krijgen we van de huisarts. We brengen dat zo goed mogelijk bij elkaar om de patiënt goed te adviseren, maar het is een ingewikkeld proces."

Rekenmodel bundelt alle informatie

Samen met dataspecialist Mediquest ontwikkelde TIPP ZorgRank, een rekenmodel waarin alle informatie wordt gebundeld. De patiënt kan zelf thuis of bij de huisarts op een dashboard zijn of haar voorkeuren invoeren voor wachttijd, kwaliteit en reisafstand. Via een eenvoudig schuifje op het scherm kan de patiënt aangeven hoe zwaar de 3 factoren wegen. Het algoritme berekent aan de hand van die voorkeuren welke locatie voor vervolgzorg het beste aansluit bij de wensen van de patiënt. TIPP of de huisarts kan daar dan naar doorverwijzen.

Koppeling huisartseninformatiesysteem

ZorgRank wordt gevoed met informatie van Mediquest. Dat verzamelt al sinds 2005 data over de kwaliteit van zorg, zoals wachttijden, prestatie-indicatoren en ervaringen van patiënten. Verder is het systeem gekoppeld aan het huisartseninformatiesysteem (HIS). Zo komt informatie over de patiënt en zijn aandoening in het rekenmodel. ZorgRank is geïntegreerd in de Zorgnavigator van TIPP, een online platform waarmee huisartsen en patiënten zorgaanbieders kunnen selecteren op basis van criteria als wachttijden, beschikbaarheid, reisafstand en patiënt- en huisartstevredenheid.

Zorgnavigator

Steeds meer huisartsen in Maastricht en Heuvelland gebruiken de Zorgnavigator, al ging dat niet vanzelf, vertelt Wijnen. "Folders en nieuwsbrieven werken niet zo goed bij deze doelgroep. Ik heb ze een voor een bezocht, laten zien hoe het werkt en hen overtuigd van de meerwaarde. Dat had succes. Een focusgroep van huisartsen die met de Zorgnavigator kennis hebben gemaakt, is enthousiast en zou niet meer zonder willen."

Liever dicht bij huis

Huisartsen en patiënten gebruiken ZorgRank wel anders dan verwacht, constateert innovatiemanager Jeroen Homberg van Mediquest. "We hadden gedacht dat ze verder zouden kijken dan de eigen regio. In de praktijk blijven ze meestal dicht bij huis." "Limburgers zijn verknocht aan de eigen streek", concludeert Wijnen.

Top 3 ziekenhuizen

ZorgRank geeft een top 3 van ziekenhuizen die het beste passen bij de wensen en behoeften van de patiënt. In de praktijk volgt 38% van de patiënten het advies en kiest voor een locatie uit de top 3. Homberg is daar niet ontevreden over. "Met de raad van advies hadden we de ondergrens op 20% bepaald. Er kunnen diverse redenen zijn om af te wijken van het advies. In de database zitten bijvoorbeeld zorgaanbieders uit het hele land. Veel patiënten kiezen dan toch een locatie in de buurt."

Bijdrage aan samen beslissen

Het rekenmodel is een hulpmiddel, geen plaatsvervanger van de huisarts, legt Homberg uit. "Het kan goed zijn dat huisarts en patiënt tot een andere keuze komen om voor hen belangrijke redenen. In 80-90% van de gevallen wordt voor een aanbieder uit de top 10 gekozen. Dan heeft ZorgRank toch bijgedragen aan het gesprek tussen patiënt en huisarts en aan samen beslissen."

Overtuigd van meerwaarde

ZIO/TIPP en Mediquest zijn overtuigd van de meerwaarde van ZorgRank. Ze hebben afspraken gemaakt om het rekenmodel ook na de projectperiode te blijven inzetten. Ze willen het model verder verrijken met regionale informatie, bijvoorbeeld uit onderzoek onder huisartsen en met patiëntervaringen. Ze werken aan een visie om het model ook in andere regio’s toe te passen, en mogelijk ook op andere zorgterreinen, zoals ggz, ouderenzorg en zelfs het sociaal domein.

Goede businesscases

"Als het lukt om goede businesscases te maken kan ZorgRank heel breed worden ingezet", kijkt Homberg vooruit. "Wij zijn ervan overtuigd dat het een grote bijdrage kan leveren aan samen beslissen, gepast verwijzen en het vinden van het optimale zorgpad voor de patiënt."

Meer weten?

Lees meer over dit project: ZorgRank geeft persoonlijk verwijsadvies.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.