Submenu

Met KomPas stap voor stap minder last van etalagebenen

Frederique Nagtegaal ♛ 17-09-2021
3668 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Fysiotherapeut en bewegingswetenschapper Thomas Hoogeboom had een droom: een instrument om mensen met etalagebenen te ondersteunen. Hij liet zich daarbij inspireren door het groeiboek van het consultatiebureau. Samen met Chronisch Zorgnet bracht hij de droom tot leven.

KomPas geeft patiënt en behandelaar inzicht in de ontwikkeling van het loopvermogen. En helpt bij het stellen van doelen en de behandeling die tot die doelen moet leiden.

Etalagebenen

Etalagebenen - of claudicatio intermittens - worden veroorzaakt door vaatvernauwing in de beenslagaders door aderverkalking. De medische term hiervoor is perifeer arterieel vaatlijden (PAV). De behandeling van voorkeur bestaat uit looptrainingen onder supervisie van een fysiotherapeut, meestal op een loopband in de fysiopraktijk.

Samen doelen stellen

"Met de patiënt bepaalt de behandelaar doelen. Bijvoorbeeld om het loopbereik te vergroten van 100 naar 300 meter, zodat de patiënt boodschappen kan doen", zegt Hoogeboom, die werkzaam is bij de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc. "Tot nu toe ontbrak echter inzicht in het effect van de oefeningen voor de individuele patiënt. Dat maakte het lastig om verwachtingen te managen en met patiënten in gesprek te gaan over hun prestaties. En in het verlengde daarvan over verandering van leefstijl, wat ook bijdraagt aan herstel."

Groeicurve

Hoogeboom zag een groeicurve voor zich zoals die ook door consultatiebureaus wordt gebruikt. Met een minimale en een maximale curve waarbinnen de groei ‘normaal’ is. Maar dan met gegevens over de vorderingen van patiënten met etalagebenen in relatie tot de looptraining die ze doen. Een algoritme dat de te verwachten voortuitgang aangeeft voor mensen met vergelijkbare kenmerken, zoals leeftijd, gewicht en leefstijl.

Voorspellend model

Het maken van zo’n algoritme vraagt een grote dataset van patiënten die echt in de praktijk zijn behandeld. Die is aanwezig bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie en Chronisch Zorgnet (voorheen Claudicationet). De aangesloten fysiotherapeuten houden nauwkeurig de gegevens bij van hun patiënten. "Met die gegevens zouden we een voorspellend model kunnen maken van te verwachten vooruitgang, door hen te vergelijken met patiënten met dezelfde kenmerken. Als mensen onderpresteren, kun je bespreken hoe dat komt en hoe je de therapie kunt aanpassen. En of je aan andere knoppen kunt draaien, zoals het inzetten van leefstijladvies."

Uitvoering

Het project werd uitgevoerd door Radboudumc, Chronisch Zorgnet, Harteraad en de University of Colorado. Van de University of Colorado was een datascientist betrokken bij het project. In samenwerking met de Harteraad werden focusgroepen van patiënten ingezet om mee te kijken naar prototypes en te beoordelen of de informatie in het dashboard begrijpelijk en relevant was. Behalve de loopafstand wordt met een vragenlijst ook de ervaren kwaliteit van leven meegenomen. Tegelijkertijd werd er gewerkt aan implementatieblogs en instructiefilmpjes voor de fysiotherapeuten die met het systeem (KomPas gedoopt) moesten gaan werken.

Heel ander gesprek

Wouter Van de Graaf is een van de fysiotherapeuten die KomPas gebruiken. Hij werkt 2 middagen per week als fysiotherapeut in de eerste lijn bij PMC Zuid West Nederland en daarnaast in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal. "Onze regio was de laatste waar KomPas werd geïntroduceerd", vertelt hij. "Ik had via Chronisch Zorgnet al het een en ander gehoord en gezien, en ik ben erg enthousiast over het gebruik. Je krijgt een heel ander gesprek met de patiënt."

Doelen stellen

Dat begint al met het stellen van doelen. KomPas geeft een realistisch beeld van de prestaties van vergelijkbare patiënten. "We bespreken wat de patiënt wil bereiken, hoe dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven en wat daarvoor nodig is. Tijdens de behandeling volgen we de ontwikkeling van de patiënt en hoe dat zich verhoudt tot andere patiënten. Aan de hand daarvan kunnen we de therapie aanpassen en andere zaken aankaarten, zoals stoppen met roken of anders eten.

Meer gemotiveerd

"Mijn ervaring is dat patiënten dankzij KomPas meer gemotiveerd zijn. Ze willen het graag beter doen dan het gemiddelde. Daardoor gaan ze ook nadenken over wat zij zelf nog meer kunnen doen naast het trainen. Bijvoorbeeld hun leefstijl aanpassen."

Heerlijk wandelen

Ruud Viets (75) is bij Van de Graaf in behandeling geweest. "Ik wandel graag", vertelt hij, "maar na een paar kilometer begon de pijn in mijn benen. En na een kilometer of 5 werd het echt ondraaglijk. Via de huisarts kwam ik bij Wouter. Die heeft me aan de hand van KomPas haarfijn uitgelegd wat mijn perspectieven waren, wat ik kon verwachten van de therapie en wat ik daarvoor moest doen. Het werd me volkomen duidelijk hoe het zat."

"Ik heb geleerd om niet toe te geven aan de pijn en er doorheen te lopen. De grafieken van KomPas lieten me zien waar ik pijn kon verwachten, en ook hoe dat opschoof. Eerst was het lastig, maar het resultaat was positief, zoals voorspeld. Nu loop ik weer elke maand 250 kilometer. Die zeurende pijn is er nog wel, dat gaat ook niet meer weg. Maar daar kan ik goed mee omgaan. Ik zit nu op Texel voor een korte vakantie. Heerlijk wandelen."

Print mee naar huis

Patiënten kunnen KomPas alleen inzien bij de fysiotherapeut. Het dashboard is ingebouwd in het systeem van Chronisch Zorgnet. "Het is heel overzichtelijk en begrijpelijk", zegt Van de Graaf. "Als we het samen bekijken, begrijpen patiënten snel wat ze zien. Soms geef ik een patiënt een print mee naar huis. Ter inspiratie en om met naasten te bespreken."

Warm ontvangen

KomPas is door de fysiotherapeuten van Chronisch Zorgnet warm ontvangen. Ze gebruiken KomPas op verschillende manieren: om uitleg geven over de therapie en verwachtingen van therapie, om de patiënt te motiveren en om realistische inschattingen te maken van het te verwachte resultaat. Duizenden patiënten hebben al een persoonlijke voorspelling gezien. Een eerste evaluatiesessie met patiënten laat zien dat ook zij enthousiast zijn. De persoonlijke voorspelling geeft ze een goed beeld van wat ze kunnen verwachten. Het vooruitzicht van verbetering dat uit de curve naar voren komt, motiveert.

KomPas+

Chronisch Zorgnet zal KomPas blijven gebruiken en stelt hiervoor middelen beschikbaar. Inmiddels is met financiering van ZonMw een vervolgtraject gestart, KomPas+. "We willen het instrument verder ontwikkelen. Onder meer door het te koppelen aan de richtlijn, zodat we persoonsgerichte richtlijnzorg kunnen bieden", legt Hoogeboom uit. "Daarnaast willen we een webapplicatie maken, zodat de patiënt inzicht krijgt in de data en nog meer regie over zijn eigen zorgtraject krijgt."

KomPas

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.