Submenu

Samen beslissen op de IC

Frederique Nagtegaal ♛ 01-10-2021
3207 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Een IC-opname kan ingrijpend zijn en leiden tot langdurige gezondheidsproblemen. Omdat meer dan 90% van de IC-patiënten hun opname overleeft is het steeds belangrijker om niet alleen te kijken naar overleving, maar ook naar de kwaliteit van overleven.

Thema/lijn

Samen beslissen

Specialisme

Intensive Care

Gemeenschappelijke database als basis

De IC-afdeling van het Radboudumc heeft 5 jaar geleden de MONITOR-IC-studie opgezet. In de MONITOR-IC-database worden langetermijnuitkomsten van duizenden voormalig IC-patiënten verzameld. Afkomstig uit 7 ziekenhuizen: CWZ, Maasziekenhuis Pantein, ziekenhuis Bernhoven, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Rijnstate ziekenhuis, Amphia ziekenhuis en het Radboudumc.

Voorspelmodel PREPARE

Het PREPARE-voorspelmodel (PREdicting PAtients’ long-term outcome for REcovery) bestaat uit 5 voorspellers:

  1. kwaliteit van leven voor IC-opname;
  2. kwetsbaarheid voor IC-opname;
  3. geslacht;
  4. of een patiënt een geplande operatieve opname heeft, en;
  5. of de patiënt is opgenomen met een hersenbloeding/infarct.

Deze factoren voorspellen samen de verandering in kwaliteit van leven voor een patiënt een jaar na opname. Het gevisualiseerde model is getest - in combinatie met een informatiefolder over het herstel na een IC-opname - in familiegesprekken op de IC.

Betere voorbereiding op herstel

Met de uitkomsten van het voorspelmodel en informatie over langetermijnklachten kunnen patiënten en naasten zich beter voorbereiden op het herstel na een IC-opname. De inzet van het voorspelmodel maakt dit gemakkelijker. Het gebruik ervan vermindert ook de variatie in de aanpak van intensivisten tijdens een gesprek. In het vervolgproject wordt het model geoptimaliseerd en breder verspreid op IC-afdelingen in Nederland.

Voorspelmodel als startpunt

Het ontwikkelde voorspelmodel voor kwaliteit van leven 1 jaar na IC-opname, is het startpunt in het gesprek met familie - en als het mogelijk is met de patiënt - om in gesprek te gaan over het leven na de IC. Met de uitkomsten van het voorspelmodel en informatie over langetermijnklachten, kunnen patiënten en naasten zich (beter) voorbereiden op het herstel na een IC-opname.

Meer inzicht in langetermijnuitkomsten

Om zowel patiënten en hun naasten, als IC-zorgverleners meer inzicht te geven in de langetermijnuitkomsten van een IC-behandeling, is in dit project de eerste stap gezet om deze uitkomsten te integreren in de klinische praktijk.

Uitkomstinformatie

De uitkomstinformatie uit het ontwikkelde voorspelmodel is een aanmoediging om vanuit de zorgverlener met patiënten en hun naasten te spreken in de spreekkamer over het leven na IC.

Samen het project vormgeven

Het project is opgezet in samenwerking met de patiëntenvereniging (de FCIC), intensivisten en met IC-verpleegkundigen. Zij waren betrokken bij de ontwikkelingsfase van zowel het voorspelmodel als het pilotonderzoek. Het vervolgtraject wordt uitgevoerd in zowel het Radboudumc als het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Voorspelmodel helpt IC-patiënten haalbare doelen stellen.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Marieke Zegers of Mark van den Boogaard.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.