Submenu

Samen beslissen in de traumazorg

Frederique Nagtegaal ♛ 17-09-2021
2890 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Traumapatiënten en zorgverleners gaan samen gerichter het gesprek aan kiezen de best passende behandeling. Dit kan via de inzet van data en informatie, de ontwikkeling van keuzehulpen en de implementatie van gerichte vragenlijsten. Hierdoor zijn alle partijen beter geïnformeerd.

Thema/lijn

Samen beslissen

Aanpak

Keuzehulp
PROM/ICHOM

Specialisme

Revalidatie

Verstrekkende gevolgen

Een ongeval, ook wel een trauma genoemd, kan verstrekkende gevolgen hebben voor de fysieke en mentale gesteldheid van een patiënt. Met dit project is er een impuls gegeven aan samen beslissen binnen de keten van traumazorg. Door gebruik te maken van beschikbare uitkomstinformatie, en door efficiënt uitkomstinformatie te genereren tijdens de behandeling.

Verbeterpunten en behoeftes

Op basis van onderzoek zijn verbeterpunten en behoeftes in kaart gebracht bij patiënten en zorgverleners. Aan de hand van deze informatie zijn 3 producten ontwikkeld en geïmplementeerd.

1) Keuzehulp Herstel na botbreuk

De keuzehulp Herstel na botbreuk geeft patiënten de benodigde informatie over hun herstel en wat patiënten te wachten staat. Het helpt patienten beter en gerichter het gesprek te voeren met de zorgverlener. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de situatie vooraf en de situatie van nu in kaart te brengen. Wat zorgverleners helpt om inzichten te krijgen in de patiënt en zijn of haar doelen. Met deze keuzehulp kunnen patiënten en zorgverleners beter in gesprek gaan met elkaar om gezamenlijk tot een gepersonaliseerd behandelplan te komen.

Daarnaast is er een predictiemodel ontwikkeld in samenwerking met Tilburg University, dat aan de hand van data van vergelijkbare patiënten inzichten kan geven in hun te verwachten herstel.

2) Clavicula keuzehulp

De Clavicula keuzehulp biedt de mogelijkheid om - samen met de zorgverlener - met de juiste informatie een weloverwogen keuze te maken voor de behandeling. Hierbij kan de patiënt in zijn eigen tijd de voor- en nadelen bekijken en krijgt hij de mogelijkheid om een voorkeur aan te geven. Samen met de behandelend arts kiest hij vervolgens een behandeling. Artsen ervaren dat patiënten door de keuzehulp beter geïnformeerd zijn en weloverwogen een voorkeur aangeven.

3) PROMIS CAT vragenlijsten

Een belangrijk onderdeel is de integratie van de PROMIS CAT vragenlijsten in de EPD’s. Dit geeft artsen meer inzichten in de status van de patiënten en geeft artsen de mogelijkheid om gerichter het gesprek aan te gaan.

Resultaten in de praktijk

De afgelopen 2 jaar hebben we de Clavicula keuzehulp geïmplementeerd bij 4 regionale ziekenhuizen. Inmiddels is de keuzehulp al ongeveer 200 keer uitgereikt en ongeveer 165 keer ingevuld. Daarnaast hebben we de PROMIS CAT vragenlijsten geïmplementeerd bij 3 ziekenhuizen. Verder hebben we de keuzehulp Herstel na botbreuk en het predictiemodel ontwikkeld, wat patiënten meer inzichten geeft in hun hersteltraject en wat ze te wachten staat.

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT)
  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • diverse regionale en landelijke ziekenhuizen
  • ZorgKeuzeLab, als ontwikkel- en implementatiepartner

Ervaringsverhaal

Lees ook het ervaringsverhaal over dit project: Keuzehulpen en slimme vragenlijsten doen hun intrede in de traumazorg.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Nicky Neequaye of Mariska de Jongh.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.