Submenu

Samen beslissen met mensen met hoofd-halskanker

Frederique Nagtegaal ♛ 01-10-2021
4311 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Hoofd-halskanker en de behandeling hebben vaak grote gevolgen voor vitale functies van mensen. Patiënten wegen de invloed van de ziekte zowel op kwaliteit als kwantiteit van hun leven. Uitkomstinformatie over de te verwachten overleving of dagelijks functioneren helpt daarbij.

Thema/lijn

Inzicht in uitkomsten
Samen beslissen

Organisatie

Universitair Medisch Centrum (UMC)

Aanpak

Keuzehulp

Specialisme

Oncologie

Dit project zorgt ervoor dat patiënten tijdens het hele zorgtraject op maat geïnformeerd worden. Zo krijgen ze meer eigen regie in gesprekken met zorgverleners. Dat maakt gedeelde besluitvorming beter mogelijk.

Doel

De afdeling KNO/Hoofd-hals chirurgie van het ErasmusMC werkt vanuit een duidelijke visie: door gebruik van uitkomstinformatie de kwaliteit van zorg verhogen en de positie van de patiënt versterken. Het doel van dit project was om uitkomstinformatie in te zetten voor optimale zorg en begeleiding aan mensen met hoofd-halskanker. Hier zijn 3 instrumenten voor ontwikkeld die gedeelde besluitvorming mogelijk maken.

Samenwerking

Het project is een samenwerkingsverband van:

  • de afdeling KNO/Hoofd-hals chirurgie van het Erasmus MC met behandelteams buiten de afdeling;
  • het LUMC;
  • het Radboudumc;
  • het Maassstad Ziekenhuis;
  • de NFU;
  • de Nederlandse Werkgroep Hoofd Hals Tumoren, en;
  • de landelijke patiëntenvereniging Hoofd Hals (PVHH).

Revolutie

Binnen de spreekkamer hebben we een kleine revolutie ontketend. Dit gaat in het bijzonder over ons werk met de Zorgmonitor. Daarmee verzamelen we uitkomstinformatie via een elektronische PROM-structuur. Deze koppelen we terug op individueel niveau, met een dashboard in de spreekkamer. Ons dashboard wordt door veel andere behandelteams in het Erasmus MC ingezet. Ook heeft het centraal gestaan bij het Radboudumc, LUMC en Maassstad Ziekenhuis die onze werkwijze hebben ingericht binnen hun eigen systemen.

Voorspelmodel

Ook de informatie uit het voorspelmodel OncologIQ komt ten goede aan Samen beslissen. Dit model voorspelt de individuele overlevingskansen in de curatieve fase. Deze informatie draagt bij en weegt mee in de besluitvorming om wel of geen behandeling te ondergaan.

Kwaliteit van leven

Na behandeling wordt 5 jaar lang het functioneren van patiënten structureel gemonitord. Dit gebeurt met internationaal gevalideerde digitale vragenlijsten (Zorgmonitor). De resultaten worden aan de hand van een dashboard teruggekoppeld in de spreekkamer. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit van passende zorg, een sterkere positie van de patiënt die zich beter voorbereid voelt en meer toekomstbestendige zorg.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Voorlichting op maat bij hoofd-halskanker.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Marinella Offerman.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Zorgmonitor werkwijze KNO/Hoofd-halsoncologie Erasmus MC

Animatie werkwijze Zorgmonitor KNO/Hoofd-halsoncologie

Dashboard Zorgmonitor KNO/Hoofd-halsoncologie Erasmus MC

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.