Submenu

Samen beslissen na brandwonden met het Nazorgportaal

Frederique Nagtegaal ♛ 17-09-2021
2940 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Gedeelde besluitvorming duurzaam inbedden in de nazorg bij brandwonden, dat is het doel van dit project. Hiervoor is een digitaal platform - het Nazorgportaal - ontwikkeld voor mensen met brandwonden waarin zij zelf de regie kunnen voeren over hun nazorgtraject.

Thema/lijn

Samen beslissen

Specialisme

Dermatologie

Het platform is ontwikkeld in samenwerking met patiënten. Het combineert op een slimme wijze een nazorgbehoeftescreening met begrijpelijke (uitkomst)informatie, en een keuzehulp voor littekenbehandeling. Daarnaast voorziet het Nazorgportaal in communicatiemogelijkheden met het zorgteam in het brandwondencentrum.

Doelgroep

De doelgroep van dit project zijn mensen die een ernstig brandwondenongeval hebben doorgemaakt, of een necrotiserende faciitis (NF; ook wel bekend als de vleesetende bacterie), en hiervoor zijn behandeld in een gespecialiseerd brandwondencentrum in Nederland (Beverwijk, Groningen of Rotterdam). Deze mensen ervaren nog lang na ontslag beperkingen, zowel lichamelijk (littekens, vermoeidheid) als geestelijk en sociaal. De periode na thuiskomst uit het ziekenhuis is voor veel mensen een zware periode. Tijdens hun opname zijn ze vaak voor een langere periode hun autonomie kwijt geweest. Na thuiskomst moeten ze niet alleen hun eigen leven weer opbouwen, maar ook voldoen aan het zware behandelregime.

Het Nazorgportaal

Om mensen met brandwonden/NF hierin te ondersteunen, is in dit project een digitaal platform ontwikkeld: het Nazorgportaal. Dit is ontwikkeld mét en voor mensen met brandwonden/NF, zodat zij zelf de regie kunnen voeren over hun nazorgtraject. Het platform combineert op slimme wijze een nazorgbehoeftescreening (prioritering) met begrijpelijke evidence-based (uitkomst)informatie. Het omvat alle uitkomstdomeinen die belangrijk zijn tijdens het herstel en een keuzehulp voor littekenbehandeling. Met communicatiemogelijkheden in het nazorgportaal kunnen patiënten contact onderhouden met het zorgteam in het brandwondencentrum. Ook zorgverleners buiten het brandwondencentrum kunnen daarmee aansluiten. Daarnaast bevat het platform  zelfmanagement hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor terugkeer naar werk, voor mensen die daar behoefte aan hebben.

Waarom dit project?

De Nederlandse Brandwonden Stichting heeft subsidie aangevraagd bij het Zorginstituut. Ten eerste omdat onze samenwerkingspartner - de Vereniging van Mensen met Brandwonden - prioriteit vroeg voor ‘eigen regie’ en een duidelijker nazorgtraject. Ten tweede omdat veel data uit onze behandel- en uitkomstenregistratie beter bruikbaar gemaakt kunnen worden voor patiënten. Hoe kunnen deze data bijdragen aan eigen regie en informatievoorziening voor patiënten? Het concept Samen beslissen past daar goed bij en zo ontstond het idee voor het Nazorgportaal, met daarin de ontwikkelde keuzehulp voor littekenbehandeling.

Een veilige en vertrouwde plek

De doelstelling was om Samen beslissen vorm te geven via een platform voor nazorg na brandwonden/NF. Het moet de veilige en vertrouwde plek zijn voor patiënten waar zij tijdens hun herstel naartoe gaan voor hun informatiebehoefte, antwoord op hun vragen, en de stappen van Samen beslissen te kunnen doorlopen bij een littekenbehandelkeuze. Het Nazorgportaal bevat:

  • Prioriteringsstappen (wat is voor mij als patiënt belangrijk? Waar wil ik nu aan werken?).
  • Een keuzehulp voor littekenbehandeling.
  • Uitkomstinformatie over andere aspecten van herstel na brandwonden.

De zorgverlener kan de patiënt op de keuzehulp wijzen en samen met hem of haar de stappen doorlopen en bespreken. De patiënt kan de keuzehulp ook zelfstandig doorlopen en deze dan met de zorgverlener bespreken in een consult.

Samenwerking

Tijdens het hele project hebben we nauw samengewerkt met mensen met brandwonden/NF en zorgverleners. Een gebruikerscommissie van mensen met brandwonden/NF en zorgmedewerkers werkte mee aan de look en feel en de inhoud en bruikbaarheid van het portaal. Ook speelden zij een belangrijke rol in de communicatie en implementatie. Een projectgroep met daarin de vertegenwoordigers van alle stakeholders was verantwoordelijk voor de grote lijnen, budget, draagvlak, implementatie binnen het eigen brandwondencentrum en aansluiting bij andere ontwikkelingen binnen de ziekenhuisorganisaties en beleidskeuzes.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Online Nazorgportaal biedt houvast voor patiënten brandwondencentrum.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Carine van Schie.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.